• ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2022/23


     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE


     Podolský atletický štvorboj
     (hod granátom, skok do diaľky, skok do výšky, beh)
     7.10.2022

     kategória1. miesto2. miesto3. miesto
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatáBibiana Čavojská 27 b.
     (granát 8b, beh 10b, diaľka 0b., výška 9b.)
     Lenka Halušková 24 b.
     (granát 0b, beh 9b, diaľka 9b., výška 6b.)
     Ella Miklovičová 23 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Patrik Češek 39 b.
     (granát 10b, beh 10b, diaľka 10b., výška 9b.)

     Erik Augustín 33 b.
     (granát 6b, beh 8b, diaľka 9b., výška 10b.)
     Mateo Madro 31 b.
     (granát 7b, beh 9b, diaľka 7b., výška 8b.)
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatáKatalin Kirik 32 b.
     (granát 5b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     Barbora Jankechová 30 b.
     (granát 10b, beh 5b, diaľka 5b., výška 10b.)
     Kristína Beňovičová 24 b. 
     (granát 4b, beh 4b, diaľka 9b., výška 5b.)
     kat. 7. - 9. roč. chlapci

     Ondrej Červeňanský 35 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 9b., výška 9b.)

     Marek Zemko 34 b..
     (granát 4b, beh 10b, diaľka 10b., výška 10b.)
     Matúš Pollák 33 b.
     (granát 8b, beh 9b, diaľka 8b., výška 8b.)

     Dejepisná olympiáda
     5.12.2022
     účasť 16 žiakov, 5 postupuje do OK, konkrétne títo žiaci:
     Filip Tinka6.A
     Radka Durcová7.A
     Eliška Huttová7.B
     Matúš Pollák9.A
     Simona Palkechová9.A


     Pytagoriáda - školské kolo - 7. a 8. 12. 2022
     Ray Dominik3.A1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Gábor Dávid3.A2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+9 čas = 21 B
     Haluška Lukáš3.A3. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+9 čas = 20 B
     Toráčová Karin3.A4. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+7 čas = 18 B
     Snoha Kristián3.A5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Zemková Veronika3.A5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Ščepko Daniel4.A1.-3.miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Augustín Róbert4.A1.-3. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+10 čas = 22 B
     Podhradská Natália4.A1.-3.miesto - úspešný riešiteľ - 13 úlohy+9 čas = 22 B
     Miklo Lukáš4.A4. miesto - úspešný riešiteľ - 13 úlohy+7 čas = 20 B
     Bartoš Matúš4.A5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Tinka Oliver4.A5.-6. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+9 čas = 19 B
     Sovišová Simona4.A7. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Zemko Ondrej5.A1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+5 čas = 17 B
     Čavojská Bibiána 5.B2. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+6 čas = 16 B
     Tinka Filip6.A1.-2.miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Augustín Erik6.A1.-2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+7 čas = 19 B
     Gúčiková Timea6.A3. miesto - úspešný riešiteľ - 14 úlohy+4 čas = 18 B
     Kubinský Marko6.A4. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+5 čas = 17 B
     Halušková Lenka6.A5. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+5 čas = 16 B
     Česláková Kiara6.A6. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+4 čas = 14 B
     Huttová Eliška   7.B1. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+6 čas = 17 B
     Durcová Radka   7.A2. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+4 čas = 16 B
     Hadbábny Samuel8.A1. miesto - úspešný riešiteľ - 12 úlohy+4 čas = 16 B
     Bobocký Martin8.A2. miesto - úspešný riešiteľ - 10 úlohy+4 čas = 14 B
     Čavojská Timea  8.A3. miesto - úspešný riešiteľ - 11 úlohy+2 čas = 13 B


