• 2009/10

    • Školský rok 2009/2010

     Súťaž o najčistejšiu triedu
     školské kolo
     Podolie
     1.9.2009 - 30.6.2010
     kolektív 4.A
     1.miesto na 1.st. - 140 b.
     kolektív 5.A
     1.-2.miesto na 2.st. - 119 b.
     kolektív 9.A
     1.-2.miesto na 2.st. - 119 b.
     Súťaž Ochrana života a zdravia
     školské kolo
     Podolie
     25.6.2010
     kolektív 7.A
     1.miesto - 170 b.
     kolektív 9.A
     2.miesto - 161 b.
     kolektív 5.A
     3.miesto - 149 b.
     Majstrovstvá školy v ĽA
     školské kolo
     Podolie
     10.-11.6.2010
     Matematický klokan
     celoslovenské kolo
     22.3.2010
     výsledky v máji
     Patrik Ščepko
     3.A
     5 klokanov -97,3% - vecná cena
     Tomáš Čechvala
     4.A
     5 klokanov - 90,2%
     Eva Galányová
     6.A
     5 klokanov - 83,3%
     Matúš Ondrejka
     6.A
     5 klokanov - 94,2%
     Beáta Maráková
     7.A

     5 klokanov - 89,2%

     Michaela Pyšná
     7.A
     5 klokanov - 90,7%
     Matej Bulko
     9.A
     5 klokanov - 94,0%
     Martina Dudíková
     9.A
     5 klokanov - 80,0%
     Patrícia Horváthová
     9.A
     5 klokanov - 81,7%
     Natália Likavčanová
     9.A
     5 klokanov - 80,0%
     Podjavorinské ĽA hry
     mládeže 2010

     Stará Turá
     28.5.2010
     družstvo Podolia
     5.-9.
     4.miesto zo 7 škôl, 10 medailí
     Rudolf Kováčik
     9.A.
     1.miesto - skok do diaľky
     2.miesto - hod granátom
     Andrej Žák
     9.A

     1.miesto - beh na 60m
     3 .miesto - beh na 300m

     Martin Bartek
     9.A
     2.miesto - skok do výšky
     Marek Herák
     6.B
     2.miesto - skok do diaľky
     Samuel Červeňanský
     7.A
     3.miesto - beh na 300m
     Stanislava Klčová
     6.B
     3.miesto - beh na 300m
     3.miesto - skok do diaľky
     Andrea Palcútová
     7.A
     3.miesto - skok do výšky
     Branný viacboj
     regionálne kolo
     Budmerice
     27.5.2010
     družstvo - Maráková, Masárová, Vančo
     7.A
     10.miesto zo 14 družstiev
     Majstrovstvá kraja v ĽA
     krajské kolo
     Dubnica nad Váhom
     25.5.2010
     Rudolf Kováčik
     9.A
     8.miesto z 33 - skok do diaľky
     11.miesto z 27 - hod kriketkou
     Martin Bartek
     9.A
     13.miesto z 22 - skok do výšky
     štafeta chlapci
      
     5.miesto
     družstvo chlapcov
      
     9.miesto z 9 družstiev
     Majstrovstvá okresu v ĽA
     okresné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     20.5.2010
     družstvo chlapcov
     7.-9.
     1.miesto - postup na kraj
     družstvo dievčat
     7.-9.
     8.miesto zo 14 škôl
     Andrej Žák
     9.A

     1.miesto - beh na 300m
     4.miesto - beh na 60m

     Rudolf Kováčik
     9.A
     1.miesto - skok do diaľky
     1.miesto - hod kriketkou
     štafeta chlapci
      
