• Skončil sa šk. rok 2022/23

     • V piatok 30.6.2023 sme slávnostne ukončili šk. rok 2022/23.  Všetci sme sa presunuli do kultúrneho domu. Po slovenskej hymne nás privítala p. zástupkyňa Maráková  a skladbou Pátá príjemne naladili speváčky a tanečníci. Nasledoval príhovor p. starostu Bobockého a po ňom vydarená pieseň v podaní Timei, Emmy, Lucie a zboru Letela by som. Pozreli sme si film plný fotiek zo školských akcií. Po ňom sa nám prihovorila p. riad. Schreiberová. Cez prezentáciu rozobrala náš prospech, dochádzku, správanie, úspechy, poďakovala i popriala. A potom už nasledovalo odmeňovanie. Najlepší žiaci školy dostali ocenenia Vzorný žiak školy, druhým stupienkom boli žiaci s knižnými odmenami a na treťom pomyselnom stupienku stáli žiaci odmenení riaditeľskými pochvalami. P. riad. odmenila aj 3.A, ktorá vyhrala celoškolskú súťaž EKOTRIEDA. Taktiež boli odmenené tri triedy za akciu Záchrancovia stromov. A potom už popod stuhy prišli na pódium deviataci. Poďakovali učiteľom i ostatným zamestnancom školy, cez prezentáciu nám ukázali, akí boli a na aké školy sa dostali. Deviataci sa odobrali do obradnej siene OcÚ, kde sa im prihovoril p. starosta, p. riaditeľka a p. uč. triedna Muľová. Rozdali sa vysvedčenia, darčeky, zapísali sa do pamätnej knihy obce. Obdarovali triednu a mnohí, hlavne dievčatá si aj poplakali. My ostatní sme sa vrátili do školy, kde sa nám ešte povenovali triedni učitelia, niektorí žiaci dostali ešte triedne pochvaly, ale hlavne všetci sme obdržali vysvedčenia a rozbehli sme sa na prázdniny. 

      Poďakovanie za vydarené ukončenie šk. roka patrí okrem už spomínaných aj p. uč. Zemkovej za nácvik programu, p. uč. Schreiberovi, technikom a zvukárom Paľkovi a Jakubovi za ozvučenie a sprevádzanie prezentáciami.

      Slávnosť ukončenia šk. roka 2022/23
      Rozlúčka deviatakov
      Odmenení žiaci

     • Koncoročná opekačka v ŠKD

     • V stredu 28.6.2023 sa všetky deti ŠKD stretli na opekačke v školskom areáli. Všetko bolo nachystané a v tom nás prekvapil dážď, ktorý našťastie trval iba chvíľu. Vyšlo slnko a s ním i natešené tváre detí, že predsa len opekať budeme. Na paličkách boli napichané špekačky, slaninky, ale i gumové cukríky, každý mal to, čo mu chutí. Pripojili sa i niektorí prichádzajúci rodičia. Na záver si zahrali loptové hry a poskákali na obľúbenej trampolíne. Napapaní a s dobrou náladou odchádzali domov.

      FOTOALBUM

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com