• 2022/23

    • ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2022/23

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Podolský atletický štvorboj
     (hod granátom, skok do diaľky, skok do výšky, beh)
     7.10.2022

     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Bibiana Čavojská 27 b.
     (granát 8b, beh 10b, diaľka 0b., výška 9b.)
     Lenka Halušková 24 b.
     (granát 0b, beh 9b, diaľka 9b., výška 6b.)
     Ella Miklovičová 23 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Patrik Češek 39 b.
     (granát 10b, beh 10b, diaľka 10b., výška 9b.)

     Erik Augustín 33 b.
     (granát 6b, beh 8b, diaľka 9b., výška 10b.)
     Mateo Madro 31 b.
     (granát 7b, beh 9b, diaľka 7b., výška 8b.)
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Katalin Kirik 32 b.
     (granát 5b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     Barbora Jankechová 30 b.
     (granát 10b, beh 5b, diaľka 5b., výška 10b.)
     Kristína Beňovičová 24 b. 
     (granát 4b, beh 4b, diaľka 9b., výška 5b.)
     kat. 7. - 9. roč. chlapci

     Ondrej Červeňanský 35 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 9b., výška 9b.)

     Marek Zemko 34 b..
     (granát 4b, beh 10b, diaľka 10b., výška 10b.)
     Matúš Pollák 33 b.
     (granát 8b, beh 9b, diaľka 8b., výška 8b.)

     Dejepisná olympiáda
     5.12.2022
     účasť 16 žiakov, 5 postupuje do OK, konkrétne títo žiaci:
     Filip Tinka 6.A
     Radka Durcová 7.A
     Eliška Huttová 7.B
     Matúš Pollák 9.A
     Simona Palkechová 9.A

      

     Pytagoriáda - školské kolo - 7. a 8. 12. 2022
     Ray Dominik 3.A 1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Gábor Dávid 3.A 2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+9 čas = 21 B
     Haluška Lukáš 3.A 3. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+9 čas = 20 B
     Toráčová Karin 3.A 4. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+7 čas = 18 B
     Snoha Kristián 3.A 5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Zemková Veronika 3.A 5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Ščepko Daniel 4.A 1.-3.miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Augustín Róbert 4.A 1.-3. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Podhradská Natália 4.A 1.-3.miesto - úspešný riešiteľ - 13 úlohy+9 čas = 22 B
     Miklo Lukáš 4.A 4. miesto - úspešný riešiteľ - 13 úlohy+7 čas = 20 B
     Bartoš Matúš 4.A 5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Tinka Oliver 4.A 5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+9 čas = 19 B
     Sovišová Simona 4.A 7. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Zemko Ondrej 5.A 1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+5 čas = 17 B
     Čavojská Bibiána 5.B 2. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+6 čas = 16 B
     Tinka Filip 6.A 1.-2.miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Augustín Erik 6.A 1.-2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Gúčiková Timea 6.A 3. miesto - úspešný riešiteľ - 14 úlohy+4 čas = 18 B
     Kubinský Marko 6.A 4. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+5 čas = 17 B
     Halušková Lenka 6.A 5. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+5 čas = 16 B
     Česláková Kiara 6.A 6. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+4 čas = 14 B
     Huttová Eliška   7.B 1. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Durcová Radka   7.A 2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+4 čas = 16 B
     Hadbábny Samuel 8.A 1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+4 čas = 16 B
     Bobocký Martin 8.A 2. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+4 čas = 14 B
     Čavojská Timea   8.A 3. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+2 čas = 13 B

      

     Šaliansky Maťko  - školské kolo - 13. 12. 2022
     Ninka Masárová 3.A 1. miesto - 1. kategória
     Vivien Prídavková 3.A 2. miesto - 1. kategória
     Lukáš Mrekaj 3.A 3. miesto - 1. kategória
     Mateo Madro 5.B 1. miesto - 2. kategória
     Vaneska Prídavková 5.A 2. miesto - 2. kategória
     Bibiana Čavojská 5.B 3. miesto - 2. kategória
     Sabina Jašková 7.A 1. miesto - 3. kategória
     Eliška Huttová 7.B 2. miesto - 3. kategória
     Mária M. Kahajová 7.A 3. miesto - 3. kategória

