• Archív - 2012

    • Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou - Výmena okien a dverí v dvoch pavilónoch MŠ a výmena dvoch dverí v ŠJ

     Verejná súťaž na podprahovú zákazku „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Podolie“

     • vyhlásená 4.7.2012, ukončená 26.7.2012
     • VVYP.pdf (263 kB - otvorí sa v novom okne)

     Prieskum trhu - obstaranie odborne spôsobilej osoby pre zabezpečenie verejného obstarávania   predmetu zákazky  „Stavebné práce pri výmene podlahy a dreveného obloženia stien telocvične ZŠ s MŠ Podolie“

      

      

      

      

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com