• 2017/18

    •  

     ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2017/18

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
     28. 9. 2017
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Eliška Huttová Anka Augustínová Simona Valovičová
     kat. 1. - 2. roč. chlapci Roderik Bučko Štefan Herák  Peter Moravčík
     kat. 3. - 4. roč.  dievčatá Laura Kosová Viktória Lacková Nikoleta Pokorná
     kat. 3. - 4. roč. chlapci Ondrej Červeňanský Matej Moravčík Matej Moravčík
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Natália Svoradová
     6:30 s

     Natália Češeková
     6:36 s

     Natália Zámková
     6:52 s
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Daniel Miklo
     11:06 s

     Patrik Margetín
     11:27 s
     Marek Margetín
     13:52 s
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Izabela Burzová
     8:11 s
     Timea Kirková
     8:22 s
     Anežka Porubská
     8:42 s
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Jakub Burza
     8:45 s
     Filip Porubský
     8:58 s
     Adam Vrba
     8:59 s
     Podolský duatlon (beh, cyklistika, beh)
     28. 9. 2017
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. dievčatá Juliana Jamborová
     23:36

     Simona Augustínová
     24:53

     Nikol Snohová
     26:50
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci Samuel Hutta
     19:24
     Juraj Hrušovský
     19:45
     Šimon Pokorný
     22:03
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Oliver Pisca
     17:47
     Ivan Snoha
     18:01
     Šimon Pollák
     18:31
     Absolútny víťaz Podolského 
     duatlonu
     Oliver Pisca získal pohár vďaka najlepšiemu času 
     17:47
     Hviezdoslavov Kubín - 13. 2. 2018 - školské kolo
       1. miesto 2. miesto 3. miesto
     I. kategória, próza Ghália Al Rashidi, 3A Laura Kosová, 4A Eliška Huttová, 2B
     I. kategória, poézia Sofia Fraňová, 2A - -
     III. kategória, próza Timea Kirková, 7A Anežka Porubská, 7A Viktória Farýová, 7A
     III. kategória, poézia Petra Sedláčeková, 7A Michal Čechvala, 8A Simona Strapatá, 8A
     Slávik Slovenska - 12. 4. 2018 - školské kolo
       1. miesto 2. miesto 3. miesto
     I. kategória Emma Okrucká Simona Valovičová Eliška Huttová
     II. kategória David Herceg Saša Augustínová Ester Igazová
     III. kategória Anežka Porubská Petra Sedláčeková Timea Kirková
     Spell and tell - 25. 5. 2018 - školské kolo
     1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto
     6. ročník - 176 b. 7. ročník - 174 b. 5. ročník - 171 b. 8. ročník - 155 b. 9. ročník - 136 b.

      

     Pytagoriáda
     13.  - 14. 12. 2017
     Podolie
     Samuel Hadbábny 3A 13 za príklady +  6 čas = 19
     Daniel Žák 3A 11 za príklady +  6 čas = 17
     Viktória Gáborová 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Marek Zemko 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Laura Kosová 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Matúš Pollák 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Petra Pagáčová 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Viktória  Lacková 4A 11 za príklady +  8 čas = 19
     Ondrej Červeňanský 4A 10 za príklady +  8 čas = 18
     Nikoleta Pokorná 4A 11 za príklady +  6 čas = 17
     Adam Bobocký 5A 14 za príklady +  7 čas = 21
     David Moravčík 5A 10 za príklady +  6 čas = 16
     Samuel Hutta 6A 10 za príklady +  3 čas = 13
     Peter Círa 6A 10 za príklady +  2 čas = 12
     Juraj Strýček 7A 12 za príklady +  2 čas = 14
     Šimon Pollák 7A 10 za príklady +  3 čas = 13
     Filip Ščepko 8A 11 za príklady +  5 čas = 16
     Peter Burza 8A 10 za príklady +  4 čas = 14

      

     OKRESNÉ SÚŤAŽE

      

     Zlatá podkova, zlaté pero,
     zlatý vlas
     prednes slovenskej rozprávky
     27. 9. 2017
     Trenčín
     Petra Sedláčeková 7.A 2. miesto

     Majstrovstvá okresu
     v cezpoľnom behu
     5. 10. 2017
     Nové Mesto nad Váhom

     Jakub Burza 8.A 7. miesto zo 44
     Oliver Pisca 9.A 10. miesto zo 44
     Adam Vrba 8.A 19. miesto zo 44
     Izabela Burzová 7.A 11. miesto zo 44
     Anežka Porubská 7.A 37. miesto zo 44
     Timea Kirková 7.A 40. miesto zo 44
     Družstvo chlapcov   3. miesto z 15
     Družstvo dievčat   11. miesto z 15
     Súťaž zručnosti
     24. 10. 2017
     Nové Mesto nad Váhom
     Nikola Maráková -kat.
     informatika
     9.A 4. miesto z 25
     Adam Urban -kat.
     informatika
     8.A 19. miesto z 25

