• Plán akcií Žiackej školskej rady 

     na šk. rok 2023/24

      

     Mesiac Názov akcie Zodpovednosť Termín
     September Tvorba nástenky ŽŠR Durcová, Jašková sept. 2023
     November Mikulášske hry pre 1. st. všetci členovia ŽŠR 6. 12. 2023
     December Vianočné ekotrhy pre 1. st. všetci členovia ŽŠR 22. 12. 2023
       Vianočné premietanie filmu pre 2. st. riad. školy, výber filmu ŽŠR 22. 12. 2023
     Február Žiacky fašiangový ples pre 2.st. všetci členovia ŽŠR febr. 2023
     Apríl Deň narcisov všetci členovia ŽŠR apríl 2024
       Záchrancovia stromov Huttová, Gúčiková marec, apríl 2024
     Máj Podolský viacboj pre 2. st. 9.A + členovia ŽŠR 31. 5. 2023
     Jún Vyhodnotenie zberových akcií Huttová, Gúčiková  
       Vyhodnotenie šetrenia energiami Zemko, Madro, Halčinová  
       Vyhodnotenie Ekosúťaže obe ekohliadky  

      

      

      

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com