• 2013/14

    •  

     Školský rok 2013/2014

     Celoslovenské súťaže

     iBobor
     13.11.2013 Kadeti

     26.11.2013 Benjamíni
     Podolie

     Stanislava Kubaláková 7.A úspešný riešiteľ 66,68b., 97. percentil
     Dominik Kováč 7.A úspešný riešiteľ 61,67b., 93. percentil
     Filip Hanic 6.A úspešný riešiteľ 60,01b., 92. percentil
     Nina Durcová 7.A úspešný riešiteľ 58,68b., 91. percentil
     Natália Šimnová 5.A úspešný riešiteľ 56,02b., 88. percentil
     Nikola Maráková 5.A úspešný riešiteľ 54,68b., 86. percentil
     Dominika Hochelová 7.A úspešný riešiteľ 53,35b., 84. percentil
     Dušan Kohút 7.A úspešný riešiteľ 53,35b., 84. percentil
     Oliver Pisca 5.A úspešný riešiteľ 53,35b., 84. percentil
     Petra Čechvalová 5.A úspešný riešiteľ 50,69b., 80. percentil
     Terézia Porubská 7.A úspešný riešiteľ 50,69b., 80. percentil
     Erika Jablonková 6.A úspešný riešiteľ 50,68b., 79. percentil
     Všetkovedko
     celoslovenská súťaž 2.-5.roč.
     4. 12. 2013
     Simona Augustínová 2.A titul Všetkovedko - 154 zo 168 b.
     Samuel Hutta 2.A titul Všetkovedko - 154 zo 168 b.
     Adam Urban 4.A titul Všetkovedko - 172 zo 210 b.
     Majstrovstvá Slovenska
     v streľbe zo vzduchových zbraní
     11. 4. 2013
     Veľký Krtíš
     družstvo mladších 6.A 9. miesto z 24 družstiev 
     807 b. z 900 b.
     Henrich Jankech - ml.jedn.ch. 6.A 18. miesto z 54 - 272 b. z 300 b.
     Simona Plichtová - ml.jedn.d. 7.A 18. miesto zo 42 - 269 b. z 300 b.
     Ester Červeňanská - st.jedn.d. 9.A 19. miesto zo 38 - 276 b. z 300 b.
     Marcel Čuchran - ml.jed.ch. 6.A 22. miesto z 54 - 270 b. z 300 b.
     Filip Hanic - ml.jed.ch. 6.A 25. miesto z 54 - 265 b. z 300 b.
     Matematický klokan
     celoslovenská mat. súťaž
     24. 3. 2014
     Podolie
     Adam Bobocký 1.A úspešný riešiteľ - 85,8 %
     Simona Augustínová 2.A úspešný riešiteľ - 79,7 %
     Karin Puváková 2.A úspešný riešiteľ - 81,2 %
     Juraj Strýček 3.A

     Školský šampión
     úspešný riešiteľ
     96,8 %

     Emma Ščepková 3.B úspešný riešiteľ - 89,6 %
     Filip Ščepko 4.A úspešný riešiteľ - 82,8 %
     Paulína Gúčiková 5.A úspešný riešiteľ - 83,5 %

      

     Krajské súťaže

     Majstrovstvá kraja
     v cezpoľnom behu
     11.10.2013
     Dubnica nad Váhom
     družstvo chlapcov v zložení:
     Filip Beňovič, Martin Majdiš, Lukáš Kubáň
     9.A 8. miesto

     Krajské kolo
     postupovej súťaže
     na M SR škôl
     v športovej streľbe
     zo vzduchových zbraní

     13. 12. 2013
     Domaniža

     družstvo mladších žiakov v zložení:
     Marcel Čuchran, Henrich Jankech, Filip Hanic

     6.A 2. miesto z 5 družstiev
     pohár, 767 bodov
     jednotlivci - mladšie žiačky - Simona Plichtová 7.A 1.miesto z 5
     postup na Slovensko
     261 bodov
     jednotlivci - mladší žiaci - Marcel Čuchran 6.A 1.miesto z 18
     postup na Slovensko
     274 bodov
     jednotlivci - starší žiaci - Patrik Masár 8.A 3.miesto z 12
     261 bodov
     jednotlivci - staršie žiačky - Ester Červeňanská 9.A 4.miesto z 9
     258 bodov
     jednotlivci - mladší žiaci - Henrich Jankech 6.A 4.miesto z 18
     262 bodov
     jednotlivci - mladší žiaci - Filip Hanic 6.A 10.miesto z 18
     231 bodov
     Geografická olympiáda
     2.4.2014
     Nové Mesto n. V.
     Tomáš Čechvala 8.A 5.-6. miesto
     úspešný riešiteľ

