• Galéria aktivít 2017/18

    •  

     Bábkové divadielko Emulienka

     Dňa 20. 6. 2018 sa deti zoznámili s bábkovou postavičkou Emulienkou, ktorá ich preniesla do rozprávkového sveta fantázie. Emulienka bolo veľmi živé, hravé dievčatko, ktoré sa však bálo tmy.  Ako tak putovala svetom, postretala v ňom veľa zvieratiek. Každé zvieratko malo rôzne povahové vlastnosti a Emulienka ich využila vo svoj prospech.  Stretla sa s veselým motýlikom, s hladnými žabami, chválenkárskym lúčnym koníkom, dobrým krtkom a s cirkusovými myškami. Naučila ich nebáť sa tmy  a nikdy sa nevzdávať  v žiadnej situácii. Dej bol veľmi zaujímavý a pútavý. Deti so zaujatím počúvali a sledovali bábkové divadielko. Emulienka deti vtiahla do deja a dokonca si v ňom aj zahrali, z čoho mali veľkú radosť. Na záver sa s Emulienkou a jej kamarátmi odfotili. Už teraz sa tešíme na ďalšie krásne predstavenie.

      

      

     Zdravýživka v MŠ

     V piatok 8. júna k nám do Materskej školy zavítala Zdravýživka – prvá bábková postavička na  Slovensku so svojím interaktívnym programom. Pútavo, motivačnými básňami a hádankami poučila deti o správnych stravovacích návykoch. V rámci interaktívneho predstavenia Zdravýživka  spolupracovala s deťmi, priniesla im veľa kreatívnych hier, prostredníctvom, ktorých podporovala zdravé stravovacie zvyklosti u detí. Spoločne identifikovali zdravé a nezdravé potraviny, navštívili Zdravýživkin Supermarket, zhotovovali rôzne produkty napr. špagetový tanier.

     Deti si nenásilnou a pútavou formou upevnili zdravé stravovacie návyky.

      

     Týždeň detskej radosti v MŠ

     • Dňa 1. 6. 2018 deti v našej materskej škole oslávili svoj sviatok MDD. Deň bol naplnený hrami, smiechom, radosťou a hudbou. Každý dostal sladkú odmenu.
     • Dňa 4. 6. 2018 sa deti zúčastnili turistickej vychádzky do prírody. Zobrali si svoje ruksaky s dobrotami z domu a vybrali sa spoznávať okolitú prírodu, kde si upevňovali získané poznatky o správaní sa v nej. Pozorovali polia, lúky, les a zvieratká, ktoré na ceste stretli. Prekonávali aj rôzne prekážky, ktoré im stáli v ceste. No všetci všetko úspešné zvládli a boli na seba hrdí.
     • Dňa 5. 6. 2018 deti navštívili Park Miniatúr v Podolí, kde si prezreli známe hrady z okolia ako Beckovský hrad, Čachtický hrad, Tematín. Zaujali ich aj menej známe hrady ako hrad Slanec, Čierny hrad, Šomška hrad...Oboznámili sa aj s rôznymi kostolmi, rozhľadňami a rodnými domami významných Slovákov. Každé dieťa si vybralo svoj hrad, v ktorom by chcelo bývať. Dozvedeli sa aj nové informácie o hradoch, ktoré ich zaujali. Pozreli si aj chované domáce zvieratká, ktoré ich na prvý pohľad upútali. Veľkú radosť mali z pikniku, kde ochutnali špekačku s chlebíkom. Spoločne sa zahrali kruhové hry a spievali si pre radosť. Aj tento deň bol naplnený smiechom a radosťou.
     • Dňa 6. 6. 2018 sa materská škola premenila na rozprávkovú krajinu. Deti sa zmenili na princezné, víly, futbalistov, rozprávkových hrdinov... Spoločne si zatancovali a tešili sa z karnevalu. Taktiež sa zahrali na spevácke hviezdy v súťaži SUPERSTAR, kde predviedli svoje spevácke schopnosti. Vypočuli sme si rôzne pekné pesničky ako Fíha Tralala, Lienka Lenka, Harmónia, Páslo dievča pávy, Tancuj, tancuj a iné. Každý spevák či speváčka boli odmenený veľkým potleskom.
     • Dňa 7. 6. 2018 sa deti vžili do role slávnych športov a zúčastnili sa škôlkarskej olympiády. Každý športovec prešiel piatimi stanovišťami a každé dieťa bolo aktívnym športovcom. Každý chcel ukázať, čo dokáže. Deti sa tešili z hádzania do terča, zo skákania vo vreci, preskakovania prekážok, udržiavania rovnováhy danej loptičky. Naplno využívali svoje zručnosti a schopnosti. Tešili sa z pohybu a zo zvládnutých úloh. Každý športovec dostal na záver olympijskú medailu, diplom a malú drobnosť na pamiatku. V tento športový deň bol každý víťazom.
     • Dňa 12. 6. 2018 si deti upevňovali svoje vedomosti o správaní cyklistov a chodcov na ceste na dopravnom ihrisku. Zopakovali si dopravné značky, ktoré poznali ako STOP, daj prednosť v jazde, hlavná cesta, semafor, priechod pre chodcov... Každý bol účastníkom cestnej premávky a dodržiaval  základné pravidlá správania sa na ceste aj mimo nej. Deti mali veľkú radosť z dopravných hier a vedeli uplatniť svoje získané vedomosti.

