• Konzultačné hodiny ŠP a ŠŠP

    •    

     Výchovný poradca: Mgr. Lucia Podhradská

     Kariérny poradca: Mgr. Zuzana Vienerová

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Podhradská

     T5 a T9 má na starosti: Mgr. Zuzana Vienerová

     Obe poradkyne nájdete v kabinete školského poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

     Kontakty: 

     • podhradska@zspodolie.sk
     • vienerova@zspodolie.sk

      

     Konzultačné hodiny:

     • pondelok 7.20 -   8.45 hod.
     • utorok 13.00 - 15.00 hod.

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 alebo na vyššie uvedených mailových adresách z dôvodu možných iných aktivít poradcov, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venujú. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com