• Rekonštrukcia školskej kuchyne

     • V júli a auguste 2018 sa nám podarilo zrekunštruovať priestory školskej kuchyne. V rámci rekonštrukcie sa rozbúrala dlažba a obklady, zlikvidoval sa starý odsávač pár a množstvo zbytočných potrubí, zasekali sa nové rozvody elektrického vedenia do stien a stropov, zasekali sa prívody vody a plynu ku kuchynským spotrebičom, zmenilo sa rozloženie spotrebičov v kuchyni, inštalovalo sa nové osvetlenie a bojlery, zamurovali sa výklenky pod oknami a vymenili sa radiátory v kuchyni aj v jedálni, položila sa nová dlažba a obklady stien, vymaľovali sme. V budúcnosti nás ešte čaká kúpa odsávačov, rozvody pre ne máme prichystané. Ďakujeme obci Podolie za poskytnutie dotácie 14.500 €, celkovo sme do kuchyne investovali cca 25.000 €. Poďakovanie patrí všetkým realizátorom rekonštrukcie - p. Tulisovi, p. Hečkovi, p. Rozbeskému a p. Marákovi. Veľká vďaka patrí vedúcej školskej kuchyne p. Porubskej, ktorá zapojila do prác pri vypratávaní a spätnom zariaďovaní kuchyne aj svoju chlapskú časť rodiny, taktiež p. školníkovi a p. upratovačkám a asistentkám, ktorí pomohli pri vypratávaní a upratovaní po prerábke.

      FOTOALBUM