     1.miesto
     Martin Bartek
     9.A
     2.miesto - skok do výšky
     Mikuláš Mrekaj
     8.A
     6.miesto - vrh guľou
     Ján Čechvala
     8.A
     11.miesto - beh na 1000m
     Kristína Piscová
     8.A
     9.miesto - beh na 60m
     Miroslava Sádecká
     6.A
     12.miesto - vrh guľou
     Baltík 2010
     celoslovenské kolo
     Podolie
     15.5.2010
     tím Crazy Frogs - Beáta Maráková, Lucia Masárová, Marek Čechvala
     6.-7.
     6.miesto z 25 tímov
     Adam Parák
     5.A
     14.miesto z 21 tímov
     Branný viacboj
     okresné kolo
     Kočovce
     7.5.2010
     družstvo - Maráková, Masárová, Vančo
     7.A
     2.miesto z 13 - postup
     družstvo - Pyšná, Tremková, Hargaš
     7.A
     7.miesto z 13
     Lukáš Vančo ako jednotlivec
     7.A
     2.miesto - postup
     Slávik Slovenska
     okresné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     4.5.2010
     Terézia Porubská
     3.A
     1.kategória - 1.miesto - postup
     Stanislava Klčová
     6.B
     2.kategória - 3.miesto
     Lenka Červeňanská
     9.A
     3.kategória - 3.miesto
     Geografická olympiáda
     celoslovenské kolo
     Tatranská Lomnica
     23. - 25.4.2010
     Matej Bulko
     9.A
     7.miesto - úspešný riešiteľ zo 16 súťažiacich
     Slávik Slovenska
     školské kolo
     Podolie
     15.4.2010
     Terézia Porubská
     3.A
     1.kategória - 1.miesto - postup
     Veronika Bulková
     2.A
     1.kategória - 2.miesto
     Hanka Dudíková
     2.A
     1.kategória - 3.miesto
     Stanislava Klčová
     6.B
     2.kategória - 1.miesto - postup
     Dominika Janegová
     6.A
     2.kategória - 2.miesto
     Veronika Blahová
     5.A
     2.kategória - 3.miesto
     Lenka Červeňanská
     9.A
     3.kategória - 1.miesto - postup
     Adriana Tulisová
     8.A
     3.kategória - 2.miesto
     Frederika Burzová
     7.A
     3.kategória - 3.miesto
     Pytagoriáda
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     12.4. a 13.4.2010
     Beáta Maráková
     7.A
     úspešný riešiteľ - 3.miesto
     Adam Parák
     5.A
     úspešný riešiteľ - 6.miesto
     Tomáš Čechvala
     4.A
     úspešný riešiteľ - 8.miesto
     Patrik Ščepko
     3.A
     úspešný riešiteľ - 14.miesto
     Baltík 2010
     krajské kolo
     Podolie
     17.3.2010, výsledky 1.4.
     Adam Parák
     5.A
     2.miesto - postup do celoslovenského kola
     Crazy Frogs - Beáta Maráková, Marek Čechvala, Lucia Masárová
     6. - 7.
     4.miesto
     Podjavorinskej Bzince
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     30.3.2010
     Lenka Červeňanská
     9.A
     1.miesto - postup na okres
     Stanislava Klčová
     6.B
     2.miesto
     Lucia Palkechová
     4.A
     2.miesto
     Eliška Trpíšková
     6.B
     3.miesto
     Geografická olympiáda
     krajské kolo
     Nové Mesto n.V.
     19.3.2010
     Matej Bulko
     9.A
     1.miesto - postup na Slovensko
     Fyzikálna olympiáda
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     12.3.2010
     Matej Bulko
     9.A
     2.miesto - postup na kraj
     Patrik Moravčík
     8.A
     4.miesto - úspešný riešiteľ
     Podjavorinskej Bzince
     obvodné kolo
     Nové Mesto n.V.
     12.2.2010
     Lenka Červeňanská
     9.A
     1.miesto - postup na okres
     Eliška Trpíšková
     6.B
     2.miesto - postup na okres
     Lucia Palkechová
     4.A
     2.miesto - postup na okres
     Geografická olympiáda
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     11.2.2010
     Matej Bulko
     9.A
     1.miesto - postup na kraj
     Adam Parák
     5.A
     1.miesto - postup na kraj
     Beáta Maráková
     7.A
     2.miesto - postup na kraj
     Marek Čechvala
     6.A
     6.miesto - úspešný riešiteľ
     Adrián Macháč
     5.A
     10.miesto - úspešný riešiteľ
     Dejepisná olympiáda
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     4.2.2010
     Michaela Pyšná
     7.A
     2.miesto - postup na kraj
     Matej Bulko
     9.A
     4.miesto
     Kristína Hanicová
     7.A
     úspešná riešiteľka
     Vybíjaná
     obvodné kolo
     Nové Mesto n.V.
     3.2.2010
     12 dievčat 5. - 7. ročníka
      