     Filip Porubský - kat.
     strojárstvo

     8.A 13. miesto z 25
     Filip Ščepko - kat.
     strojárstvo
     8.A 19. miesto z 25
     Olympiáda zo slovenského
     jazyka a literatúry
     29. 11. 2017
     Nové Mesto nad Váhom
     Paulína Gúčiková 9.A 3. miesto
     Technická olympiáda
     30. 11. 2017
     SPŠ Nové Mesto nad Váhom
     Peter Burza
     Patrik Gúčik
     8.A
     9.A
     2. miesto
     Juraj Strýček 7.A 3. miesto

     Streľba zo vzduchových
     zbraní

     1.12.2017

     Podolie

     družstvo starších žiakov v zložení:
     Filip Porubský, Lea Hrušovská,
     Roman Černý (821 b.)
       1. miesto
     postup na kraj
     družstvo mladších žiakov v zložení:
     Anežka Porubská,
     Miška Hluchá, Adam Bobocký (805 b.)
      

     1. miesto
     postup na kraj

     Filip Porubský - jenotlivec 285 b. 8.A 1. miesto
     Sára Šimnová - jednotlivec 271 b. 7.B 3. miesto
     postup na kraj
     Anežka Porubská - jednotlivec 278 b. 7.A 1. miesto
     Miška Hluchá - jednotlivec 264 b. 7.A 2. miesto
     Adam Bobocký - jednotlivec 263 b. 5.A 3. miesto
     Okresné kolo v basketbale
     20.12.2017
     Nové Mesto nad Váhom

     Reprezentovali nás Oliver Pisca,
     Richard Fišer, Daniel Doležel,
     Filip Ugroczi, Jakub Burza,
     Kristián Paulech, Adam Vrba,
     Filip Porubský,Samuel Hutta

     6.-9. 3. miesto
     z 5 škôl


     Matematická olympiáda
     24.1.2018
     Nové Mesto nad Váhom

     Paulína Gúčiková 9.A 3. miesto
     úspešný riešiteľ

     Dejepisná olympiáda
     15.2.2018
     Nové Mesto nad Váhom

     Paulína Gúčiková (82 b. zo 100) 9.A 3. miesto zo 17
     úspešný riešiteľ
     Sabína Kožáková  (81 b. zo 100) 7.B 4. miesto zo 17
     úspešný riešiteľ
     Samuel Hutta  (64 b. zo 100) 6.A 6. miesto zo 14
     úspešný riešiteľ

     Pytagoriáda
     13.3. a 14.3.2018

     Nové Mesto nad Váhom

     Samuel Hadbábny (23 b. = 13+10) 3.A 1. miesto zo 16
     úspešný riešiteľ
     Filip Ščepko (16 b. = 11+5) 8.A 3. miesto z 29
     úspešný riešiteľ
     Peter Círa (17 b. = 11+6) 6.A 10. miesto z 25
     úspešný riešiteľ
     Samuel Hutta (16 b. = 10+6) 6.A 13. miesto z 25
     úspešný riešiteľ
     Adam Bobocký (19 b. = 10+9) 5.A 18. miesto z 32
     úspešný riešiteľ
     Hviezdoslavov Kubín
     23.3.2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Petra Sedláčeková 7.A 2. miesto
     Chemická olympiáda
     23.3.2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Paulína Gúčiková 9.A 7. miesto z 26
     úspešný riešiteľ
     Filip Ščepko 8.A 15. miesto z 26
     úspešný riešiteľ
     Adam Urban 8.A 17. miesto z 26
     úspešný riešiteľ
     Programátorská súťaž
     Baltie 2018
     11. 4. 2018
     Dubnica nad Váhom
     Juraj Strýček - kat. C 7.A okres - 1. miesto
     kraj - 8. miesto
     Marek Kriššák - kat. C 7.A okres - 2. miesto
     kraj - 9. miesto
     Timotej Macháč - kat. C 7.A okres - 3. miesto
     kraj - 11. miesto
     Adam Bobocký - kat. B 6.A okres - 1. miesto
     kraj - 12. miesto
     Matematická olympiáda
     17. 4. 2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Filip Ščepko 8.A 1. miesto z 15
     úspešný riešiteľ
     Simona Augustínová 6.A 3. miesto z 22
     úspešný riešiteľ
     Peter Burza 8.A 7. miesto z 15
     úspešný riešiteľ
     Biologická olympiáda
     25. 4. 2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Adam Al Rashidi - kat. D 7.A 10. miesto z 21
     úspešný riešiteľ
     Juraj Strýčrk - kat. D 7.A 12. miesto z 21
     úspešný riešiteľ
     Adam Zemko - kat. D 6.A 18. miesto z 21
     úspešný riešiteľ
     Slávik Slovenska
     10. 5. 2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Emma Okrucká 3.A 3. miesto
     OK v atletike
     11. 5. 2018
     Nové Mesto nad Váhom
     Jakub Burza - skok do výšky 159 cm 8.A 1. miesto
     postup na kraj
     štafeta chlapci 4 x 60 m
     Ščepko, Pisca, Burza, Doležel
       2. miesto
     Emma Ščepková - beh na 60 m 7.B 3. miesto
     Daniel Doležel - beh na 60 m 9.A 4. miesto
     Daniel Doležel - beh na 300 m 9.A 5. miesto
     Oliver Pisca - beh na 300 m 9.A 6. miesto
     Filip Ščepko - beh na 1000 m 8.A 7. miesto
     Emma Ščepková - beh na 300 m 7.B 4. miesto