      

     Biblia očami detí  - školské kolo - január  2022
     Viktória Urbanová 1.B 1. miesto - 2. kategória
     Kristína Čuvalová 1.B 2. miesto - 2. kategória
     Nina Raticová 1.B 3. miesto - 2. kategória
     Timea Gúčiková 6.A 1. miesto - 4. kategória
     Lenka Halušková 6.A 2. miesto - 4. kategória
     David Palcút 5.A 3. miesto - 4. kategória
     Nina Bučková 7.A 1. miesto - 5. kategória

      

     Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - 25.1.2023
       1. miesto 2. miesto 3. miesto
     1. kat. - próza Vivien Prídavková (3.A) Tobias Parči (2.A) Sarah Gulanová (3.A)
     1. kat. - poézia David Gábor (3.A) Andrej Hadbábny (3.A)  
     2. kat. - próza Vanesa Prídavková (5.A) Lenka Halušková (6.A) Timea Gúčiková (6.A)
     2. kat. - poézia Laura Burzová (6.A)    
     3. kat. - próza Lucia Raticová (8.A) Nina Bučková (7.A) Radka Durcová (7.A)
     3. kat. - poézia Timea Čavojská (8.A)    
     Cena poroty Lukáš Mrekaj (3.A)    

      

      

     Školské kolo - Slávik Slovenska - 14.4.2023
       1. miesto 2. miesto 3. miesto
     1. kat. Anabela Hochelová (3.A) Vivien Prídavková (3.A) Agáta Hochelová (1.A)
     2. kat.  Bibiana Čavojská (5.B) Vanesa Vavrová (5.A) Róbert Augustín (4.A)
     3. kat. Timea Čavojská (8.A) Emma Okrucká (8.A) Nina Bučková (7.A)

      

     Do okresného kola postúpili Bibiana a Timea Čavojské.

      

     OBVODNÉ SÚŤAŽE

       Hviezdoslavov Kubín  
     Nové Mesto n. V.
     22.2.2023
      Vivien Prídavková    3.A  3. miesto - postup do krajského kola
      Lucia Raticová 8.A 2. miesto  - postup do okresného kola
     Turnaj vo florbale
     Nové Mesto n. V.
     4.4..2023
     družstvo chlapcov   3. miesto zo 4

     Vybíjaná starších žiačok
     Nové Mesto n. V.
     14.3.2023

     družstvo dievčat   2. miesto zo 6 bez postupu

      

      OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Matematická olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     25.1.2023
     Matúš Pollák 9.A 2. miesto - postup na kraj
     Nelly Ondrejková 5.B úspešný riešiteľ, 6.-11. miesto
     Ondrej Zemko 5.A úspešný riešiteľ, 13.-16. miesto
     Viktória Švecová 5.B úspešný riešiteľ, 13.-16. miesto
     Šaliansky Maťko
     Nové Mesto n. V.
     26.1.2023
     Sabina Jašková  7.A  1. miesto - postup do krajského kola
     Nina Masárová 3.A 3. miesto
      Dejepisná olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     8.2.2023 
     Eliška Huttová  7.B   1. miesto - postup do krajského kola
     Filip Tinka 6.A 4. miesto
     Radka Durcová 7.A 4. miesto
     Matúš Pollák 9.A 4. miesto
     Simona Palkechová    9.A 8. miesto
     Hviezdoslavov Kubín
     Bošáca
     16.3.2023
     Lucia Raticová 8.A 3. miesto - bez postupu na KK
     Biblická olympiáda
     Nové Mesto n. V.
     28.3.2023
     Družstvo v zložení:
     Vanesa Prídavková
     Lucia Gúčiková
     Lenka Halušková

