• Galéria aktivít 2022/23

    • Športová olympiáda

     Dňa 2.6. 2023 sa predškoláci  zúčastnili športovej olympiády v Častkovciach. Na futbalovom štadióne mali pripravené rôzne stanovištia, na ktorých zdolávali prekážky, alebo riešili vedomostné úlohy. Pri športových aktivitách ich povzbudzovali rozprávkoví maskoti – Máša, Anna, Šmoulinka. Získané body si nakoniec vymenili za rôzne odmeny. Na olympiáde si deti overili svoje športové schopnosti – rýchlosť, odvahu, vytrvalosť, obratnosť, súťaživosť.

     Deti prežili krásny deň naplnený pohybom, radosťou  a kamarátstvom.

     ***********************************************************************************************************************

     MDD v MŠ


     Na konári píska drozd
     prvý, druhý, tretí,
     že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí.

     Predškoláci oslávili MDD v Parku miniatúr. Najprv si pozreli hrady a zámky. Pripomenuli si povesti, ktoré s nimi súviseli. Potom sa deti zahrali rôzne pohybové hry a súťaživé hry. Na koniec sa posilnili opekanými špekáčikmi. Mladšie deti mali už od rána indiánsky deň. Vyrobili si indiánske čelenky, spievali a tancovali indiánske piesne. Ba dokonca si vytvorili indiánske mená. Na školskom dvore sa hrali súťaživé hry. Deti prežili krásny deň, na ktorý budú spomínať. A ku každému sviatku patrí darček, ktorý nemohol chýbať.

     Dnes je krásny celý svet,
     a my šťastný s ňom.
     Zvoňte lúčne zvončeky
     cingi, lingi, bom.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

     Planetárium v MŠ


     Dňa 22.mája sa deti ocitli v podmorskom svete. Putovali podmorským svetom spolu s rybyčkou
     Nemom a jeho kamarátmi. Nad hlavami im krúžili morské ryby, žraloky, raje, morské koníky.
     Nechýbali ani pestrofarebné koraly. Deti sa pútavou rozprávkovou formou oboznámili s morskými
     živočíchmi, prečo je odliv a príliv a mnoho ďalších zaujímavostí.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

     Simsalala

     Dňa 15.mája 2023 sme v MŠ privítali pestrofarebnú a veselú Simsalalu. Deti si spolu so Simsalkou zaspievali piesne o zvieratkách, ovocí, zeleninke. Spolu si zatancovali, zacvičili, porozprávali. Bolo to veľmi veselé a zábavné hudobné dopoludnie.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

     Minifarmička v MŠ


     Dňa 11.5.2023 MŠ navštívil pán Adamať so svojim zverincom. Predstavil deťom pútavou formou svoju minifarmičku. Oboznámil deti so zvieratkami, ich spôsobom života. Deti mali možnosť zvieratká si pohladkať, vnímali rozdiel medzi ich pokrývkou tela, perie, srsť. Ujo deťom vysvetlil ako sa je potrebné starať o zvieratká. Dokonca im ukázal, ako sa dojí kozička a videli ako tečie mliečko a že je veľmi zdravé. Deti boli šikovné a vedeli zvieratká pomenovať a aj ich mláďatká, určiť ich spôsob života, ich potravu a úžitok. Zvieratká si mohli deti aj nakŕmiť. Aktivitka bola veľmi pekná, pútavá, veselá, náučná.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

      

     O neposlušnej Zuze


     Dňa 10.5.2023 do MŠ zavítala neposlušná Zuza. Zuza bolo dievčatko, ktoré sa vôbec nevedelo správať, tak
     ako sa má správať každé vychované dieťa. Nevedelo pozdraviť, poprosiť, poďakovať. Nevedela sa úctivo správať k ľuďom, kamarátom, ba dokonca ani nevedela, kam patria odpadky. No jednoducho nič, čo vedia škôlkari. Ale deti jej pomohli a naučili ju slušnému správaniu a z neposlušnej Zuzy sa stala krásna šikovná Zuzanka. Potom predškoláci pokračovali v edukačnej aktivite so Zuzankou a namaľovali si kamienky šťastia.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

      

     Návšteva miestnej knižnice

      

     Dňa 29.3.2023 navštívili predškoláci z MŠ miestnu knižnicu. Zoznámili sa s kamarátkami knihami. Deti
     sa dozvedeli, že knihy sú rozdelené podľa abecedy, podľa toho pre koho sú určené-detská literatúra,
     beletria, encyklopédie a pod. Pani učiteľky prečítali deťom rozprávky podľa ich výberu. Prezreli si
     množstvo kníh, ktoré ich zaujali. Na záver sa zahrali pohybovú hru O Šípovej Ruženke.


     „Čítajte si kamaráti,
     nech Vám kniha nudu kráti.
     Veď strávený s knihou čas,
     vráti sa Vám stokrát zas.“

     FOTOALBUM

      

      

      

      

      

     ***********************************************************************************************************************

     Tárajko a Popletajka

     Dňa 23.3.2023 sme v MŠ privítali veselú partiu Tárajka a Popletajky a ich sprievodcu. Pozvali sme i našich kamarátov prváčikov zo základnej školy. Spolu sme sa zabavili, spievali, tancovali, súťažili. Súťažiaci dostali odmeny.  Do víru tanca boli zapojené nielen deti ale i pani učiteľky. Atmosféra a nálada bola výborná, deťom žiarili očká veľkou radosťou.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

      

      

