• Projekt Najväčší Slovák

    • Zhodnotenie projektu:

     Dlhé hodiny strávené za počítačom doma, či v škole, neznamenajú vždy len stratu času. Niekedy sa vďaka tomu zrodí niečo nové – obohacujúce. A takým, môžeme povedať, bol aj projekt Najväčší Slovák, ktorý sme venovali 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

     Žiaci II. stupňa už niekoľko týždňov predtým pátrali po informáciách o jeho živote. Výstupom ich činnosti mali byť rôzne útvary na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, informatiky, techniky, výtvarnej výchovy: komixy, plagáty, beletrizované, či štrukturované životopisy, charakteristiky jeho osoby,  básne, povesti (z dielne hodín slovenského jazyka a literatúry), PPT prezentácie (z dielne informatiky), mapy, postery (z dielne geografie), dokonca i maketa Bradla (z dielne techniky) a výtvarné práce Bradla, portréty Štefánika, lietadlá Caproni. Všetky si môžete pozrieť na nástenkách dolnej chodby.

     Realizácia projektu vyvrcholila v piatok 17.5.2019, počas 4. vyučovacej hodiny. Na úvod nám krásne zahrala na priečnej flaute Anežka Porubská známu populárnu pieseň Shallow. Potom  sa chytili moderátorského slova žiačky Petra Sedláčeková a Viktória Farýová. Nasledovali prezentácie o detstve M. R. Štefánika (od Sabiny Kožákovej) a o vzdelaní  (od Emmy Ščepkovej, ktorá „dobehla“ na poslednú chvíľu). Azda najhodnotnejším výkonom nás potešil Adam Urban, ktorý spracoval život Štefánika ako cestovateľa vo forme filmu. Peter Burza nám ho zase ukázal z pozície diplomata a politika a p. učiteľ Kiko „vytiahol“ posledný ľúbostný list M. R. Štefánika, ktorý sa našiel v jeho leteckej veste po havárii. Nasledovali Fakty a mýty o jeho smrti, ktoré spracovali J. Strýček a dopomohli mu Š. Pollák a T. Macháč. Odprezentoval ich M. Kriššák a na koniec nám ešte raz prerozprávali príbeh o M. R. Štefánikovi žiačky Katalin Kirik Laura Kosová, ktoré ho spracovali ako komixVlastnou básňou všetko uzavrela Timea Kapcová.

     Nasledovala súťaž Je to pravda alebo lož - o tom, čo si žiaci zapamätali. A zapamätali si toho veru dosť. Keďže tento projekt sa veľmi páčil i štvrtákom z I. stupňa a veľmi túžili súťažiť, porušili sme pravidlá a dovolili im zahrať si s druhým stupňom. A veru, nezahanbili sa. Len dve triedy (6.A a 9.A) sa pomýlili vo svojich odpovediach, inak všetky triedy na svoje otázky odpovedali správne a vyhrali sladkú odmenu.  

     Na záver poďakovala pani riaditeľka všetkým zúčastneným -  žiakom, ktorí sa tomuto projektu venovali na hodinách, či doma i učiteľom, ktorí tento projekt navrhli, pripravili, zorganizovali a úspešne dotiahli do konca.

     S vďakou za spoluprácu všetkým kolegom, pomoc od vedenia a tých, ktorí na škole už nie sú každý deň, ale vždy sú nápomocní  a ochotu dobrých a usilovných žiakov... uč. Veronika Zemková. 

     Tvorba žiakov:

     ...pripravuje sa na zverejnenie...

      FOTOALBUM

      

     Zadanie projektu:

     Projekt k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

     DÁTUM: do 17. 5. 2019

     PREDMETY: SJL, DEJ, GEG, VYV, INF, THD

     TRIEDY: 5. – 9. ročník

     PREZENTÁCIA: 17. 5. 2019 – dolná chodba, aj s výstavou; (v prípade dobrej spolupráce – Kino Podolie, aj pre verejnosť)

     AKTIVITY:

     SJL – tvorba rôznych umeleckých útvarov na tému M. R. Štefánik

                 5.A – komiks, maľované čítanie pre 1. stupeň

                 6.A – básne, rozprávky, povesť o Štefánikovej mohyle...

                 7.A – charakteristika osoby (v rámci 2. slohovej práce)

                 8.AB – životopis MRŠ (štrukturovaný, beletrizovaný), sci-fi poviedka

                 9.A – úvaha

     DEJ – tvorba referátov o živote a diele MRŠ – DETSTVO – DOSPELOSŤ – POLITIK – CESTOVATEĽ – VEDEC – FAKTY A MÝTY O JEHO SMRTI

     GEG – vytvoriť poster – mapu s opisom jeho ciest po svete (vedieť odprezentovať)

     • leteckú mapu jeho ciest
     • staré mapy z tohto obdobia

     VYV – Najkrajšia kópia jeho lietadla – súťaž???

     INF – spracovanie referátov z DEJ a dobrých textov zo SJL do PPT + hudba, efekty

     THD – výroba mohyly

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com