• Sponzori

    • Poďakovanie za sponzorské dary pre MŠ

      

     Materská škola ďakuje rodičom a sponzorom za ústretovosť a zakúpenie sponzorských darov v šk. roku 2017/18:

     • Rodina Potočárová – za detskú náučnú literatúru
     • Rodina Augustínová – finančná hotovosť 70,00€, učebná didaktická pomôcka pre deti – strom ročného obdobia
     • Firma Nissens Čachtice – farebný a kancelársky papier
     • Rodina Helbichová – kancelársky papier

      

     Materská škola ďakuje rodičom a sponzorom za ústretovosť a zakúpenie sponzorských darov v minulosti:

     • pán J. CHromek – za vyrezávanú lavičku – sovičku, trpaslíka, drevené stavebnice pre deti
     • rodina Helbichová – dva CD prehrávače, LCD televízor, kancelársky papier
     • rodina Mucsková – laminovačka, PC počítač
     • rodina Tinková – kancelársky papier
     • pán Miroslav Mrekaj – finančná hotovosť - 100 €
     • rodina Gréková – hračky pre deti
     • pán František Urban – kancelárske pomôcky pre deti
     • pani Lucia Burzová – spotrebný výtvarný materiál

      

     Ďakujeme  heart    

                                                                                                                                                                                              

      

      

     Naši sponzori v minulosti

     Naše veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí našej MŠ pomáhajú akýmkoľvek spôsobom. Naposledy našu činnosť podporila rodina Helbichová.

     rodina Helbichová CD prehrávač a LCD televízor
     Miloš Dvoran finančná výpomoc - akcie MŠ 2015/16
     manželia Huttoví finančný dar vo výške 50 €
     Erik Gúčik finančný dar vo výške 39 €
     Gabriela Brestovská ovocie a sladkosti do mikulášskych balíčkov
     Miroslav Mrekaj finančná výpomoc - darčeky k Vianociam
     Miloš Dvoran finančná výpomoc - akcie MŠ 2014/15
     Juraj Ščepko daroval DVD prehrávač
     Daniel Makara     sladkosti do Mikulášskych balíčkov
     Lucia Mrekajová sladkosti do Mikulašskych balíčkov
     Katarína Kališová sladkosti do Mikulášskych balíčkov
     Sylvia Čechvalová finančná výpomoc na darčeky k Vianociam
     Katarína Blažejová sladkosti do Mikulášskych balíčkov

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com