• Charitatívna zbierka - zapoj sa aj Ty

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Pozývame Vás zapojiť sa do dobrovoľníckej charitatívnej akcie - ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK, ktorú každoročne organizuje Slovenská katolícka charita. Ak pri upratovaní a chystaní sa do školy nájdete veci, ktoré sú ešte použiteľné, ale už ich nepotrebujete, prípadne ste dostali niečo, čo nepoužijete a nemáte to komu posunúť, prineste ich do 14.9.2023 do školy.

      Čo môžete venovať charite? 

      • písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky)
      • zošity, papiere (rôzne veľkosti, kancelársky papier)
      • rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)
      • výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky)
      • ostatné vybavenie (školské tašky, vrecúška na prezúvanie, peračník, kalkulačky)
      • elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo)

      Bližšie informácie: https://www.charita.sk/zbierka-skolskych-pomocok/

     • Oznam ZUŠ

     • Základná umelecká škola Čachtice – elokované pracovisko Podolie oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ dňa 04.09.2023. Trieda ZUŠ sa nachádza v obecnej knižnici v budove Obecného úradu Podolie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Oznam - otvorenie šk. roka 2023/24

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023
      t.j. v pondelok o 8:00 hod. v Kultúrnom dome v Podolí.
      Žiaci prvého ročníka spolu s rodičmi sa stretnú v kultúrnom dome v Podolí.
      Žiaci 2. - 9. ročníka sa stretnú o 7:50 hod.  pred  školou a odtiaľ pôjdu s triednymi učiteľmi do kultúrneho domu. Po slávnosti v KD sa všetci žiaci (aj prváci s rodičmi) presunú do školy, kde prebehnú prvé triednické hodiny a bude sa zisťovať záujem o ŠKD a záujem o stravu. V pondelok nie je potrebné prísť s prezúvkami.

      Ďalej Vám oznamujeme, že variť sa bude a ŠKD bude fungovať od utorka 5.9.2023. V utorok si už žiaci donesú prezúvky, desiatu, tašku na učebnice, písacie potreby a blok na písanie. Od stredy 6.9.2023 sa začne už učiť podľa rozvrhu.

     • Informácie k nástupu detí do materskej školy

     • Milí rodičia detí v MŠ!

      Oznamujem Vám, že nástup detí do MŠ dňa 4.9.2023, príchod do 8,00 hod.

      Je potrebné priniesť si :

      • papučky (podpísať), pyžamo, náhradné oblečenie,
      • hygienické vreckovky (najlepšie v krabičke), vlhčené utierky,
      • u malých detí nepremokavá podložka na lehátko.

      Čo všetko má dieťa zvládnuť počas adaptačného pobytu v MŠ:

      • Byť bez plienok počas dňa i počas spánku. Dieťa musí vedieť používať toaletu nie nočník.
      • Sám sa vyzliecť, obliecť, vyzuť, obuť (mladšie deti s dopomocou uč.).
      • Samostatne jesť lyžicou, piť z pohárika, šálky.
      • Ovládať základné hygienické návyky – umyť si ruky, vedieť používať mydlo, vedieť sa utrieť do uteráka.
      • Poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky, mikina, papučky.
     • Ako sa pokračuje v rekonštrukcii materskej školy

     • Koncom júla bola ukončená rekonštrukcia materskej školy vybranou firmou v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", na ktorý získala obec dotáciu 400 000 € z Environmentálneho fondu. V rámci projektu boli uskutočnené tieto práce:

      • odstránenie veľkých stromov v blôízkosti budovy,
      • odkopanie základov budovy, ich zateplenie, hydroizolácia, štrkový dosyp,
      • zateplenie striech minerálnou vlnou hrúbky 35 cm,
      • nový bleskozvod,
      • nové ríny, doriešenie odtoku dažďovej vody,
      • výmena drevených okien a dverí na dvoch ostávajúch pavilónoch za plastové okná s trojsklami,
      • zateplenie obvodových múrov minerálnou vlnou hrúbky 18 cm,
      • nová fasáda na celej budove.

      Počas projektu vzniklo množstvo technických zádrhelov, ktoré bolo treba riešiť. Dotácia však nepokrýva celú rekonštrukciu, obec na dokončenie rekonštrukcie musí uvoľniť aj svoje prostriedky. Momentálne sa už za financie obce dláždia všetky vstupy do pavilónov, riešia sa požiarne rebríky. Čaká nás dobudovanie chodníkov a úprava exteriéru - výsadba okrasnej kveteny, úprava plôch medzi pavilónmi. A tu budeme určite potrebovať aj pomoc našich rodičov, ktorých oslovíme, keď na to príde čas. Veríme, že nám budú nápomocní a že sa minimálne dobudovanie chodníkov stihne do začiatku školského roka. Držme palce p. starostovi a všetkým pracovníkom.

      FOTOALBUM

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com