      

      

     Okresné súťaže

     Majstrovstvá okresu
     v cezpoľnom behu
     27.9.2013
     Nové Mesto nad Váhom
     Filip Beňovič 9A 2. miesto zo 40
     Martin Majdiš 9A

     4. miesto zo 40

     Filip Hanic 6A 35. miesto zo 40
     družstvo chlapcov  Podolia v zložení: Filip Beňovič,
     Martin Majdiš, Filip Hanic
       1. miesto zo 14 škôl - postup na kraj
     Marcela Pyšná 7A 26. miesto zo 41
     Tereza Urbanová 8A 29. miesto zo 41
     Sofia Matyášová 7A 30. miesto zo 41
     družstvo dievčat Podolia v zložení: Marcela Pyšná,
     Tereza Urbanová, Sofia Matyášová
       11. miesto zo 14 škôl
     Streľba zo vzduchovky
     4.12.2013

     Stará Turá
     Družstvo mladších žiakov - Henrich Jankech, Marcel Čuchran, Filip Hanic 6A 1.miesto - 777b.
     postup na kraj
     Družstvo starších žiakov - Patrik Masár, Kristián Čechvala, Ester Červeňanská 8.-9.r. 2.miesto - 784b.
     Henrich Jankech - jednotlivci mladší 6A 1.miesto - 266b.
     Marcel Čuchran - jednotlivci mladší 6A 2.miesto - 259b.
     Patrik Masár - jednotlivci starší 8A 2.miesto - 278b.
     Šaliansky Maťko
     29.1.2014
     Nové Mesto n.V.
     Erika Jablonková 6A 2. miesto
     Geografická olympiáda
     6. 2. 2014
     Nové Mesto n. V.
     Tomáš Čechvala 8A 1. miesto - postup na kraj
     Marcel Čuchran 6A 2. miesto - postup na kraj
     Patrik Gúčik 5A 2. miesto
     Mário Hanic 8A 4. miesto
     Filip Hanic 6A 4. miesto
     Dejepisná olympiáda
     11. 2. 2014
     Nové Mesto n. V.
     Tomáš Čechvala 8A 5. miesto
     Spell and tell
     súťaž 2 okresov v ANJ
     Vrbové
     družstvo 7. roč. - Patrícia Čameková, Terézia Porubská, Hana Straková 7A 8. miesto
     Podjavorinskej Bzince
     11. 4. 2014
     Nové Mesto n. V.
     Evka Hochelová 3A 2.miesto

     Pytagoriáda
     18. 3. 2014
     Nové Mesto n. V.

      

     Paulína Gúčiková 5A 6.-7.miesto
     úspešný riešiteľ 19 b.
     Patrik Gúčik 5A 11.-12.miesto
     úspešný riešiteľ 16 b.
     Matematická olympiáda
     9. 4. 2014
     Nové Mesto n. V.
     Terézia Porubská 7A 6. miesto, úspešný riešiteľ,
     10 b. zo 16 b.
     Jednota Cup
     malý futbal
     15. 4. 2014
     Nové Mesto n. V.
     družstvo starších žiakov
     (Podolie : Lúka 4:1, Podolie : ZŠ Nálepkova 1:1)
     góly: Alex Drexler 2, po jednom Dušan Torák, Oliver Mihalko, Martin Majdiš
     2. st. 1. miesto

     postup na regionálne kolo
     McDonald´s Cup
     malý futbal
     16. 4. 2014
     Nové Mesto n. V.
     mladší chlapci z 1. st.
     (Podolie : ZŠ Odborárska 1 : 6, Podolie : ZŠ Nálepkova 2 : 3)
     góly: Kristián Paulech 2, Samuel Hutta 1
     1. st. 3. miesto
     Slávik Slovenska
     9. 5. 2014
     Terézia Porubská 7.A 1. miesto
     postup na kraj 29.5.
     Hornostredská sklopka
     23. 5. 2014
     Horná Streda
     družstvo Podolie - mimoriadna cena sklopný terč 6.-9. 1. miesto z 5 škôl
     Marcela Pyšná 7.A 1. miesto v kat. dievčat
     Dominik Kováč 7.A 2. miesto v kat. chlapcov
     Henrich Jankech 7.A 3. miesto v kat. chlapcov
     Marcel Čuchran 6.A mimoriadna cena hl. porotcu - medaila
     Ester Červeňanská 9.A mimoriadna cena hl. porotcu - mobil