     2.miesto z 3 škôl
     Olympiáda v anglickom jazyku
     krajské kolo
     Dubnica n.V.
     2.2.2010
     Natália Likavčanová
     9.A
     úspešná riešiteľka
     Olympiáda v anglickom jazyku
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     19.1.2010
     Natália Likavčanová
     9.A
     1.miesto
     Šaliansky Maťko
     okresné kolo
     Nové Mesto n.V.
     14.1.2010
     Stanka Klčová
     6.B
     2.miesto
     Terézia Porubská
     3.A
     2.miesto
     Martinka Krajčíková
     4.A
     2.miesto
     Pytagoriáda
     školské kolo
     15., 16.12.2009
     Patrik Ščepko 19 b.
     Lívia Lysáková 18 b.
     Nina Durcová 17 b.
     Dušan Kohút 17 b.
     Dominika Hochelová 15 b.
     3.A
     postup do okresného kola
     Tomáš Čechvala 20 b.
     Ema Beranová 16 b.
     Erik Facuna 15 b.
     4.A
     Adam Parák 15 b.
     Filip Halienka 10 b.
     5.A
     Marek Čechvala 10 b.
     Magdaléna Červeňanská 10 b.
     6.A
     Michaela Pyšná 10 b.
     Beáta Maráková 10 b.
     7.A
     Mária Bulková 12 b.
     Silvia Hynková 11 b.
     Kristína Piscová 11 b.
     8.A
     Streľba zo vzduchovky
     celoslovenské kolo
     Partizánske
     10.12.2009
     družstvo chlapcov
     7.-8.r.
     6.miesto z 8
     družstvo dievčat
     7.-8.r.
     7.miesto zo 7
     Monika Toráčová
     8.A
     6.miesto z 25 - 291 b. z 300 b.
     Všetkovedko
     celoslovenské kolo
     3.12.2009
     Patrik Ščepko
     3.A
     5 usmiatych tváričiek
     Tomáš Čechvala
     4.A
     5 usmiatych tváričiek
     Lucia Palkechová
     4.A
     4 usmiate tváričky
     Ema Beranová
     4.A
     4 usmiate tváričky
     Streľba zo vzduchovky
     krajské kolo
     Partizánske
     27.11.2009
     družstvo chlapcov
     7.-8.r.
     1.miesto
     družstvo dievčat
     7.-8.r.
     1.miesto
     Marek Kostolány
     8.A
     3.miesto
     Simona Tremková
     7.A
     2.miesto
     Monika Toráčová
     8.A
     3.miesto
     Streľba zo vzduchovky
     okresné kolo
     Stará Turá
     13.11.2009
     družstvo chlapcov
     7.-8.r.
     1.miesto
     družstvo dievčat
     7.-8.r.
     1.miesto
     Patrik Moravčík
     8.A
     1.miesto
     Marek Kostolány
     8.A
     3.miesto
     Roman Hargaš
     7.A
     4.miesto
     Monika Toráčová
     8.A
     2.miesto
     Michaela Pyšná
     7.A
     3.miesto
     Denisa Masárová
     7.A
     4.miesto
     Veľký futbal st.žiakov
     okresné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     22 .10.2009
     družstvo chlapcov 4. - 9. ročníka
     4.-9.r.
     2.miesto
     Veľký futbal st.žiakov
     obvodné kolo
     Čachtice
     21.10.2009
     družstvo chlapcov 4. - 9. ročníka
     4.-9.r.
     1.miesto - postup na okres
     McDonaldCups - malý futbal
     obvodné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     8.10.2009
     družstvo chlapcov 3. - 5. ročníka
     3.-5.
     3.miesto
     Malý futbal dievčat
     obvodné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     8.10.2009
     družstvo žiačok 5. - 9. ročníka
     5.-9.r.
     2.miesto
     Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
     okresné kolo
     Nové Mesto nad Váhom
     24.9.2009
     Marek Herák
     6.B
     3.miesto
     Polem-nepolem
     pretek družobných škôl
     Strání
     7.9.2009
     družstvo mladších žiačok
     Pyšná M., Maráková B., Masárová D., Hanicová K., Tremková S.
     5.-6.r.
     3.miesto
     Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov Floristika pre ZŠ
     Marcela Pätnická
     8.A
     3.miesto
     Majstrovstvá školy
     v cezpoľnom behu
     26.9.2008
      
     Matej Bulko
     9.A
     1.miesto - kat.7.- 9. chlapci
     Karin Kováčiková
     8.A
     1.miesto - kat.7.-9. dievčatá
     Jozef Fiľo
     4.A
     1.miesto - kat.5.- 6. chlapci
     Dominika Janegová
     6.A
     1.miesto - kat.5.-6. dievčatá
     Urban Rodenák
     4.A
     1.miesto - kat.3 - 4. chlapci
     Sofia Matyášová
     3.A
     1.miesto - kat.3.-4. dievčatá
     Filip Hanic
     2.A
     1.miesto - kat.1.- 2. chlapci
     Erika Jablonková
     2.A
     1.miesto - kat.1.-2. dievčatá
     Martin Bartek
     9.A
     2.miesto - kat.7. - 9. chlapci
     Andrea Palcútová
     7.A
     2.miesto - kat.7. - 9. dievčatá
     Martin Roško
     6.B
     2.miesto - kat.5. - 6. chlapci
     Beáta Kubaláková
     6.A
     2.miesto - kat.5. - 6. dievčatá
     Patrik Ščepko
     3.A
     2.miesto - kat.3. - 4. chlapci
     Nina Durcová
     3.A
     2.miesto - kat.3. - 4. dievčatá
     Jakub Keníž
     1.A
     2.miesto - kat.1. - 2. chlapci
     Alica Cagalová
     2.A
     2.miesto - kat.1. - 2. dievčatá
     Marek Herák
     6.B
     3.miesto - kat.7. - 9. chlapci
     Lenka Červeňanská
     9.A
     3.miesto - kat.7. - 9. dievčatá
     Adrián Borovský
     5.A
     3.miesto - kat.5. - 6. chlapci
     Ivana Gonová
     5.A
     3.miesto - kat.5. - 6. dievčatá
     Enriko Kirka
     4.A
     3.miesto - kat.3. - 4. chlapci
     Lívia Lysáková
     3.A
     3.miesto - kat.3. - 4. dievčatá
     Henrich Jankech
     2.A
     3.miesto - kat.1. - 2. chlapci
     Hana Dudíková
     2.A
     3.miesto - kat.1. - 2. dievčatá

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com