      

      

     Naša Zem je guľatá

     V mesiaci apríl bolo v kalendári viac významných sviatkoch. V materskej škole sme sa tento celý mesiac viac ako inokedy venovali prebúdzajúcej sa prírode. Rozprávali sme sa s deťmi o o ich predstavách o Zemi ako vesmírnom telese, o iných planétach, o Slnku , Mesiaci a iných hviezdach. Diskutovali sme s deťmi o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír. Deti vyjadrovali vlastné predstavy o vesmíre, danú tému si prezerali v encyklopédiach, pracovali s programami na interaktívnej tabuli. Na danú tému lepili obrázky, maľovali, dotvárali, robili rôzne pokusy. Používali sme odpadový a prírodný materiál. Snažili sme sa u detí vytvárať si elementárne predstavy o veľkosti sveta, o to, aby deti spoznávali a upevňovali si ochranárske postoje. Na vychádzkach deti pozorovali okolitú prírodu, pomenovávali prírodné prostredie, vrchy, polia, lúky, lesy, najmä konkrétne vzhľadom na vlastný región. Taktiež sme venovali veľkú pozornosť okolitým historicky známym objektom a príbehom, ktoré sa na ne viažu, napr. Čachtický hrad, Beckovský, Tematín, Trenčiansky hrad. Deti dané témy veľmi zaujali a dúfajme, že v dostatočnej miere si ochranárske postoje a citovú väzbu k prírode prenesú aj do dospelosti.

      

     Veselé zúbky

     Naša materská škola sa zapojila do projektu Veselé zúbky, ktorý organizuje spoločnosť "dm drogerie" v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline. Vďaka veselozúbkovým pesničkám a rozprávkam sa deti nenásilnou veselou formou učili, prečo a ako sa majú o zúbky správne starať. Každá rozprávka  prinášala konkrétnu tému, ktorú podporovala veselá, ale zároveň poučná pieseň. Cieľom bolo u detí v rannom veku vzbudiť záujem o čistenie zúbkov práve zaujímavou a hravou formou, a tak deti už v rannom veku naučiť vhodnú techniku čistenia zúbkov, aby sa im vytvorili návyky na celý život. Deti sa oboznámili zo Zubožrútom, zubnými kefkami, medzizubnými kamarátkami, čo to sa dozvedeli o trvalých zúbkoch a o zdravej strave, kde sa dozvedeli, čo zúbkom prospieva a čo naopak škodí. Spoločne si v MŠ vyčistili zúbky. Nakoniec si deti Zubožrúta namaľovali alebo si ho zostrojili z obalov z ústnej hygieny. To, ako sa budú naďalej deti starať o svoje zúbky, záleží len na nich a ich rodičoch, akú cestu si zvolia. Či tú s krásnymi a so zdravými zúbkami, alebo so Zubožrútom.

