• Aktuálne výzvy

    •  

     Výzva na predloženie cenovej ponuky

     jednoduchá zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Názov zákazky:

     Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804

     Výzva vyhlásená a zverejnená: 8. 12. 2015.

     Cenové ponuky možno podávať do 18. 12. 2015.

     Realizácia zákazky najneskôr do 31. 3. 2016.

     Materiály na stiahnutie: Vyzva_Strecha_telocvicne.pdf

     Nutná je osobná obhliadka strechy.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com