• Letné aktivity v MŠ

     1.jún MDD

     „Dnes je veľký sviatok detí...“

     Tento deň je výnimočný pre všetky deti sveta. Aktivity s deťmi sme realizovali počas celého týždňa na danú tému – Všetky deti  sveta. Počas edukačných aktivít p. učiteľky prezentovali deťom príbehy o deťoch z iných kútov sveta a citlivo im priblížili, ako žijú deti iných zemí. Deti túto tému vnímali veľmi citlivo. Na danú tému deti kreslili, maľovali, zostrojovali, spievali, hrali sa množstvo aktuálnych pohybových hier.

     Predškoláci  si tento deň spríjemnili vychádzkou do prírody spojenou s hrami a súťažami. Prešli dlhú cestu až na Podolské Kopanice. Cesta späť im ubehla rýchlo spevom piesní a vrátili sa obohatení zážitkami z prírody.

     Mladšie deti dostali za úlohu prísť do MŠ čo najveselšie, najsmiešnejšie. Urobili si balónovú show na školskom dvore, kde sa hrali pohybové hry, súťažili, šantili.

      

     Športový deň

     Dňa 24. júna 2021 p. učiteľky Majka a Janka si s predškolákmi pripravili športový deň v parku v Častkovciach spolu s deťmi 1. a 2. ročníka ZŠ. Spoločne súťažili, hrali sa na preliezkach. Veľmi sa im páčilo v novom prostredí. Pani majiteľka cukrárne p. Madrová ich pohostila zákuskom a nápojom a ešte pred cestou domov sa schladili nanukom. Cestu naspäť zvládli hravo.

      

     Rozlúčka s predškolákmi

     „Prešli rôčky, prešli dníčky, už pôjdeme do školičky...“

     Dňa 28. júna2021  sa predškoláci odprezentovali programom pre rodičov. Po kultúrnom programe čakalo deti prekvapenie – torta, ktorú zasponzorovala maminka p. Zápalková. Rodičia sa poďakovali pani učiteľke Janke a Majke za celoročnú prácu s predškolákmi. Aj my ďakujeme za ústretovosť, spoluprácu, trpezlivosť.

      

     Návšteva parku miniatúr

     Dňa 30. júna 2021 všetky deti z MŠ navštívili park miniatúr v Podolí. Prezreli si slovenské hrady a zámky. Mnohé z nich boli deťom známe, nakoľko sa nachádzajú v blízkom okolí a deti ich už navštívili. P. učiteľky priblížili deťom históriu okolitých hradov. Potom si p. učiteľky overili, ako bystré hlávky dávali pozor. Za pozornosť a snahu im bol odmenou nanuk.

      

     Prišiel ku nám, pán Mikuláš....

     A veruže po roku dlho očakávaný ujo Mikuláš prišiel do materskej školy aj v doprovode anjela ale aj milej čertice. Deti ich už netrpezlivo očakávali, niektoré dokonca aj s obavami, či bude mať čert dosť veľký mech. No nestalo sa. Deti Mikuláškovi  zaspievali, zarecitovali, zatancovali, navodili už vianočnú atmosféru. A pravdaže sľúbili, že budú len a len poslúchať. A prišiel aj očakávaný balíček.

     Materská škola ďakuje p. M. Helbichovej za zhotovenie mikulášskeho balíčka aj za prispetie  sladkosťou a zároveň ďakuje p. Z. Hrabinovej za dodanie papierového vrecka. 

     FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com