     MO v ĽA
     21. 5. 2014
     Nové Mesto nad Váhom

      

     družstvo chlapcov 6-9 2. miesto zo 16 - 643 b.
     družstvo dievčat 6-9 9. miesto z 15 - 366 b.
     štafeta chlapci 4x60 m - Halienka, Rodenák, Hanic, Mihalko 8-9 2. miesto 31,95 s
     Filip Halienka 9.A 1. miesto-výška 160cm
     postup na kraj
     Alex Drexler 9.A 3. miesto-výška 155cm
     Filip Beňovič 9.A 3. miesto - 1000 m -3:10,27
     Martin Majdiš 9.A 5. miesto - 1000 m -3:18,60
     Urban Rodenák 8.A 4. miesto - guľa - 10,27 m
     Klaudia Klčová 9.A 4. miesto - kriket - 45,10
     Podolská desina
     29. 5. 2014
     Podolie
     družstvo ml. ž. - Jankech, Čuchran, Hanic 6.A 1. miesto - 531 b.
     družstvo st. ž. - Masár, Čechvala, Červeňanská 8-9 1. miesto - 550 b.
     družstvo ml. ž. (Kočovce + Podolie) - Pyšná, Plichtová, Genda 7.A 3. miesto - 451 b.
     Marcel Čuchran 6.A 1. miesto - 186 b. ml.ž.
     Henrich Jankech 6.A 3. miesto - 178 b. ml.ž.
     Patrik Masár 6.A 1. miesto - 190 b. st.ž.
     Kristián Čechvala 6.A 3. miesto - 187 b. st.ž.

      

     Obvodné a regionálne súťaže

     Coca-Cola Cup
     turnaj vo veľkom futbale
     29.10.2013
     Považany
     Výber najlepších futbalistov školy
     (Podolie-Pobedim 3:0, Podolie-Považany 5:0, Podolie-Lúka 0:1)
     Góly: Alex Drexler-5, Martin Majdiš-1, Adrián Borovský-1,
     Urban Rodenák-1
     6.-9.r. 2. miesto
     Dôvera Školský pohár SFZ
     turnaj v malom futbale
     6.11.2013
     Čachtice
     Výber najlepších mladších  futbalistov školy (Podolie - Horná Streda 6 : 2,
     Podolie - Čachtice 3 : 10, Podolie - Považany 4 : 9)
     Skórovali Filip Hanic (5 gólov), Dominik Toráč, Dominik Ondrejka, Jakub Burza (po 2 góly), Adam Vrba, Matúš Augustín (po 1 góle).
     Pochvala patrí hlavne najmladším štvrtákom, ktorí sa dobre uviedli a taktiež Šimonovi Augustínovi v bráne.
     4.-7.r. 3.miesto
     Coop Jednota
     turnaj v malom futbale
     14.11.2013
     Čachtice
     Podolie - Stará Turá 6:1, Podolie - Považany 3:0, Podolie - Čachtice 5:4. Skórovali Drexler - 8 gólov, Majdiš - 2  góly, Halienka - 2  góly, Macháč - 1 gól, Beňovič - 1 gól. 7.-9.r. 1.miesto

     Turnaj vo vybíjanej
     5.12.2013
     Čachtice

     družstvo mladších dievčat 5.-7.r. 2.miesto z 3
     Turnaj McDonald Cup malý futbal 1. kolo
     8.4.2014
     Bzince pod Javorinou
     družstvo mladších chlapcov 2.-4.r. 1. miesto

     postup
     Podjavorinskej Bzince
     11.4.2014
     Javorinou
     Evka Hochelová 3.A 1. miesto

     postup
     Streľba na sklopné terče
     16. 4. 2014
     Stará Turá
     Adriana Pyšná 7. A 3. miesto
     Čachtické ľahkoatletické hry
     6. 6. 2014
     Čachtice
     Alex Burza - beh na 250 m 3. B 2. miesto
     Emma Ščepková - beh na 250 m 3. B 3. miesto
     Kristián Paulech - beh na 50 m 4. A 3. miesto
     Kristián Paulech - skok do diaľky 4. A 3. miesto
     družstvo dievčat 3. ročník
     Ema Mária Gúčiková, Emma Ščepková, Petra Vaneková, Izabela Burzová
     3. r. 4. miesto z 8
     družstvo chlapcov 3. ročník
     Jozef Zámek, Michal Konštiak, Alex Burza, Samuel Majdiš
     3. r. 4. miesto z 8
     družstvo dievčat 4. ročník
     Mariana Hájková, Hana Barančíková, Lea Hrušovská, Kristína Čechvalová
     4. r. 8. miesto z 8
     družstvo chlapcov 4. ročník
     Jakub Burza, Kristián Paulech, Denis Novotný, Adam Vrba
     4. r. 4. miesto z 8

