• Galéria aktivít 2018/19

    •  

     Zbohom škôlka, lúčime sa....

     Lúčiť sme sa už začali v utorok 25.6.už na obed spolu s deťmi, ktoré ešte nepôjdu do školy. Rozlúčka pokračovala po poludní len s predškolákmi. Spoločne sme sa hrali na školskom dvore, vybrali sme sa do bufetu na sladkú maškrtu. Ďakujeme p. R. Augustínovi za financovanie občerstvenia. Naspäť do MŠ sme sa vrátili deťom dobre známou cestičkou. Do večerných hodín sa deti hrali vonku. Občerstvili sa koláčikmi, dobrotami, ktoré im upiekli mamičky. Jasne, že nechýbala ani pizza. A aká by to bola rozlúčka bez poriadnej diskotéky? Zatancovali sme si, pobláznili sa. Unavené a plné zážitkov sa deti uložili spinkať.

     .........odchádzame, neplačeme, veď už nie sme maličkí!

     FOTOALBUM

     Branná vychádzka

     V piatok 20.6.2019 sme sa spolu s deťmi vybrali do prírody na turistickú vychádzku. Deti počas cesty pozorovali okolitú prírodu. Mali možnosť na vlastné oči vidieť život pri vode, vodných pavúkov, vážky, divoké kačky. Videli ako sa kŕdeľ lastovičiek vznášal nad hladinou. Pozorovali panorámu okolitých pohorí, Malé Karpaty a Považský Inovec. Na záver sa deti občerstvili.

     FOTOALBUM

      

     Dopravné ihrisko

     Dňa 18.6.2019 sme si deň obohatili o získané vedomosti v oblasti dopravy. Počas edukačných aktivít sa deti oboznamovali s dopravnými predpismi v úlohe cyklistu, chodca, korčuliara v  obci. Pozornosť bola upriamená na dodržiavanie bezpečnosti a na  bezpečnostné prvky pre cyklistu, dopravné značenie a správnu jazdu. Získané vedomosti si deti utvrdili na dopravnom ihrisku v roli cyklistu ale i chodca.

      

     FOTOALBUM

     Koncoročný výlet s predškolákmi

     V stredu 19.6.2019 deti z MŠ zažili deň plný prekvapení a radosti. Predškoláci sa vybrali na výlet do Hvezdárne v Hlohovci. Vesmír bol deťom prezentovaný rozprávkou o Kamilke, ktorá deti oboznámila s vesmírom . Deti mali možnosť  ďalekohľadom pozorovať slnko.

     Na spiatočnej ceste si deti užili ďalšie prekvapenie, nafukovací  hrad, v Piešťanoch na Sĺňave. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, keksíky, nanuky.

     FOTOALBUM

     MDD


     Dňa 6. 6. 2019 sme navštívili s deťmi Matúšovo kráľovstvo. Počas minulých dní sme sa s deťmi rozprávali o hradoch, zámkoch, minulých, ale i súčasných panovníkoch. Vedia, že panovníčka na Čachtickom hrade bola Alžbeta B., ale že i súčasná kráľovná Anglicka je Alžbeta. Taktiež poznajú príbeh Beckovského hradu a šaša Becka ale i príbeh o nešťastnej princeznej Katarínke. Deti si mali možnosť svoje poznatky overiť a utvrdiť v Matúšovom kráľovstve, kde si hrady prezreli, o hradoch sme si porozprávali príbehy. Deťom sú niektoré blízke hrady známe, navštívili ich spolu s rodičmi. Zahrali sme sa rôzne pohybové hry. Samozrejme nechýbali ani chutné špekačky, ktoré nám pripravili
     teta Cilka a teta Zuzka.
     Ďakujeme aj majiteľom a zamestnancom Parku miniatúr v Podolí za milé prijatie a možnosť stráviť hrové dopoludnie v areáli hradov.

     FOTOALBUM

      

     Deň Zeme v našej Materskej škole

     Aj planéta Zem má svoj sviatok. Preto Deň Zeme sme si pripomenuli počas celého mesiaca Apríl v našej  zaujímavými edukačnými aktivitami:

     Rôznymi  výtvarnými technikami sme si vytvorili planétu Zem, rozprávali o prírode, rastlinách a zvieratách. Vyjadrili svoj postoj ako sa právať k prírode a precvičili si svoje zručnosti v hrabaní, zametaní a zbieraní a triedení odpadkov v areáli MŠ.

     Cieľom týždňa a Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.

     Deň Zeme v našej MŠ bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

     FOTOALBUM

      

     Šibi, ryby

     Dňa  16.apríla sa popoludnie  v MŠ nieslo v duchu jari a jarných sviatkov. Do MŠ sme prizvali rodičov, aby spolu s deťmi strávili predsviatočné popoludnie. Deti si uvili venček z jarných hier, básní, piesní. Spolu s rodičmi si vytvárali jarné dekorácie, maľovali veľkonočné vajíčka.

     Materská škola praje všetkým príjemné strávenie  veľkonočných sviatkov.

      

     FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com