• Videoexperiment

    •  

     Videoexperimenty

     V rámci národného projektu Digiškola sme sa zaviazali vytvoriť a do projektu zaslať aspoň jedno video s predvedeným experimentom.

     Tejto úlohy sa ujali žiaci 8. ročníka, ktorí v rámci hodín fyziky zrealizovali pokusy na atmosferický tlak, podtlak a pretlak. Odborne ich usmerňovala p. riad. Schreiberová, ktorá film dotvorila, otitulkovala a vytvorila k nemu metodický materiál. Náš videoexperiment má názov:

     "Ako dostať vajíčko do banky a von z banky".

     Film je zaslaný na server projektu a čaká na schválenie.

     Tu je odkaz, kde si môžete náš videoexperiment stiahnuť:

     https://youtu.be/_GFdi4CDiuM

     Tu je metodický materiál k videoexperimentu:

     https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/JgZ72q8pIRyxeyO

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com