• Rady rodičom

    • Milí rodičia, ponúkame vám niekoľko rád, ako vášmu dieťaťu pomôcť pri vstupe do novej etapy jeho života.

     Kladný vzťah ku škole

                 Vzťah ku škole má na svedomí viacero faktorov. Vy ste na prvom mieste. Pre dieťa je dôležitý váš názor. Ste jeho vzorom. Ak vy sami máte negatívny vzťah ku škole a doma to dávate jasne najavo, ako sa môže vaše dieťa denno-denne tešiť do školy? Kladný vzťah k škole vám ušetrí množstvo času pri učení sa s vaším dieťaťom. Negatívny vzťah ho naopak predĺži na nekonečné hodiny prehovárania.

                 Ďalšie dva faktory sú učiteľ a spolužiaci. Počas minimálne 10 - ročnej školskej dochádzky vaše dieťa vystrieda množstvo učiteľov a spolužiakov a bude „nútené“ sa prispôsobovať rôznym nárokom,  názorom, charakterom  tak, ako sa aj vy denno-denne prispôsobujete svojim nadriadeným aj kolegom v práci. Skúste sa s ním o prípadných konfliktoch porozprávať a nie ich radikálne riešiť.

     Učenie

                 Dôležitý je rituál. Príprava do školy by sa mala konať vždy v rovnakej atmosfére
     a približne v rovnakom čase. Po príchode zo školy by si malo dieťa trochu oddýchnuť (ak dieťa navštevuje ŠKD, oddýchne si tam). Neodkladajte učenie na neskoré hodiny a zbytočne dobu učenia „nenaťahujte“. Postupne dieťa zvykajte na samostatnosť. Ako?

     • seďte pri ňom a sledujte každý jeho postup pri písaní domácich úloh a príprave vecí do školy
     • už pri ňom neseďte, iba občas prejdite okolo, sledujte, či si pripraví veci
     • nechajte ho, nech všetko urobí samostatne, občas ho skontrolujte.

     Pre dieťa bude dôležité, že sa na neho spoliehate. Ak si zabudne urobiť domácu úlohu, prípadne nájdete poznámku, že si niečo zabudlo priniesť do školy, povedzte mu, že vás sklamalo, že ste sa na neho spoliehali a začnite ho aspoň na čas kontrolovať.

     Hodnotenie

                 Povzbudzujte vaše dieťa, ale držte sa slovného hodnotenia. Hodnotenie peniazmi
     a rôznymi darmi nie je vhodné. Takisto ako neprimerané tresty, krik a bitka. Pre dieťa má byť pochvalou to, že ste s ním spokojní, že ste na neho hrdí a ak sa mu nedarí, hľadajte cestu, ako to spolu prekonáte. Skôr ako sa rozhodnete dať mu pár „výchovných“ na zadok, pomyslite na to, ako to asi rieši učiteľ v triede s 25-timi žiakmi, ktorý takýto „výchovný prostriedok“ použiť nemôže a skúste aj vy nájsť inú cestu.

     Čítanie

     … deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole

     … ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvyšovať sebadôveru dieťaťa a jeho schopnosť čítať

     … ak si dieťa píše denník, pomáha to k tomu, aby sa z neho stal lepší pisateľ a čitateľ

     … povoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli dáva základ dobrému zvyku

     … deti si rady prečítajú samy knižku, ktorú im niekto predtým čítal nahlas

      

     1. ročník

     Na prvom mieste sa zamerajte na čítanie, čítajte každý deň s dieťaťom aspoň chvíľku,  môžete si zapisovať knižky, ktoré ste spolu prečítali, nechajte dieťa, nech vám prečíta program televízie, nápis na obchode, nezabudnite občas podotknúť, aké je to úžasné, že už si vie všetko prečítať samo.

     Písanie netreba zanedbávať. Píšte si navzájom s dieťaťom odkazy, prípadne aj listy, skúste
     s ním stručne napísať o čom ste spolu čítali.

     Matematika – dieťa sa v tomto ročníku učí počítať do 20 bez prechodu cez základ 10. Teda bude počítať príklady typu: 15 + 4, 18 – 7, ale nie príklady ako 7 + 8,  12 – 3,...

     V začiatkoch môže počítať pomocou prstov, ale postupne ho učte prsty k počítaniu nepoužívať. Najlepšie je, ak dieťa počíta „z hlavy“.

      

     Tu si môžete rady stiahnuť a vytlačiť: Prvackym_rodicom.pdf

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com