     Šaliansky Maťko  - školské kolo - 13. 12. 2022
     Ninka Masárová3.A1. miesto - 1. kategória
     Vivien Prídavková3.A2. miesto - 1. kategória
     Lukáš Mrekaj3.A3. miesto - 1. kategória
     Mateo Madro5.B1. miesto - 2. kategória
     Vaneska Prídavková5.A2. miesto - 2. kategória
     Bibiana Čavojská5.B3. miesto - 2. kategória
     Sabina Jašková7.A1. miesto - 3. kategória
     Eliška Huttová7.B2. miesto - 3. kategória
     Mária M. Kahajová7.A3. miesto - 3. kategória     Biblia očami detí  - školské kolo - január  2022
     Viktória Urbanová1.B1. miesto - 2. kategória
     Kristína Čuvalová1.B2. miesto - 2. kategória
     Nina Raticová1.B3. miesto - 2. kategória
     Timea Gúčiková6.A1. miesto - 4. kategória
     Lenka Halušková6.A2. miesto - 4. kategória
     David Palcút5.A3. miesto - 4. kategória
     Nina Bučková7.A1. miesto - 5. kategória


     Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - 25.1.2023

     1. miesto2. miesto3. miesto
     1. kat. - prózaVivien Prídavková (3.A)Tobias Parči (2.A)Sarah Gulanová (3.A)
     1. kat. - poéziaDavid Gábor (3.A)Andrej Hadbábny (3.A)
     2. kat. - prózaVanesa Prídavková (5.A)Lenka Halušková (6.A)Timea Gúčiková (6.A)
     2. kat. - poéziaLaura Burzová (6.A)

     3. kat. - prózaLucia Raticová (8.A)Nina Bučková (7.A)Radka Durcová (7.A)
     3. kat. - poéziaTimea Čavojská (8.A)

     Cena porotyLukáš Mrekaj (3.A)


     OBVODNÉ SÚŤAŽE

       Hviezdoslavov Kubín  
     Nové Mesto n. V.
     22.2.2023
      Vivien Prídavková   3.A 3. miesto - postup do krajského kola
      Lucia Raticová8.A2. miesto  - postup do okresného kola


      OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Šaliansky Maťko
     Nové Mesto n. V.
     26.1.2023
     Sabina Jašková 7.A 1. miesto - postup do krajského kola
     Nina Masárová3.A3. miesto
      Dejepisná olympiáda
     Nové Mesto n.V.
     8.2.2023 
     Eliška Huttová 7.B  1. miesto - postup do krajského kola
     Filip Tinka6.A4. miesto
     Radka Durcová7.A4. miesto
     Matúš Pollák9.A4. miesto
     Simona Palkechová   9.A8. miesto
     Hviezdoslavov Kubín
     Bošáca
     16.3.2023

     Lucia Raticová8.A3. miesto - bez postupu na KK


     REGIONÁLNE SÚŤAŽE

     Straňanská laťka

     ZŠ a ZUŠ Strání
     1.12.2022

     Barbora Jankechová7.Aml. žiačky3. miesto z 19,
     výkon 130 cm, max výkon 135 cm
     Radka Durcová7.A15. miesto z 19,
     výkon 115 cm, max výkon 135 cm
     Patrik Češek6.Aml. žiaci8. miesto z 20,
     výkon 130 cm, max výkon 147 cm
     Erik Augustín6.A12. miesto z 20,
     výkon 130 cm, max výkon 147 cm
     Matúš Pollák9.Ast. žiaci15. miesto z 20,
     výkon 145 cm, max výkon 165 cm
     Marek Zemko9.A18. miesto z 20,
     výkon 140 cm, max výkon 165 cm


     CELOSLOVENSKÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ

     iBOBOR 2022/23 - 7. -11.11.2022

     Všetkovedko - 2. - 4. roč. 5.12.2022
     riešilo 29 detí, 4 úspešní (patria medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov súťaže v SR)
     Dominika Tatárová2.Atitul Všetkovedko
     Dominik Ray3.Atitul Všetkovedko
     Róbert Augustín4.Atitul Všetkovedko
     Simona Sovišová4.Atitul Všetkovedko  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com