• Mikroprojekt Podolia

    • Projekt cezhraničnej spolupráce podaný našou školou pod názvom

     "Zbližovanie detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a Strání"

     V tomto projekte bola naša škola lídrom a straňanská škola bola naším partnerom.
     Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke mikroprojektu. (Otvorí sa v novom okne)

     Projekt má za sebou už 6 rokov existencie. Začal v šk. roku 2010/11. V každom ďalšom roku sme projekt udržovali spoločnými aktivitami. V šk. roku 2015/16 sme realizovali aktivity poslednýkrát, pretože to bol posledný 5. rok udržateľnosti mikroprojektu.
     Na mikroprojekte pracovali v každom školskom roku žiaci 8. a 9. ročníkov oboch škôl.

     V šk. r. 2015/16 teda prebiehal 5. - posledný rok udržateľnosti projektu. Aké aktivity sme robili? Spojili sme aktivitu Podolským chotárom s aktivitou Zraz priateľstva a uskutočnili sme vo štvrtok 2. júna 2016 turistický pochod na Veľký Plešivec (najvyšší vrch Podolského chotára) a odtiaľ sme hrebeňom Malej Fatry prešli až na Čachtický hrad. Počasie nám vyšlo, slniečko hrialo, mraky ho občas zastreli,no nespŕchlo a tak sme sa mohli kochať krásnou prírodou. Lúky boli nádherné, začalo práve kvitnúť pávičie, výhľad široký - od Trenčína po Trnavu. Akcie sa zúčastnilo 41 žiakov 8. a 9. ročníka z Podolia, 41 žiakov 8. a 9. ročníka zo Strání a 5 učiteľov - p. riad. Janka Schreiberová, p. uč. Bohumil Čechvala, p. uč. Rastislav Bobocký  (Podolie) a p. uč. Petra Popelková a p.uč. Alenka Bemerová zo Strání. Podolskí žiaci si pre kamarátov pripravili zopár základných informácií k trase - deviatačky porozprávali o Veľkom Plešivci a ôsmaci o Čachtickom hrade.

     Harmonogram zrazu priateľstva:

     7:30 Odchod žiakov ZŠ a ZUŠ Strání od školy do Podolia
     8:15 Príchod žiakov ZŠ a ZUŠ Strání do Podolia
     8:15 - 8:30 Privítanie na chodbe ZŠ s MŠ Podolie, úvodné pokyny riaditeľky školy
     8:30 - 12:00 Turistický pochod - trasa ZŠ s MŠ Podolie - Veľký Plešivec - Čachtický hrad
     12.00 - 13:10 Prehliadka Čachtického hradu so sprievodcom
     13:10 - 13:30 Zostup z hradu do obce Čachtice, rozlúčka priateľov
     13:30 Odchod Podolancov autobusom domov
     14:00 Odchod Straňanov autobusom domov 

      

      Veríme, že aj keď mikoprojekty cezhraničnej spolupráce s družobnou školou Strání v júni 2016 skončili, nájdeme si aj v budúcnosti cesty k sebe a uskutočníme spoločné akcie pre žiakov či učiteľov. Ďakujeme partnerskej škole za to, že to s nami 6 rokov ťahala. wink

     FOTOALBUM z Podolského zrazu priateľstva (Otvorí sa v novom okne)

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com