      

     OBLASTNÉ SÚŤAŽE

      

     Turnaj vo futsale
     23. 10. 2017
     Nové Mesto nad Váhom
     Paulech, Vrba, Burza J., Pisca, Ondrejka, Zámek, Hutta 6.-9. 4. miesto zo 4
     bez postupu
     Turnaj vo floorbale
     24. 10. 2017
     Nové Mesto nad Váhom
     Gúčik, Pisca, Ondrejka, Doležel, Vrba, Hutta, Zámek 6.-9 3. miesto z 3
     bez postupu
     Straňanská laťka
     28. 11.2017
     Strání
     Emma Ščepková 7.B 2. miesto
     Spell and tell
     1. 2. 2018
     Vrbové
     Sabína Kožáková 
     Adam Urban
     Filip Ščepko

     7B
     8A
     8A

     3. miesto

      

      

     KRAJSKÉ SÚŤAŽE

     ...a slovo bolo u Boha...
     prednes kresťanskej
     poézie a prózy
     8. 12. 2017
     Trenčín
     Petra Sedláčeková 7.A 3. miesto
     Krajské kolo v streľbe
     zo vzduchových zbraní
     9. 3. 2018
     Podolie
     Adam Bobocký -265 bodov 
     (nový osobný rekord)
     5.A 2. miesto
     Anežka Porubská - 276 bodov 7.A 1. miesto
     Michaela Hluchá - 254 bodov 7.A 3. miesto
     Roman Černý - 279 bodov 
     (nový osobný rekord)
     8.A 2. miesto
     Filip Porubský - 276 bodov 8.A 4. miesto
     Sára Šimnová - 277 bodov 
     (nový osobný rekord)
     7.B 2. miesto
     Lea Hrušovská - 271 bodov 
     (nový osobný rekord)
     8.A 4. miesto
     Družstvo - mladší žiaci/žiačky
     Anežka Porubská (276), Michaela Hluchá (254), 
     Adam Bobocký (265
     ) = 795 bodov
       1. miesto
     postup na
     M SR
     Družstvo - starší žiaci/žiačky
     Filip Porubský (276), Lea Hrušovská (271), 
     Roman Černý (277) = 826 bodov
      

     1. miesto
     postup na

     M SR

     Programátorská súťaž
     Baltie 2018
     26. 4. 2018
     Dubnica nad Váhom
     Juraj Strýček - kat. C 7.A kraj - 8. miesto z 12
     SR - 27. miesto zo 47
     Marek Kriššák - kat. C 7.A kraj - 10. miesto z 12
     SR - 31. miesto zo 47
     Timotej Macháč - kat. C 7.A kraj - 11. miesto z 12
     SR - 39. miesto zo 47
     Adam Bobocký - kat. B 6.A kraj - 12. miesto z 15
     SR - 69. miesto z 81
     IQ olympiáda
     7. 5. 2018
     Trnava
     regionálne kolo
     Západné Slovensko
     Richard Fišer 9.A 69. miesto z 80 súťažiacich
     bez postupu do finále

     Krajské kolo 
     v atletike
     17.5.2018
     Dubnica nad Váhom

     Jakub Burza 8.A 8.-14. miesto
     skok do výšky
     výkon 150 cm

      

      

     CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE

     Všetkovedko
     30.11.2017
     Podolie
     Samuel Hadbábny 3.A 4. miesto v SR - 5 smajlíkov
     titul Všetkovedko školy

