• Videoexperiment

    •  

     Videoexperimenty

     V rámci národného projektu Digiškola sme sa zaviazali vytvoriť a do projektu zaslať aspoň jedno video s predvedeným experimentom.

     Tejto úlohy sa ujali žiaci 8. ročníka, ktorí v rámci hodín fyziky zrealizovali pokusy na atmosferický tlak, podtlak a pretlak. Odborne ich usmerňovala p. riad. Schreiberová, ktorá film dotvorila, otitulkovala a vytvorila k nemu metodický materiál. Náš videoexperiment má názov:

     "Ako dostať vajíčko do banky a von z banky".

     Film je zaslaný na server projektu a čaká na schválenie.

     Tu je odkaz, kde si môžete náš videoexperiment stiahnuť:

     https://youtu.be/_GFdi4CDiuM

     Tu je metodický materiál k videoexperimentu:

     https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/JgZ72q8pIRyxeyO