     5.A
     6.A
     6.A
     2. miesto
      Pytagoriáda
     Nové Mesto n. V.
     20. a 21.3.2023
     Dominik Ray 3.A ÚR - 23 b. (13+10), 3.-5. miesto zo 49
     Natália Podhradská 4.A ÚR - 23 b. (14+9), 1. miesto z 37
     Róbert Augustín 4.A ÚR - 21 b. (11+10), 5.-6. miesto z 37
     Ondrej Zemko 5.A ÚR - 12 b. (10+2), 8. miesto z 26
     Filip Tinka 6.A ÚR - 19 b. (10+9), 7. miesto zo 47, postup na kraj
     Radka Durcová 7.A ÚR - 13 b. (10+3), 8.-9. miesto z 21, postup na kraj
     Samuel Hadbábny 8.A ÚR - 18 b. (13+5), 6. miesto zo 42, postup na kraj
     Chemická olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     30.3.2023

      
     Matúš Pollák 9.A ÚR - 7. miesto z 18, 58,5 b.
     Viktória Lacková 9.A ÚR - 7. miesto z 18, 57,5 b.
     Simona Palkechová 9.A ÚR - 7. miesto z 18, 47 b.
     Geografická olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     31.3.2023
     Patrik Ray 7.A ÚR - 4. miesto , 68,5 b.
     Matematická olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     12.4.2023
     Samuel Hadbábny 8.A ÚR - 2. miesto zo 16, 15 b. z 18
     Radka Durcová 7.A ÚR - 7.-10. miesto z 25, 13 b. z 18
     Andrej Halčin 6.A ÚR - 4. miesto z 24, 13 b. z 18
     Laura Burzová 6.A ÚR - 12. miesto z 24, 9 b. z 18
     Biologická olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     20.4.2023
     Radka Durcová 7.A ÚR - 2. miesto
     Eliška Huttová 7.B ÚR - 3. miesto 
     Majstrovstvá okresu
     v atletike
     Nové Mesto n.V.
     10.5.2023
     Barbora Jankechová   2. miesto v skoku do výšky
     Marek Zemko   3. miesto v behu na 800 m
     družstvo chlapcov   9. miesto zo 14 (401 b., 1. miesto malo 481 b.)
     družstvo dievčat   9. miesto zo 14 (250 b., 1. miesto malo 427 b.)

      

      

      KRAJSKÉ SÚŤAŽE

         Dejepisná olympiáda   
     Trenčín
     3. 4.2023
       Eliška Huttová     7.B     12. miesto zo 17- úspešný riešiteľ KK

      

      

     REGIONÁLNE SÚŤAŽE

     Straňanská laťka

     ZŠ a ZUŠ Strání
     1.12.2022

     Barbora Jankechová 7.A ml. žiačky 3. miesto z 19,
     výkon 130 cm, max výkon 135 cm
     Radka Durcová 7.A 15. miesto z 19,
     výkon 115 cm, max výkon 135 cm
     Patrik Češek 6.A ml. žiaci 8. miesto z 20,
     výkon 130 cm, max výkon 147 cm
     Erik Augustín 6.A 12. miesto z 20,
     výkon 130 cm, max výkon 147 cm
     Matúš Pollák 9.A st. žiaci 15. miesto z 20,
     výkon 145 cm, max výkon 165 cm
     Marek Zemko 9.A 18. miesto z 20,
     výkon 140 cm, max výkon 165 cm

      

     CELOSLOVENSKÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ

     iBOBOR 2022/23 - 7. -11.11.2022

     Všetkovedko - 2. - 4. roč. 5.12.2022
     riešilo 29 detí, 4 úspešní (patria medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov súťaže v SR)
     Dominika Tatárová 2.A titul Všetkovedko
     Dominik Ray 3.A titul Všetkovedko
     Róbert Augustín 4.A titul Všetkovedko
     Simona Sovišová 4.A titul Všetkovedko
     Matematický klokan 1. - 4. ročník
      
     Bianka Halienková 1.A  3. miesto spolu so 195 deťmi (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
     Maxim Grosch 1.B  4. miesto + 1 307 detí (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
     Michal Škarka 2.A  14. miesto + 399 detí (diplom úspešného riešiteľa)
     Dominik Ray 3.A  10. miesto + 129 detí (diplom úspešného riešiteľa)
     Daniel Ščepko 4.A  11. miesto + 31 detí (diplom úspešného riešiteľa)

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com