• Rada rodičov


    • Členovia Rady rodičov

      

     Na triednych schôdzkach na 1. triednom rodičovskom združení, ktoré prebiehli prezenčne  
     18.9.2023 si rodičia zvolili týchto triednych dôverníkov:

     Trieda
     Meno
     1.A p. Adela Klčová
     2.A p. Barbora Gonová
     2.B p. Radovan Grosch
     3.A p. Michaela Kováčiková
     4.A p. Daniela Macháčová
     5.A p. Danka Podhradská
     5.B p. Lucia Plichtová
     6.A p. Tatiana Prídavková
     7.A p. Katarína Kališová
     8.A p. Miroslav Beňovič
     8.B
     p. Martina Huttová 
     9.A p. Zdenka Al Rashidi

     Vo funkcii predsedníčky bude aj v šk. roku 2023/24 pokračovať p. Barbora Gonová.
      
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com