• Záložka do knihy spája školy 2015

        •  

           

          Záložka do knihy spája školy

          FOTOALBUM záložiek

          Už druhýkráta sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť múdrosť ukrytú v knihách.

          Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. aj 2. st. stupňa, aj deti zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII. Projekt mala na starosti naša knihovníčka p. uč. Miriam Hanzlíková, s projektom pomáhali všetky učiteľky výtvarnej výchovy aj pani vychovávateľky.

          email našej  knihovníčky Mgr. Miriam Hanzlíkovej na adresu projektu:

          Dobrý deň!

          Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do tohto projektu. Počas celého mesiaca pod vedením pani učiteliek I., II. stupňa a pani vychovávateliek deti vyrábali s radosťou rôzne záložky, rôznymi výtvarnými technikami. Naše záložky sme vyrobili pre deti z Revúcej. Dúfam, že budú dobrou pomôckou pri čítaní zaujímavých kníh. Záložky, ktoré sme dostali z partnerskej školy nás potešili a vystavili sme ich v našej knižnici. Neskôr si ich taktiež deti vložili do svojich obľúbených kníh. 

          Mgr. Miriam Hanzlíková
           

          Odpoveď  z projektu:

          Dobrý deň, pani Mgr. Hanzlíková!

          Ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za fotografie.
          Som veľmi rada, že sa Vám výmena záložiek vydarila.
          Vaše záložky boli prekrásne. Prosím Vás, pochváľte odo mňa Vašich žiakov.
          A napriek tomu, že ste vyhodnotenie neposlali vo wordovskom dokumente, zaradila som Vás do celoslovenského výberu.
          Pretože ste mi za to stáli:-)

          Prajem Vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní kníh.

          Srdečne zdraví

          Rozália Cenigová
          ústredná metodička pre školské knižnice

           

    • Prihlásenie

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
      • schreiberova@zspodolie.sk
      • schreiberova@zspodolie.sk
      • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
      • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
        MŠ: 032 7408414
        ŠJ: 032 7408415
        ZŠ - mobil: 0911 961 480
      • Podolie 804
        91622 Podolie
        Slovakia
      • 036125431
      • 2021628609
      • Riaditeľka školy:
        RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
        schreiberova@zspodolie.sk
      • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
        RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
        marakova@zspodolie.sk
      • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
        Slavka Fogašová - 032/7408414
        mspodolie@gmail.com
      • Vedúca školskej jedálne:
        Mariana Porubská - 032/7408415
        sjedalenpodolie@gmail.com