• Záložka do knihy spája školy


    •    

      

     Projekt    „ Záložka do knihy spája školy“ 2022

     Aj v tomto šk. roku sme sa prihlásili do československého projektu “Záložka do knihy spája školy“. Projekt mala na starosti Mgr. Elvíra Angermayer. V rámci 13. ročníka projektu vzniklo 520 partnerských dvojíc škôl. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci 1. aj 2. st. vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému tohtoročného projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítania.

     My sme dostali príležitosť cez tento projekt spoznať to, čo sa páči deťom u našich českých susedov. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ OSKOL v Kroměříži, sídliaca na Mánesovej ulici. Tak ako i na našej škole, sa rovnako aj na škole v Kroměříži zapojili do projektu deti 5., 6. a 7. ročníka. Napriek mnohým lákadlám filmových mágov, naša škola v Podolí je obklopená zaujímavými, veľmi inšpiratívnymi miestami, a tak sa na záložkách začali objavovať témy Alžbety Bátoryovej z neďalekých Čachtíc, Matúša Čáka Trenčianskeho, ale aj archeologicky významná mohyla v blízkom Očkove, či takmer chronicky známa mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.  Zdalo by sa, že tieto príbehy sú jasné a nesúvisia s témou, ale nikto nevie celkom presne, ako to v skutočnosti bolo. Historicky zaznamenaný portrét Matúša Čáka vlastne neexistuje a či bola grófka z Čachtíc naozaj naším slovenským "upírom," tiež nie je dokázané, rovnako ako to, čo sa presne dialo pri pohrebe náčelníka z mladšej doby bronzovej v Očkove - a to všetko doplnila fantázia detí. Spolu so záložkami sme deťom našej spriatelenej škole v Kroměříži poslali aj rôzne letáčiky a informatívne materiály, ktoré historicky priblížili maľované a kreslené príbehy na našich záložkách. Okrem toho sme pre lepšie priblíženie kraja, v ktorom sa naša milá školička nachádza, deťom v Čechách zaslali aj cyklomapu Stredného Považia, ilustrovanú deťmi a určenú síce deťom, ale jej rozprávkovo krásne znázornenie ocení aj nejeden dospelák. Za projekt bola zodpovedná naša výtvarníčka Mgr. Art. Elvíra Angermayer. Záložky od priateľov z Čiech zdobili nástenku na chodbe školy a neskôr boli rozdané deťom.

     Mgr. Art. Elvíra Angermayer

      

      

     Projekt    „ Záložka do knihy spája školy“ 2018

     Aj v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do česko-slovenského projektu – Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov – Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.  Bola nám pridelená základná škola Horná Ždaňa. Do projektu sa zapojili deti  druhého až ôsmeho ročníka s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy a deti zo školského klubu. Počet prihlásených žiakov bol 80. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu. 

     Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

     Z partnerskej školy nám prišli záložky až v novembri, po termíne ukončenia projektu. Po prevzatí zásielky s vyučujúcimi výtvarnej  výchovy sme sa zhodli, že v budúcom školskom roku v tomto projekte už nebudeme pokračovať.

     Záložky z partnerskej školy si deti mohli vybrať v knižnici.

                                                                                                                                                     Mgr. Miriam Hanzlíková

      

     Naše záložky pre deti z Hornej Ždane: FOTOALBUM

      

      

     Projekt    „ Záložka do knihy spája školy“ 2017

     Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do česko-slovenského projektu – Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov – Tajuplný svet knižných príbehov. Bola nám pridelená základná škola zo Zázrivej. Do projektu sa zapojili všetky ročníky aj školské kluby s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy. Počet prihlásených žiakov bol 80, ale po dohode s partnerskou školou, sme poslali záložiek viac, až 120. Zároveň sme poslali aj letáky a  informácie  z nášho regiónu. 

     Z partnerskej školy zo  Zázrivej sme dostali balík pre deti, v ktorom boli pekné záložky a prekrásne materiály o ich obci. 

     Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a nové záložky aj s materiálmi si deti môžu vybrať v knižnici.

     Zároveň pripájam odpoveď z partnerskej školy:

     "Ďakujem Vám za krásne záložky, potešili hlavne deti. Každého žiaka sme obdarili. Sú veľmi pestré, rôzne, nápadité, jednoducho krásne.
     Ak sa budete chcieť poprechádzať po Zázrivských kopcoch, je tu krásna príroda, radi Vás privítame.