     FOTOALBUM

      

     Bábkové divadielko – Odpadky patria do koša

     Zábavu a radosť zažili deti v našej MŠ dňa 21.marca pri detskom divadelnom predstavení s názvom – Odpadky patria do koša.

     Deti s nadšením sledovali príbeh mimozemšťanov, ktorí pristáli na našej planéte. Zostali prekvapení, aký neporiadok našli v lese. Pútavou formou oboznámili deti, že odpad je dôležité triediť do koša. Deti spolu s mimozemšťanmi triedili odpad do farebných nádob, podľa druhu odpadu. Roztriedený odpad využili mimozemšťania ako palivo do rakety na spiatočnú cestu. Deti si nenásilnou formou rozprávky uvedomili aká je dôležitá separácia odpadu na našej planéte a umocnili si tak environmentálne cítenie.

     Predstavenie sa všetkým deťom veľmi páčilo.

     Bábkové divadielko v školskej knižnici

     Dňa 22. marca  deti zo základnej školy v školskej knižnici zahrali deťom z 1. a 2. triedy materskej školy bábkové divadielko O bojazlivej líštičke Eliške. Deti so záujmom sledovali dej divadielka, v ktorom bojazlivá líštička v lese postretala svojich kamarátov a uvedomila si, že sa nemusí ničoho báť. Deti si následne nakreslili strašiaka podľa fantázie. Aby sa ho nebáli, z papiera urobili guľu a nakŕmili ňou Bubostrašiaka. Nechýbalo ani sladké pohostenie a darček od kamarátov zo ZŠ v podobe plyšovej hračky. Deti materskej školy mali obrovskú radosť. Ďakujeme p. učiteľke V. Zemkovej a jej deťom za príjemné spestrenie dňa našim deťom a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

     Bábkové divadielko – Peter Pan

     Dňa 31. 1. 2018 nás v materskej škole navštívila Martinka a vybrala sa do rozprávkového sveta Petra Pana.  Martinka bola malé dievčatko, ktoré sa nechcelo s nikým hrať, ale len pozerať rozprávky a tak sa do jednej vybrala. Tam sa zoznámila s dvoma medvedíkmi a Petrom Panom. Peter Pan ju učil lietal, ale Martinke to nešlo. Vysvetlil jej, že musí mať otvorené srdiečko, čo znamenalo, že sa nemá na svet mračiť a hnevať, ale usmievať a mať každého rada. Nakoniec sa to Martinke podarilo a odletela domov. Bolo to peké bábkové divadlo a všetkým sa páčilo, že sa Martinka polepšila.

      

     Ako sme prežili advent v MŠ

     Mesiac december je pre mnohých najmä pre deti tým  najobľúbenejším mesiacom v roku. Ani deti v MŠ nezaháľali a poctivo sa pripravovali. Vytvárali sme všakovaté vianočné ozdoby, či už z papiera alebo cesta. Prácami šikovných ručičiek sme si vyzdobili celú MŠ. Každá trieda si pripravila i vianočnú besiedku dňa 18.12.2017, na ktorú sme si prizvali nielen rodičov ale i babičky a deduškov. Deti sa svedomito pripravili, vžili sa do  svojich rolí. Nechýbali anjelíci, čertíci,tanečníci, vinšovníci, koledníci.

