• Úvod

    • Na týchto stránkach zverejňujeme hlavne linky na

     • zaujímavé videá s fyzikálnou tematikou,
     • interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva,
     • animácie fyzikálnych javov,...

      

     Veríme, že Vám pomôžu k lepšiemu pochopeniu učiva z fyziky.