• Plenárky a schôdzky rodičov

    •  

     Prvá  schôdza RZ pri ZŠ s MŠ v šk. r. 2020/21

     • konala sa v triedach dňa 21. 9. 2020 za prísnych hygienických opatrení
     • predsedkyňa RZ pripravila pre tr. učiteľov prezentáciu o hospodárení RZ, ktorú všetci tr. uč. premietli rodičom, pre neprítomných je prezentácia k nahliadnutiu tu: RZ.pptx
     • v triedach sa hlasovalo o príspevku 10,- € do RZ
     • TU oboznámili rodičov so zmenami v šk. poriadku a s najdôležitejšími bodmi šk. poriadku SK_PORIADOK_RZ_uprava.pptx
     • TU oboznámili rodičov s fungovaním školy a pokynmi k jej prevádzke počas súčasnej pandémie koronavírusu
     • rodičia si volili triednych dôverníkov do Rady rodičov
     • rodičia sa zúčastnili na voľbe rodičov do Rady školy
     • TU apelovali na rodičov, aby si založili rodičovské kontá na Edupage kvôli lepšej komunikácii rodičov so školou a taktiež vzhľadom na to, že nemáme papierové žiacke knižky 
     • ďalej riešili tr. uč. s rodičmi triedne záležitosti - lyžiarsky kurz, školu v prírode, správanie detí, kontrolovanie detí a ich pripravenosti na vyučovanie
     • po triednych schôdzkach sa triedni dôverníci stretli na schôdzke Rady rodičov v školskej knižnici