• Motivačná beseda s hercom Romanom Hargašom

     Vo štvrtok 16.6.2022 sa zúčastnili najstarší žiaci školy ôsmaci a deviataci počas posledných dvoch vyučovacích hodín na motivačnej besede s bývalým žiakom našej školy, čerstvo vyštudovaným hercom rozbiehajúcim svoju kariéru p. Romanom Hargašom. Privítala ho p. riaditeľka školy a premietla zopár fotiek z jeho pôsobenia na našej škole. Potom sa už slova chopil Roman. Najskôr odovzdal mládeži zopár motivačných rád, ku ktorým sa dopracoval počas svojich štúdií (vedieť si dobre zorganizovať čas, nestrácať ho a využiť ho čo najlepšie, učiť sa cudzie jazyky, pozrieť sa aj za hranice Slovenska a učiť sa aj zo skúseností v zahraničí, mať svoj cieľ a ísť za ním, ...). Porozprával nám o svojom štúdiu na gymnáziu, na vysokej škole v Banskej Bystrici, o pobyte v USA, o hereckej kariére na Slovensku. Na záver mu žiaci i učitelia položili množstvo otázok, ktoré veľmi obšírne zodpovedal. Rozprávanie obohatil fotkami a videami zo svojho štúdia i pobytu v zahraničí. Na záver mu pani riaditeľka poďakovala, popriala úspech v hereckej kariére a odovzdala hodnotný knižný darček. Aj týmto spôsobom srdečne ďakujeme p. Romanovi Hargašovi za to, že si vo svojom nabitom programe našiel čas a prišiel pospomínať a porozprávať o sebe  do svojej alma máter našej mládeži.

     Tu si môžete prečítať postrehy niektorých deviatakov z besedy:

     "Tak ako prvé sa mi páčilo ako vystupoval: milý, usmievavý, šarmantný a príjemný. Veľmi sa mi páčilo jeho cestovateľské okienko. Dobre sa ho počúvalo, zaujímavé boli jeho zážitky a rady. Určite som si z jeho rád niečo zobral. Mal som z neho veľmi dobrý pocit, celkovo pôsobil veľmi slušne. Asi nemám žiadne mínusy, možno len to, že nebol dostatočne pripravený, ale to sa dá tolerovať, keďže bol na zhrtaniečnej dovolenke a práve sa vrátil.  Inak besedu hodnotím iba kladne." Daniel Miklo

     "Beseda s pánom Hargašom sa mi veľmi páčila. Podľa mňa je skvelé, ako si šiel za svojimi snami a vypracoval sa tam, kde je teraz. A myslím, že nám dal krásnu hlavnú myšlienku - ísť za svojimi snamia robiť to, čo nás baví.  A hlavne nestrácať čas." Sofia Halásová

     "Prednáška ma zaujala tak, že som si ani nevšimol, ako rýchlo ubehol čas. Ani som nečakal, že to bude také zaujímavé. Zaujímavé fotky, príbehy - jednoducho dokonalé. V budúcnosti by mohlo byť viac prednášok, aj keď ja už to na tejto škole nezažijem." Lukáš Čuchran

     "Beseda s p. Hargašom ma zaujala. Hovoril nám svoje skúsenosti a rady, z ktorých si každý z nás zobral svoje. Najviac sa mi páčilo motto s naším rozložením času a nemárniť ho hlúposťami." Ester Igazová

     "Pán Hargaš mi prehovoril do duše. Mal pravdivé poznatky. Zaujali ma jeho informácie o herectve, o škole, o Amerike. Zobral som si z teho veľa informácií. Ukázal mi ateliér TV Barrandov a to bolo obrovské, veľa kostýmov, kulís. Síce som tam nebol osobne, len prostredníctvom jeho videa, ale bol to zaujímavý zážitok. " Peter Toráč

     "Beseda sa mi páčila. Bolo to zaujímavé, ako sa s takým povolaním dá pocestovať po svete počas štúdia.Zaujali ma fotky a príbehy o tom, čo zažil. Návšteva ateliéru na Barrandove sa mi tiež páčila. Všetky tie kulisy, čo sa používajú vo filmoch, boli veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa herectvom bude dať uživiť, lebo by bola škoda, keby povolanie herca vymizlo." David Moravčík

     "Mňa tá beseda zaujala tak na 50%. Pretože tam hovoril veci, ktoré ma moc nezaujímali, napr. že sa odfitil s nejakými hercami.  Ale zase na druhú stranu tam hovoril veci, ktoré ma celkom zaujali, najmä tie motivačné veci na začiatku. keby bolo viac času, tak by som sa s ním rád porozprával a opýtal sa ho na viac vecí, ktoré by ma zaujímali." Anonym

     FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com