     S pozdravom Tatiana"

      

     FOTOALBUM

     Projekt    „ Záložka do knihy spája školy“ 2016

      

     Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Téma projektu v tomto roku bola "Čítam, čítaš, čítame". realizátormi projektu nám bola pridelená Základná škola na ul. M. R. Štefánika v Hlohovci. Do projektu sa na našej škole zapojili všetky ročníky s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy ako aj aj školské kluby s p. vychovávateľkami. Počet prihlásených žiakov bol 70, ale po dohode s partnerskou školou sme poslali záložiek viac. Zároveň sme partnerskej škole poslali aj letáky s  informáciami  z nášho regiónu. 

     Z partnerskej školy Hlohovca sme dostali záložky pre deti, taktiež sme dostali brožúrky o regióne a meste Hlohovec.

     Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Nové záložky si deti môžu vybrať v knižnici.

     Miriam Hanzlíková, školský knihovník

     FOTOALBUM

      

      Záložka do knihy spája školy 2015

     FOTOALBUM záložiek

     Už druhýkráta sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť múdrosť ukrytú v knihách.

     Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. aj 2. st. stupňa, aj deti zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII. Projekt mala na starosti naša knihovníčka p. uč. Miriam Hanzlíková, s projektom pomáhali všetky učiteľky výtvarnej výchovy aj pani vychovávateľky.

     email našej  knihovníčky Mgr. Miriam Hanzlíkovej na adresu projektu:

     Dobrý deň!

     Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do tohto projektu. Počas celého mesiaca pod vedením pani učiteliek I., II. stupňa a pani vychovávateliek deti vyrábali s radosťou rôzne záložky, rôznymi výtvarnými technikami. Naše záložky sme vyrobili pre deti z Revúcej. Dúfam, že budú dobrou pomôckou pri čítaní zaujímavých kníh. Záložky, ktoré sme dostali z partnerskej školy nás potešili a vystavili sme ich v našej knižnici. Neskôr si ich taktiež deti vložili do svojich obľúbených kníh. 

     Mgr. Miriam Hanzlíková
      

     Odpoveď  z projektu:

     Dobrý deň, pani Mgr. Hanzlíková!

     Ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za fotografie.
     Som veľmi rada, že sa Vám výmena záložiek vydarila.
     Vaše záložky boli prekrásne. Prosím Vás, pochváľte odo mňa Vašich žiakov.
     A napriek tomu, že ste vyhodnotenie neposlali vo wordovskom dokumente, zaradila som Vás do celoslovenského výberu.
     Pretože ste mi za to stáli:-)

     Prajem Vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní kníh.

     Srdečne zdraví

     Rozália Cenigová
     ústredná metodička pre školské knižnice

      

     Záložka do knihy spája školy 2013

     V rámci projektu "Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ZŠ s MŠ Podolie" sme realizovali jednu z aktivít - zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája školy.

     Ide o 4. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe, Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť svojho obľúbeného literárneho hrdinu.

     Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. stupňa zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII ako aj piataci na hodinách výtvarnej výchovy. Projekt mala na starosti p. vych. Zlatica Lagová, s projektom pomáhali p.vych. Slavomíra Štefániková a p.uč. Daniela Rosinská.

     Do projektu bolo prihlásených veľa slovenských škôl a málo českých škôl, preto nám bola pridelená slovenská partnerská škola ZŠ Belá-Dulice pri Martine.

     V septembri sme sa do projektu prihlásili a v októbri tvorili svoje záložky. Keďže ich tvorili hlavne deti 1. stupňa, ich literárnymi hrdinami boli hlavne zvieratká.

     24. októbra p. riadteľka detské práce vyfotila, napísala sprievodný list a poslala naše najkrajšie záložky do ZŠ Belá Dulice. Zo zvyšných záložiek sme spravili nástenku na dolnej chodbe. No a potom sme už len netrpezlivo čakali na záložky od našich kamarátov z partnerskej školy.

     Po jesenných prázdninách v utorok 5. 11. 2013 k nám dorazili záložky z partnerskej školy aj so sprievodným listom. Boli aj od starších aj od mladších žiakov, boli robené rôznymi technikami a boli veľmi krásne. Spravili sme z nich nástenku na dolnej chodbe.

     FOTOALBUM Z PROJEKTU
     list_odoslanie_zaloziek.pdf

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com