     úspešnosť 99,11 %
     Matúš Pollák 4.A 14. miesto v SR - 4 smajlíci
     titul Všetkovedko

     úspešnosť 95,54 %
     Pavol Zemko 23.A 50. miesto v SR - 4 smajlíci
     titul Všetkovedko

     úspešnosť 73,14 %
     EXPERT geniality show
     30.11.2017
     Podolie
     Adam Zemko 6.A

     téma Svetobežník a Tajomstvá prírody
      150. miesto z 1465. súťažiacich, diplom EXPERT

     Samuel Hutta 6.A téma Svetobežník, diplom EXPERT
     Šimon Pollák 7.A téma Tajomstvá prírody, diplom EXPERT
     Adam Al Rashidi 7.A téma Tajomstvá prírody, diplom EXPERT
     Adam Urban 8.A téma Dejiny, udalosti, umenie, diplom EXPERT
     Peter Burza 8.A  téma Svetobežník, diplom EXPERT

     iBOBOR
     9. - 10. 11. 2017
     Podolie

      

     V kat. Benjamíni (6., 7.r.)
     súťažilo v SR 17 283 žiakov,
     z toho 4 695 (27,2%) bolo
     úspešných (75 percentil).

      

     V kat. Kadeti (8., 9. r.)
     súťažilo v SR 14 687 žiakov,
     z toho úspešných riešiteľov
     bolo
     5 094 (34,7%
     )

     Emma Ščepková 7.B 361. - 435. miesto, 98. percentil
     Simona Augustínová 6.A 436. - 483. miesto, 97. percentil
     Marek Kriššák 7.A 1055. - 1087. miesto, 94. percentil
     Juraj Strýček 7.A 1126. - 1346. miesto, 93. percentil
     Peter Círa 6.A 1695. - 1709. miesto, 90. percentil
     Timotej Macháč 7.A 3033. - 3468. miesto, 82. percentil
     Samuel Hutta 6.A 3439. -  3468. miesto, 80. percentil
     Juraj Kriššák 6.A 4680. -  4695. miesto, 73. percentil
     Patrik Gúčik 9.A 584. -  777. miesto, 96. percentil
     Filip Ugroczi 9.A 584. -  777. miesto, 96. percentil
     Paulína Gúčiková 9.A 1394. -  1464. miesto, 91. percentil
     Nikola Maráková 9.A 2770. - 2858. miesto, 81. percentil
     Filip Ščepko 8.A 3159. - 3175. miesto, 78. percentil
     Adam Ondrejka 9.A 3865. -  3888. miesto, 74. percentil
     Adm Urban 8.A 3865. - 3888. miesto, 74. percentil

     Majstrovstvá SR
     v streľbe zo vzduchovky
     13. 4. 2018
     Sv. Peter

     Adam Bobocký 5.A 12. miesto zo 17 strelcov - 270 b.
     Anežka Porubská 7.A 15. miesto z 23 strelkýň - 266 b.
     Filip Porubský 8.A 18. miesto z 24 strelcov - 277 b.
     Roman Černý 8.A 21. miesto z 24 strelcov - 270 b.
     Lea Hrušovská 8.A 10. miesto zo 16 strelkýň - 274 b.
     družstvo st. žiakov   8. miesto z 8

     IQ olympiáda kat. B

     19. 4. 2018

     (11170 riešiteľov v SR a 919 riešiteľov v kraji)

     Richard Fišer 9.A 14. v kraji, 189. - 208. v SR
     kvantil v SSR 98,23, regionálny finalista
     Oliver Pisca 9.A 215. - 223. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 98,23
     Juraj Strýček 7.A 224. - 235. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 76,62
     Simona Augustínová 6.A 236. - 245. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 75,60
     Samuel Hutta 6.A 287. - 296. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 74,49
     Juraj Kriššák 6.A 365. - 379. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 61,13
     Karin Puváková 6.A 458. - 472. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 52,86
     Judita Červeňanská 9.A 489. - 502. v kraji, patrí medzi 75%
     najlepších riešiteľov v SR,
     kvantil v SR 49,77
     Klokanko
     19. 3. 2018
     výsledky v máji
     Samuel Hadbábny 3.A 1. - 38. miesto v SR
     školský šampión
     úspešnosť 100%

      

     MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE


     Nasloucháme naší zemi
     medzinárodná literárna súťaž
     Eva Hochelová
     báseň "Vesmírny biliard"
     7.A 1. miesto
     Kristína Valovičová
     báseň "Keby som mala moc ...vidieť všetko
     inak ako ostatní"
     7.A 3. miesto
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com