     Dňa 20.12. sme si všetci v MŠ urobili vianočné besiedky spoločne. Nechýbala ani príprava na štedrú večeru, spoločne sme zasadli k jednému stolu, spapali oblátky a pravdaže nechýbal ani punč. A samozrejme  nesvietil len vianočný stromček, ale žiarili aj detské očká, nakoľko ich pod stromčekom čakalo prekvapenie.

     Zaželajme všetkým ľuďom, ktorých máme radi,

     nech ich zdravie, šťastie, láska

     nežnou rukou hladí.

     Mikuláš v MŠ

      

     Miku, Miku, Mikuláš, prišiel s čertom medzi nás......

     Ako to obyčajne býva rok čo rok prišiel medzi deti 6.12.2017 Mikuláš so svojou čertovskou družinou a anjelmi, aby obdarili všetky deti. Čertíci boli dobrí, a ak náhodou vypadla nejaká slzička, anjelíci ju z líčka zotreli. Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali, potešili sa z balíčka a sľúbili, že budú poslúchať.

     Ty čertisko chlpatý, neumytý, strapatý,

     sľubujem ti sľubujem,

     že už hnevať nebudem!

      

     heart

     MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

     Október je mesiac, v ktorom myslíme viac ako inokedy na starších ľudí. Úctu k starším rozvíjame už od malička u detí aj u nás v materskej škole. Rozprávame sa s deťmi o úcte k starším ľuďom, podporujeme u nich pozitívny a prosociálny vzťah. Spievame mnoho piesní, recitujeme básne o babičkách, deduškoch. Preto  sme si ich v dňoch   24. 10. a 9. 11. 2017 zavolali do materskej školy, aby sme ich našimi piesňami potešili a tak im prejavili úctu a lásku k nim. Pri tejto príležitosti sme do materskej školy dňa 15. 11. 2017 prizvali i bývalé pracovníčky materskej školy, ktoré pracovali s deťmi a teraz už oddychujú na dôchodku. Aj im deti uvili venček piesní, básní, tančekov a poďakovali im tak za ich vykonanú prácu.

     ....dlho, dlho žite nám,

     to želajú deti práve Vám!

      

     surprise

     DEŇ JABLKA V MŠ

     Dňa 14. 11. 2017 prišla k nám do Materskej školy  teta Jablonková z firmy Plantex z Veselého porozprávať  o rôznych druhoch jabĺk . Teta Jablonková porozprávala deťom o tom, ako z jadierka narastie veľká jabloň, o tom, ako jablonka žije počas celého roka.  Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, ako sa jabĺčka pestujú, zbierajú , o tom, aké sú zdravé a bohaté na vitamíny, ktoré deti potrebujú.  Deti spoznali mnohé odrody jabĺk, ktoré pochádzajú  z veľkých diaľok z Austrálie, Japonska ale i vypestovaných na Slovenku, spoznali jablko bez jadierok.   Všetky druhy boli veľmi chutné a deti si na nich s radosťou  pochutnali, rozoznali chute sladké i kyslé. Vyskúšali aj rôzne druhy ovocných džúsov. Spoločne sme si zaspievali pesničku o jabĺčku. Deti si jabĺčko aj nakreslili, zahrali  sa hry o jablkách. Ďakujme tete z Jablonkovej  za zaujímavú besedu o jabĺčkach a za výbornú ochutnávku.

      

     smiley

     SIMSALALA...

     Dňa 26. 10. 2017 do našej materskej školy zavítala deťom dobre známa Simsalala a odprezentovala im program s názvom „Tak beží čas“. Upriamila pozornosť na striedanie ročných období. Program bol plný hádaniek, pesničiek, deti si upevňovali získané poznatky o striedaní sa ročných období, o charakteristických znakoch jednotlivých období.  Deti taktiež  Simsalku  doprevádzali na detských hudobných nástrojoch. Spolu so Simsalkou si zatancovali, zaspievali. Program sa deťom veľmi páčil, bol veľmi veselý a pestrý.

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com