• Návšteva divadelného predstavenia v Nitre

     Dňa 20. februára 2020 žiaci 5.A a 6.A s p.uč. Čechvalom  a p.uč. Fabokovou  navštívili divadelné predstavenie Robin Hood v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

      Každý národ má svojho hrdinu, ktorý je opradený legendami. Prirodzenou ľudskou reakciou na ťažký životný údel je vytvárať takéto legendárne postavy. Projektujú sa do nich naše  túžby po dobre a pravde, po potrestaní zlých a odmenení dobrých. Je to prejav zdravého inštinktu zachovať si nádej, že dobro je mocnejšie ako zlo, že  spravodlivosť nakoniec zvíťazí, že život má zmysel, aj keď naša každodenná skúsenosť často hovorí niečo iné. Spoločnosť, ktorá túto nádej stratí, je odsúdená k zániku. Preto je potrebné pozitívnu vieru živiť v ľuďoch odmalička. Rovnako je nevyhnutné kultivovať v deťoch schopnosť rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. To je nezastupiteľnou úlohou  legiend a rozprávok.

      Z týchto dôvodov  sme si vybrali z repertoáru DAB  rozprávku s pesničkami  Robin Hood. Vznikla na motívy legendy  o bájnom anglickom  ľudovom hrdinovi zo Sherwoodskeho lesa, ktorý „bohatým bral a chudobným dával“. Za čias vlády Richarda I. Levie srdce bojoval proti neprávosti a chránil slabých pred zneužívaním moci.

     Atmosféra v divadelnej sále hneď od začiatku vtiahla malých divákov do príbehu. Dynamicky sa meniaca scéna, nenásilný humor v dialógoch dokázali po celý čas udržať ich pozornosť. Umelcom  sa podarilo vytvoriť zaujímavé interaktívne divadlo, ktoré  zapojilo deti do deja vo viacerých momentoch hry. Tým sa významne umocnil výchovný aj estetický účinok  predstavenia.

      Reakcie  žiakov pri návrate domov svedčili o tom, že naše zážitkové vyučovanie splnilo svoj zámer.

     Mgr. Alexandra Faboková