      

     Školské súťaže

      

     Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
     25. 9. 2013

     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Lívia Chromeková Patrícia Surovcová Karin Puváková
     kat. 1. - 2. roč. chlapci Samuel Hutta Juraj Hrušovský Marek Margetin
     kat. 3. - 4. roč.  dievčatá Izabela Burzová Ema Ščepková Kristína Čechvalová
     kat. 3. - 4. roč. chlapci Kristián Paulech Adam Vrba Denis Novotný
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Alica Cagalová Viktória Novotná Viktória Šilhánová
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci Filip Hanic Dominik Ondrejka Matúš Augustín
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Marcela Pyšná Sofia Matyášová Nina Durcová
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Filip Beňovič Martin Majdiš Lukáš Kubáň
     Pytagoriáda
     10. a 11.12.2013
     Sabina Kožáková 3.B 20 bodov (12 úlohy+ 8 čas)
     Adam Vrba 4.A 19 bodov (10 úlohy+ 9 čas)
     Juraj Strýček 3.A 18 bodov (12 úlohy+ 6 čas)
     Šimon Polák 3.A 18 bodov (10 úlohy+ 8 čas)
     Emma Ščepková 3.B 17 bodov (12 úlohy+ 5 čas)
     Ema Mária Gúčiková 3.B 15 bodov (11 úlohy+ 4 čas)
     Nikola Maráková 5.A 17 bodov (11 úlohy+ 6 čas)
     Samuel Beran 5.A 16 bodov (10 úlohy+ 5 čas)
     Patrik Gúčik 5.A 16 bodov (10 úlohy+ 6 čas)
     Paulína Gúčiková 5.A 13 bodov (11 úlohy+ 2 čas)
     Matúš Augustín 6.A 20 bodov (13 úlohy+ 7 čas)
     Matúš Kubáň 6.A 18 bodov (11 úlohy+ 7 čas)
     Jakub Círa 6.A 17 bodov (12 úlohy+ 5 čas)
     Marcel Čuchran 6.A 17 bodov (10 úlohy+ 7 čas)
     Šimon Augustín 6.A 16 bodov (10 úlohy+ 6 čas)
     Erika Jablonková 6.A 15 bodov (10 úlohy+ 5 čas)
     Hana Dudíková 6.A 13 bodov (10 úlohy+ 3 čas)
     Tomáš Čechvala 8.A 20 bodov (13 úlohy+ 7 čas)
     Terézia Urbanová 8.A 14 bodov (12 úlohy+ 2 čas)
     Kráľ terčovej streľby - 1. kolo
     31. 1. 2014
     Mladší žiaci a žiačky - jednotlivci
     Henrich Jankech 6.A 1. miesto - 175 b.
     Marcel Čuchran 6.A 2. miesto - 173 b.
     Simona Plichtová 7.A 3. miesto - 169 b.
     Starší žiaci a žiačky - jednotlivci
     Patrik Masár 8.A 1. miesto - 178 b.
     Oliver Bartoš 8.A 2. miesto - 169 b.
     Marek Ondrejka 7.A 3. miesto - 166 b.
     Majster sklopiek - 1. kolo
     28. 2. 2014

     telocvičňa ZŠ s MŠ Podolie
     Henrich Jankech 6. A 1. miesto
     Marcel Čuchran 6. A 2. miesto
     Dominik Kováč 7. A 4. miesto
     Marcela Pyšná 7. A 1. miesto
     Adriana Pyšná 7. A 2. miesto
     Simona Plichtová 7. A 3. miesto
     Ester Červeňanská 9. A 4. miesto
     Kráľ terčovej streľby - 2. kolo
     21. 3. 2014
     Mladší žiaci - jednotlivci
     Henrich Jankech 6. A 1. miesto -173 b.
     Filip Hanic 6. A 2. miesto -171 b.
     Marcel Čuchran 6. A 3. miesto -164 b.
     Starší žiaci  - jednotlivci
     Patrik Masár 8. A 1. miesto -183 b.
     Kristián Čechvala 8. A 2. miesto -170 b.
     Marek Ondrejka 7. A 3. miesto -160 b.
     Žiačky - jednotlivkyne
     Ester Červeňanská 9. A 1. miesto -165 b.
     Marcela Pyšná 7. A 2. miesto -164 b.
     Adriana Pyšná 7.A 3. miesto -162 b.
     Slávik Slovenska
     16. 4. 2014
     Anežka Porubská 3. A 1. miesto - I. kat.
     Karin Puváková 2. A 2. miesto - I. kat.
     Lívia Chromeková 2. A 3. miesto - I. kat.
     Adam Urban 4. A 1. miesto - II. kat.
     Veronika Bulková 6. A 2. miesto - II. kat.
     Kristína Čechvalová 4. A 3. miesto - II. kat.
     Terézia Porubská 7. A 1. miesto - III. kat.
     Dominika Porubská 8. A 2. miesto - III. kat.
     Adrian Macháč 9. A 3. miesto - III. kat.
     Majster sklopiek 2. kolo
     9. 5. 2014
     telocvičňa ZŠ s MŠ Podolie
     Henrich Jankech 6. A 1. miesto ch - celkový víťaz
     Marcel Čuchran 6. A 2. miesto ch
     Daniel Doležel 5. A 3. miesto ch
     Adriana Pyšná 7. A 1. miesto d
     Marcela Pyšná 7. A 2. miesto d - celkový víťaz
     Simona Plichtová 7. A 3. miesto d
     Majstrovstvá 2. st. v ĽA
     2. 6. 2014

