• Otvorená škola 2003

     • Projekt Otvorená škola 2003

     Naša škola bola v šk.r. 2003/04 vybraná a zaradená do podprojektu Otvorená škola. Tým sme získali grant 100 000 Sk. Do projektu sme vložili 20 000 Sk z vlastných zdrojov. Za tieto peniažky sme zrealizovali v decembri nákup dataprojektora a notebooku pre školu.

     V rámci projektu sme realizovali tieto aktivity:

     1. Internetová kaviareň pre verejnosť

     Každý piatok od 15.30 hod. do 17.30 hod. je učebňa výpočtovej techniky v pavilóne 2.stupňa prístupná pre verejnosť zo širokého okolia. Poplatky v učebni sú nasledovné:

     • prístup na internet - 40 Sk za 1 hodinu
     • tlač v čiernej škále - 1 strana A4 za 2 Sk

     • tlač farebná - 1 strana A4 za 5 Sk

     • použitie scanera - 10 Sk
     • použitie digitálneho fotoaparátu - 10 Sk
     • napálenie fotiek na CD - 10 Sk bez CD, 40 Sk s CD

     2. Kurzy pre verejnosť

     Ako prvý kurz pre verejnosť sme zrealizovali kurz Zoznámte sa s internetom. Začali sme v piatok 5.decembra o 18°° hod. Kurz prebehol v trvaní 10 stretnutí po dve hodiny. Cena kurzu 200 Sk. Kapacita kurzu je 12 ľudí. Na kurze sme sa naučili:

     • pracovať v prostredí prehliadača www stránok Microsoft Explorer
     • používať vyhľadávače a katalógy pre vyhľadávanie
     • sťahovať text, obrázok, animáciu z internetu a upraviť si dokument vo Worde na tlač
     • sťahovať programy z internetu
     • používať e-poštu (e-mail)
     • pridávať súbory ako prílohy k e-pošte
     • kontrolovať prílohy antivírovým programom NOD
     • komunikovať v reálnom čase cez ICQ
     Pre veľký záujem o predchádzajúci kurz Zoznámte sa s internetom ho zrealizujeme ešte raz pre ďalších 14 už prihlásených záujemcov. Začneme v piatok 12.marca 2004 o 17.30 hod. Kurz prebehne v trvaní 10 stretnutí po dve hodiny. Cena kurzu 200 Sk. Obsah kurzu bude rovnaký ako predchádzajúci.

     Zrealizovali sme aj tieto kurzy:

     Základy práce s počítačom (pre úplných začiatočníkov) - naučili sa prácu s myšou, prácu v prostredí Windows, vytvoriť textový dokument, tabuľku, obrázok.

     MS Word a MS Excel (pre pokročilých, ktorí vedia v tomto prostredí trošku pracovať)

     3. Kurzy pre učiteľov okresu

     Pre učiteľov okolitých škôl novomestského alebo piešťanského okresu ponúkame odborné kurzy s nasledovnýnm zameraním:

     • Tvorba prezentácií v Microsoft Powerpointe
     • Obrázkové programovanie v programe Baltík 3
     • Detské programovanie v programe Comenius Logo
     • Tvorba animácií v Logomotion

     Kurzy budú prebiehať v poobedných hodinách na našej škole v čase od 14.°°hod. do 16.°°hod. v utorok alebo v prípade záujmu v sobotu v doobedných hodinách s dlhším časovým rozpisom. Presný termín stretnutí dohodneme so záujemcami o kurz na prvom stretnutí. Cena kurzu 200 Sk.

     V prípade záujmu o niektorý z kurzov kontaktujte RNDr.Janku Schreiberovú, č.t. 032/7794479 domov, 032/7795355 práca, e-mail: janka.schreiberova@post.sk

     4. Kurzy pre našich učiteľov

     Každý pondelok, keď nie je porada, školíme našich učiteľov. Vlani sa naučili pracovať vo Worde, tvoriť priečinky a ukladať si svoje dokumenty, mailovať, používať Net meeting a sieť pre spúšťanie CD ROM-ov s výukovými programami. V tomto šk.roku sa učia pracovať v Exceli, používať obojstrannú tlač, šetriť papier i tlačiarne. Čím ďalej, tým viac prestávajú byť na našej škole počítače tabu. Učiteľov školia traja naši informatici: Mgr.Monika Gahérová, Mgr.Rudolf Kucmen, RNDr.Janka Schreiberová.


     Okrem našich učiteľov nás o školenia požiadali i učiteľky materskej škôlky z Podolia, Očkova, Častkoviec. Navštevujú našu učebňu každý pondelok o 16.30 hod. Učia sa Základy práce s počítačom. Vyučujúca je Mgr.Monika Gahérová.


  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com