• Záložka do knihy spája školy 2015

    •  

      

     Záložka do knihy spája školy

     FOTOALBUM záložiek

     Už druhýkráta sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť múdrosť ukrytú v knihách.

     Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. aj 2. st. stupňa, aj deti zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII. Projekt mala na starosti naša knihovníčka p. uč. Miriam Hanzlíková, s projektom pomáhali všetky učiteľky výtvarnej výchovy aj pani vychovávateľky.

     email našej  knihovníčky Mgr. Miriam Hanzlíkovej na adresu projektu:

     Dobrý deň!

     Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do tohto projektu. Počas celého mesiaca pod vedením pani učiteliek I., II. stupňa a pani vychovávateliek deti vyrábali s radosťou rôzne záložky, rôznymi výtvarnými technikami. Naše záložky sme vyrobili pre deti z Revúcej. Dúfam, že budú dobrou pomôckou pri čítaní zaujímavých kníh. Záložky, ktoré sme dostali z partnerskej školy nás potešili a vystavili sme ich v našej knižnici. Neskôr si ich taktiež deti vložili do svojich obľúbených kníh. 

     Mgr. Miriam Hanzlíková
      

     Odpoveď  z projektu:

     Dobrý deň, pani Mgr. Hanzlíková!

     Ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za fotografie.
     Som veľmi rada, že sa Vám výmena záložiek vydarila.
     Vaše záložky boli prekrásne. Prosím Vás, pochváľte odo mňa Vašich žiakov.
     A napriek tomu, že ste vyhodnotenie neposlali vo wordovskom dokumente, zaradila som Vás do celoslovenského výberu.
     Pretože ste mi za to stáli:-)

     Prajem Vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní kníh.

     Srdečne zdraví

     Rozália Cenigová
     ústredná metodička pre školské knižnice