     športoviská ZŠ s MŠ Podolie
     Beh na 60 m ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci
     1. miesto Sára Ondrejková Filip Hanic Veronika Uhlíková Mário Hanic
     2. miesto Petra Čechvalová Daniel Doležel Simona Plichtová Filip Halienka
     3. miesto Martina Hluchá Marcel Čuchran Saša Zemková Alex Drexler
     Skok do diaľky ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci
     1. miesto Sára Ondrejková Henrich Jankech Stanka Kubaláková Adrián Borovský
     2. miesto Veronika Bulková Filip Hanic Veronika Bláhová Alex Drexler
     3. miesto Vanesa Homolová Dominik Ondrejka Simona Plichtová Mário Hanic
     Beh na 300 m ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci
     1. miesto Alica Cagalová Filip Hanic Renáta Vojtechová Mário Hanic
     2. miesto Erika Jablonková Daniel Doležel Marcela Pyšná Filip Beňovič
     3. miesto   Dominik Ondrejka Terezka Urbanová Urban Rodenák
     Skok do výšky ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci
     1. miesto Alica Cagalová Henrich Jankech Renáta Vojtechová Adrián Borovský
     2. miesto Veronika Bulková Filip Hanic Veronika Uhlíková Michal Polák
     3. miesto Hana Dudíková Marcel Čuchran Sofia Matyášová Alex Drexler
     Kriketka, guľa ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci - guľa
     1. miesto Vanesa Homolová Henrich Jankech Klaudia Klčová Urban Rodenák
     2. miesto Hana Dudíková Filip Hanic Ivana Gonová Michal Polák
     3. miesto Zuzana Pätnická Šimon Augustín Diana Černá Oliver Mihalko
     Štafeta 4x60 m ml. žiačky ml. žiaci st. žiačky st. žiaci
     1. miesto 6A 6A 7A 9A
     2. miesto 5A 5A 9A 8A 1. družstvo
     3. miesto - - 8A 8A 2. družstvo
     Kráľ terčovej streľby - 3. kolo
     20. 6. 2014
     Mladší žiaci - jednotlivci
     Filip Hanic 6.A 1. miesto - 178 b.
     Marcel Čuchran 6.A 2. miesto - 178 b.
     Jakub Círa 6.A 3. miesto - 175 b.
     Starší žiaci - jednotlivci
     Patrik Masár 8.A 1. miesto - 185 b.
     Kristián Čechvala 8.A 2. miesto - 179 b.
     Ester Červeňanská 9.A 3. miesto - 177 b.
      Žiačky - jednotlivkyne
     Ester Červeňanská 9.A 1. miesto  - 177 b.
     Zuzana Košútová HS 2. miesto - 173 b.
     Marcela Pyšná 7.A 3. miesto - 168 b.
     Kráľ terčovej streľby - celkové výsledky
     2013/14
     Mladší žiaci a žiačky - jednotlivci
     Marcel Čuchran 6.A 1. miesto - 351 b.
     Kráľ terčovej streľby
     Filip Hanic 6.A 2. miesto - 349 b.
     Henrich Jankech 6.A 3. miesto - 348 b.
     Starší žiaci a žiačky - jednotlivci
     Patrik Masár 8.A 1. miesto - 368 b.
     Kráľ terčovej streľby
     Kristián Čechvala 8.A 2. miesto - 349 b.
     Ester Červeňanská 9.A 3. miesto - 342 b.
     Žiačky jednotlivkyne
     Ester Červeňanská 9.A 1. miesto - 342 b.
     Zuzana Košútová HS 2. miesto - 334 b.
     Marcela Pyšná 7.A 3. miesto - 332 b.
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com