     Marec, mesiac knihy

     V marci si pripomíname Mesiac knihy, i keď kniha je náš veľký kamarát po celý rok. S deťmi sa rozprávame o vzniku písma, knihy. Aj deti vedia „čítať“ prostredníctvom obrázkov. Pripomínali sme deťom známe slovenské rozprávky. Pri činnostiach s knihou sme deti oboznamovali, ako s ňou šetrne správne manipulovať, deti porozumeli výrazu ako autor, spisovateľ, ilustrátor, strana. Zážitky z vypočutých rozprávok deti vyjadrovali prostredníctvom dramatizácie, pohybových stvárnení, spevom, výtvarným vyjadrením. Na základe ilustrácií rozprávali vlastný jednoduchý príbeh, reprodukovali stručne obsah prečítaného textu, predvídali udalosti deja. Deti na základe charakterových vlastností určovali kladné i záporné postavy, snažili sa vcítiť do ich konania. Priniesli si z domu ich obľúbenú knižku a pri rozprávke O Červenej Čiapočke si obliekli červené oblečenie. Spolupracovali sme aj s deťmi zo ZŠ, veď deti zo 7. ročníka chodili malým kamarátom do MŠ pred spaním čítať rozprávky. V materskej škole máme školskú knižnicu, ktorú neustále dopĺňame novými knihami.

     Keď mi večer začne sníček lietať po líci,

     ja zaspávam s postieľočke, knižka v knižnici.

     FOTOALBUM

     ***********************************************************************************************************************

      

     Karneval v MŠ

     Pozor, pozor, práve dnes mali sme veľký ples!

     Za oknami smiech a tanec

     začal sa fašiangový harmatanec.

      Od rána sa deti tešili na promenádu masiek. Medzi maskami nechýbali princezné, bojovníci, zvieratká, chrobáčiky.  Každá maska sa predstavila. Deti sa zabávali, súťažili. Nechýbala ani sladká odmena.

     Po tanci a divom bále

     šepkali si masky v sále,

     že už skončil karneval

     a každý by rád oddych mal.

     FOTOALBUM

      

     ***********************************************************************************************************************

     Decembrové radosti v MŠ

     Druhý adventný týždeň sa niesol v znamení detskej radosti, ktorá začala už v pondelok. Mnohé deti už večer navštívil Mikuláš a obdaril ich vo svojich domovoch. V utorok 6.12. zavítal Mikuláško aj do materskej školy. Deti ho netrpezlivo vyčkávali a tešili sa z darčekov. Predškoláci ako prídavok mali ešte kultúrny program  v miestnom kine.

     V stredu 7.12. sme mali bábkové divadielko – Vianočný zázrak. Dvaja bratia na Vianoce zostali sami bez rodičov. A keďže boli smutní, vybrali sa do sveta. Stretli deťom známe rozprávkové postavičky – sestričky Danku a Janku, zbojníka Jura Jánošíka, Janka Hraška. Zavítali aj do zimnej krajiny, kde sa zoznámili so škriatkom Elfom. Každá postavička oboznámila deti so sviatkami a zvyklosťami v adventnom období. Nakoniec bratia našli cestu domov a uvedomili si, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale o tom, aby každý bol so svojou rodinou.

     Týždeň sme zakončili v piatok 9.12. Zavítali k nám manželia Hlbockí a svojim prekrásnym hudobno-výchovným koncertom vyčarili ozaj sviatočnú náladu. Ich program sa niesol v duchu regionálnych zvykov a tradícií počas adventu. Oboznámili deti s množstvom netradičných hudobných nástrojov. Deti mali možnosť spoznať hru na píle, ninere, gitare, fujare, píšťale, ozembuchu, drungle, gajdách. Nakoniec si deti aj zakoledovali tak, ako sa koledovalo kedysi. Program bol pre deti nesmierne emotívny a pútavý.

     FOTOALBUM

      

     Divadielko O nervóznom prasiatku

     Dňa 10.11.2022 zavítalo do našej škôlky divadlo Babadlo a odprezentovalo nám rozprávočku O nervóznom prasiatku. Dej sa odohrával medzi zvieratkami na dvore.  Prasiatko oboznámilo deti s obyvateľmi dvora, o jeho činnostiach počas dňa. Na dvore vyčíňala líška, ktorá chcela zjesť sliepočky. Deti boli priamo vtiahnuté do deja ,vedeli opísať charakterové vlastnosti zvieratiek. Spolupracovali, predvídali udalosti deja, domýšľali pokračovanie príbehu, opisovali vlastné predstavy. Divadielko bolo veľmi edukatívne, poučné, zábavné. Deti boli pri prežívaní deja veselé, šťastné, plné očakávania.  

     FOTOALBUM

      

      

     Október - Mesiac úcty k starším

      

     20.10.2022 si deti do materskej školy pozvali svoje babičky a deduškov, aby si spoločne pripomenuli ich sviatok. Deti vystúpili s pekným veselým programom piesní, básní, tančekom. Potom si spoločne vytvárali rôzne jesenné dekorácie. Babičky a deduškovia odchádzali s úsmevom na tvári a tešili sa zo svojich šikovných vnúčatiek.

     FOTOALBUM

      

     Jedna rúčka, druhá rúčka umyjem sa do čistučka...

      

     V Materskej škole sme si pripomenuli Svetový deň umývania rúk mydlom. Medzi hlavné úlohy v materskej škole patria úlohy v oblasti hygieny a starostlivosti o vlastné telo. Deti sa prostredníctvom básní, piesní, pohybových hier nenásilnou formou oboznamujú so základmi osobnej hygieny. Tieto návyky si upevňujú v priebehu celého dňa. Oboznamujú sa s dôsledkami nesprávneho umývania rúk, šírenia rôznych chorôb a učia sa predchádzaniu im. Neoddeliteľnou súčasťou je aj správne upevňovanie týchto návykov v rodine.

     "Teč vodička , teč a teč,

     a ty ruka neuteč.

     Teč vodička, teč a teč,

     už môžeš ísť ruka preč!"

     FOTOALBUM

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com