• Nová chemická a fyzikálna show

     • V pondelok 29. 10. 2018 sme na dolnej chodbe privítali zamestnancov spoločnosti Škola hrou, ktorí sa predstavili novým programom pokusov z chémie aj fyziky. Zaujali mladších aj starších žiakov. Spoločnosť si nepriala zverejniť fotky z tejto akcie, fotky ostanú preto len v archíve školy.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Od pondelka 22. októbra 2018 do piatka 26. 10. 2018 prebiehalo v triedach 1. stupňa projektové vyučovanie na tému zdravej výživy.  Týždeň zdravej výživy ukončili prvostupniari v pondelok 29. 10. 2018 v školskej jedálni, kde každá trieda prichystala pre svojich rovesníkov zdravé pochutinky a prezentovala ich pred ostatnými. Bližšie o tom píšeme na stránke akcie.

      FOTOALBUM

     • Súťaž zručnosti

     • Vo štvrtok sa žiaci Peter Burza, Juraj Strýček, Sabina Kožáková a Adam Urban zúčastnili na súťaži zručnosti v Novom Meste nad Váhom. Súťažili v strojárstve a informatike. Ako sa umiestnili, zistíte na stránke Úspechy.

     • Timravina studnička

     • V stredu 24. októbra 2018 sa dve žiačky  Alexandra Dendisová z 5.A a Eva Hochelová z 8.A zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Toto podujatie organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Evka súťažila v III. kategórii už skúsených a značne zdatných recitátorov, kde získala krásne 3. miesto, veľmi nás to potešilo. Obom dievčatám patrí vďaka za reprezentáciu našej školy.

     • Výsledok práce krúžku KUTIL s.r.o.

     • V stredu 24. 10. 2018 navštívila našu školskú dielňu pani starostka. kde jej vybraní žiaci z krúžku Kutil s.r.o., ktorý vedie p. uč. Čechvala, odovzdali troje drevené hrable vyrobené našimi žiakmi. P. starostka dar s vďačnosťou prijala. Veríme, že obec hrable využije a tešíme sa, že naši žiaci dokážu vytvoriť plne funkčný výrobok, s ktorým sa dá pracovať.

      FOTOALBUM

     • Predkolo vybíjanej

     • V utorok 23. 10. 2018 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili v Novom Meste nad Váhom predkola vo vybíjanej. Takto si mohli prvýkrát zmerať sily so svojimi spolužiakmi z iných škôl. Aj keď máme za sebou jednu remízu a prehry, mali sme možnosť naučiť sa nové veci v technike hry aj od iných žiakov a získať motiváciu trénovať vybíjanú s ešte väčším úsilím.

     • Literárno-historická exkurzia

     • Dňa 23. októbra 2018 sa výber žiakov zo 7.A, 8.A, 8.B, 9.A zúčastnil literárno - historickej exkurzie v Martine. Akcia bola čiastočne venovaná výročiu vzniku ČSR (Martinskej deklarácii). Prvou zastávkou bolo Slovenské národné múzeum Martin, v ktorom nás aktívna pani sprievodkyňa oboznámila s históriou dedinského života Slovákov v 19. a 20. storočí. Prezreli sme si zaujímavé expozície venované tomuto obdobiu. Čiastočne poinformovala aj o Martinskej deklarácii. Druhou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sme hľadali hroby význačných Slovákov.  Potom nás už čakala len cesta domov. Musím pochváliť žiakov za  vzorné správanie sa aj počas cesty autobusom.
      Mgr. Bohumil Čechvala

     • Vystúpenie pre starkých

     • V nedeľu 21. októbra 2018 sme podporili bohatým programom stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome, ktoré organizoval Obecný úrad Podolie. Vystúpili deti materskej školy s vinšami a tromi tančekmi, speváci zo základnej školy podporení hudobným doprovodom učiteľov, tanečníci z tanečného krúžku a tiež v podolských krojoch oblečené deti zo školského klubu detí. Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim deťom, učiteľom p.uč. Janegovej, Fogašovej z MŠ, p. vych. Štefánikovej z ŠKD, p.uč. Zemkovej, Jacolovej, p.riad. Schreiberovej, p.uč. Schreiberovi a Čechvalovi zo ZŠ a v neposlednom rade i rodičom, ktorí na vystúpenie priviedli menšie deti.

      FOTOALBUM

     • Testovanie pohybových zručností prvákov

     • V stredu 17. októbra 2018 sa aj naša škola zúčastnila na celoslovenskom testovaní pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl na identifikáciu ich športového talentu. Žiaci 1. A pod vedením učiteľov Mgr. Trpíškovej, Mgr. Hanzlíkovej, Mgr. Bobockého a p. asistentky Bc. Kališovej museli zvládnuť tieto testy: Telesná výška a telesná hmotnosť - Opakovaná zostava s tyčou - Výdrž v zhybe nadhmatom - Skok do diaľky z miesta - 4x10 m člnkový beh - Beh na 50 metrov - Ľah – sed - Hĺbka predklonu - Kotúľanie 3 lôpt - Vlajková naháňačka - Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Výsledky sa nahadzovali na server a budú ďalej spracovávané ministerstvom školstva. Naši prváci to zvládli za 4 vyučovacie hodiny.

      Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné, resp. vykonávanie daného športu ich bude zaujímať. Ak ich šport zaujme (nadchne), budú deti motivované a budú sa chcieť hýbať.

      FOTOALBUM

     • Bedmintonové stretnutie zamestnancov školy

     • V piatok popoludní 12. 10. 2018 sa stretli zamestnanci školy v telocvični, kde pre nich pripravil pohostenie bývalý kolega dôchodca Mgr. Eugen Schreiber ako rozlúčku s kolektívom školy. Rozlúčku sme spojili s tradičným bedmintonovým turnajom, kde si zahrali štvorhry starí harcovníci, ale aj nové posily z radov našich asistentiek. A kto nehral, aspoň sa hostil. Strávili sme spolu zase jedno krásne piatkové popoludnie, ktoré sa pretiahlo až do večerných hodín.

      FOTOALBUM

     • Zábavný kurz ochrany života a zdravia

     • V piatok 12. októbra 2018 sme zorganizovali pre žiakov 2. stupňa zábavný kurz ochrany života a zdravia. Kurz bol pôvodne plánovaný na koniec šk. roka 2017_18, z organizačných dôvodov sme ho presunuli na začiatok tohto šk. roka. Jeho vedúci bol p. uč. Schreiber, na stanovištia boli rozdelení učitelia a asistentky. Kurz prebehol formou medzitriednej súťaže, kde museli triedy plniť úlohy z tejto prierezovej témy. Bližšie o tom napíšeme na stránke tejto akcie.

      FOTOALBUM

     • Obvodné kolo vo futsale

     • Vo štvrtok 11. 10 .2018 sa naši futbalisti zúčastnili medziškolského postupového turnaja vo futsale, ktorý usporiadala ZŠ Tematínska NM n/V. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 5 škôl: ZŠ Tematínska, ZŠ Čachtice, ZŠ Stará Turá, ZŠ Horná Streda, ZŠ Podolie. Naši žiaci si viedli pomerne dobre. Skončili na krásnom 2. mieste, čo znamená postup do okresného kola. Reprezentovali nás: Burza J., Paulech K., Vrba A., Porubský F., Zámek J., Križák N., Hutta S.

      Výsledky:

      Podolie - Čachtice  4:0
      Podolie - H. Streda 7:1
      Podolie - Tematínska 3:5
      Podolie - S. Turá 7:0

     • Exkurzia do Prahy

     • Vo štvrtok, 4. októbra 2018 o pol piatej ráno sme sa opäť vybrali na jesenné potulky svetom. Teda nie až tak svetom, ale len do susednej Českej republiky, obhliadnuť Prahu.

      Počasie nám prialo, a tak sme si plnými dúškami užívali starobylé centrum spolu s jeho atrakciami. Na pražskom hrade nás čakala sprievodkyňa Katka Ganobčíková, vďaka ktorej sme sa nebáli, že sa stratíme.  Obhliadli sme si okolie hradu, chrám sv. Víta a prešli na Karlov most. Všade nás obklopovalo plno turistov a z uličiek na námestí sa na nás hrnula vôňa pražských trdelníkov. Neodolali sme a kúpili na „koštovku“. Presne napoludnie sme už stáli pod orlojom a pozreli si ho v plnej zrekonštruovanej paráde.

      Potom sme nakúpili drobné suveníry a hor sa do múzea voskových figurín. Nafotili sme sa s hviezdami, ale mali sme možnosť zapojiť sa aj do riešenia hlavolamu. Niektorým sa to podarilo, iným nie. No a po 15:00 sme už zvedavo čakali pred múzeom zmyslov. A veru oplatilo sa. Videli a skúsili sme, ako je to podľahnúť optickým klamom. Urobili sme zaujímavé fotografie, presvedčili sa, že nie čo oko vidí je aj skutočne pravdivé.

      Pochodili sme veľa, ale prišiel čas na návrat domov. Všetko sa nám vydarilo a opäť sme si odniesli krásne zážitky, fotky a spomienky.

      Ďakujem našej sprievodkyni Katke Ganobčíkovej, pani učiteľke Zemkovej a všetkým žiakom, ktorých nebolo treba zbytočne upozorňovať.

      Tak niekedy nabudúce......vaša ZRŠ

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • V piatok 5. 10. 2018 sa naši najlepší bežci (3 dievčatá, 3 chlapci) zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Beh sa uskutočnil ako zvyčajne v Novom Meste nad Váhom v "židovskom parku". Reprezentovali nás chlapci: Jakub Burza, Filip Porubský, Adam Vrba, Izabela Burzová, