• Otvorená škola 2004

     • Projekt Otvorená škola 2004

     31.augusta 2004 sme boli potešení správou, že sme opäť uspeli v projekte Otvorená škola. Napriek tomu, že nám komisia odčítala 10 bodov za to, že sme boli v projekte už raz úspešní, skončili sme dosť vysoko - na 33. mieste zo 624 pôvodne prihlásených škôl.

     Opäť sa teda púšťame do práce. V rámci projektu zrealizujeme tieto aktivity:

     1. Internetová čitáreň pre verejnosť

     Každú sobotu od 16.00 hod. do 18.00 hod. je učebňa výpočtovej techniky v pavilóne 2.stupňa prístupná pre verejnosť zo širokého okolia. Poplatky v učebni sú nasledovné:

     • prístup na internet - 40 Sk za 1 hodinu
     • tlač v čiernej škále - 1 strana A4 za 2 Sk

     • tlač farebná - 1 strana A4 za 5 Sk

     • použitie scanera - 10 Sk
     • použitie digitálneho fotoaparátu - 10 Sk
     • napálenie fotiek na CD - 10 Sk bez CD, 40 Sk s CD

     2. Kurzy pre verejnosť

     Ponúkame tieto kurzy pre verejnosť:
     • Zoznámte sa s internetom - lektorka RNDr. Schreiberová
     • Základy práce s počítačom - lektorka Mgr.Gahérová
     • Textový editor MS Word - lektorka RNDr. Schreiberová
     • Tabuľkový procesor MS Excel - lektor Mgr. Kucmen
     • Tvorba www stránok v PHP - lektor Ing. Zemko
     Cena každého kurzu 300 Sk. Kapacita kurzu je 12 ľudí. Kurzy ešte nie sú plné. V prípade záujmu kontaktujte RNDr.Janku Schreiberovú, č.t. 032/7794479 domov, 032/7795356 práca.

     3. Záujmové vzdelávanie pre naše deti

     Na našej škole bežia v šk.roku 3 krúžky v počítačovej učebni:
     • Programátorský krúžok pre deti 2.stupňa - RNDr. Schreiberová
     • Počítačový krúžok pre deti 1.stupňa - Mgr.Jacolová, Mgr.Hanzlíková
     • Mediálny krúžok - Mgr.Richterová
     Okrem toho je učebňa počítačov každý piatok poobede otvorená pre deti našej školy.

     4. Kurzy pre našich učiteľov

     Každý pondelok, keď nie je porada, školíme našich učiteľov. Vlani sa naučili pracovať v Exceli, používať obojstrannú tlač, šetriť papier i tlačiarne. Čím ďalej, tým viac prestávajú byť na našej škole počítače tabu. Učiteľov školia traja naši informatici: Mgr.Monika Gahérová, Mgr.Rudolf Kucmen, RNDr.Janka Schreiberová. Tento rok sa učitelia budú vzdelávať v práci s programom MS Powerpoint, v počítačovom spracovaní časopisov, plagátov, v používaní multimediálnych CD v sieti.