•  

     Vitadeň na 1. stupni - 29. 10. 2020

     1.A

     Posledný deň  vyučovania pred prázdninami sme si v našej triede spríjemnili pracovnými aktivitami s nádychom „vône ovocia a zeleniny“. Ráno sme začali ovocnými a zeleninovými hádankami, ktoré prváci hravo zvládli. Potom sme písali, počítali ovocné príklady, čítali vety o ovocí a zelenine. Medzitým sme počúvali piesne o ovocí. Posledná hodina patrila výtvarnému tvoreniu – z plastelíny sme vyrábali rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré sme spoznávali celé dopoludnie. Na záver sme si spravili výstavku našich ovocných mís a odfotili sa s krásnym jabĺčkom.

     2.A

     Vitadeň v našej triede začínal zaujímavým tekvicovým čítaním. Kedže poznáme túto zeleninku aj ako dekoráciu našich domovov, dozvedeli sme sa, že je z nej jedlé takmer všetko. Je bohatá na minerály a aj vitamíny. Rozprávali sme sa o zdravej výžive, čo všetko môžeme konzumovať z našich záhrad. Najobľúbenejším ovocím sme zistili, že sú jabĺčka. Jabĺčko je veľmi dobrý liek pre náš organizmus. Všetky deti si priniesli jabĺčka, ktoré zapojili do súťaže o „Naj jabĺčko.“ Deti vyberali  „Naj“ - červenšie, farebnejšie, lesklejšie, najväčšie, najmenšie.... Všetky prinesené jabĺčka vyhrali. Svoje jabĺčka ochutnali a okoštovali ako chutí jablková šťava. Na záver nášho dopoludnia deti robili jablkové puzzle.

     3.A

     „Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené,...“

     Táto pieseň nás sprevádzala celým dňom. Jablko je jedným z najzdravších druhov ovocia. Preto sme v skupinách hľadali, aké by jabĺčko malo, ale i nemalo byť. V matematických úlohách sme zistili, čo všetko jablko obsahuje. Na to, aby sme boli zdraví, je potrebné jesť nielen jablko, ale aj iné ovocie. Ich názvy sme hľadali v hádankách. Odmenou za správnu odpoveď bolo, že sme si odhryzli z jabĺčka. O tom, že ovocie poznáme, svedčia ohryzky. Keďže sme jablká zjedli, tak sme si vo dvojiciach vytvorili iné – papierové. A aby nikto nepochyboval, že sú to jablká, tak sme na výtvory spojitým písmom slovo JABLKO napísali. Deň nám rýchlo ubehol a ani sme sa nenazdali a išli sme domov na prázdniny.

      

     4.A

      

     Do VITADŇA sa zapojili aj žiaci zo 4. A. Na úvod sme si povedali, čo všetko prispieva k nášmu zdraviu. Že to nie je len zdravá strava, ovocie, zelenina a vitamíny z nich, ale aj pitie čistej vody bez pridaných sladív, pohyb na čerstvom vzduchu a na slnku, ktorého teplo a svetlo je pre náš život nevyhnutné. Taktiež sme si spomenuli spánok ako jeden z "vitamínov". Pokiaľ ho nemáme dostatok a v dostatočnej kvalite, je naše telo unavenejšie a jeho imunita slabne. Na rozbeh sme si potrápili naše hlavy abecedou ovocia a zeleniny. Podarilo sa nám ich priradiť takmer ku každému písmenu abecedy. Potom sme sa prepracovali cez slovné úlohy a reťazové príklady až k tajničke ZDRAVÉ POTRAVINY. K "vitamínom" podporujúcim naše zdravie patrí aj oddych a tvorba. Spojili sme teda príjemné s užitočným a na kanave sme vyšívali motívy podľa vlastnej fantázie. Potrápili sme sa s uzlíkmi, ale výsledok každého jedného stál za veľkú pochvalu. 

      

     4.B

      

     Na úvod nám Vranka Danka v krátkom príbehu objasnila, ako sa starať o telo pri nájdení bacilov, či vírusov. A keďže sme už štvrtáci, skúsili sme pretaviť svoje získané informácie aj do nášho plagátu. Informácie sme hľadali hlavne v odborných textoch, v ktorých sme si vyznačovali dôležité informácie a zaznačovali ich do plagátov. Boli to informácie týkajúce sa vitamínov, kde ich nájdeme, na čo sú nám prospešné a ako sa volajú. Tvorenie žiakov veľmi bavilo a veľa si zapamätali. Vo fotoalbume si môžete pozrieť, ako vyzerajú naše plagáty.

      

     FOTOALBUM

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com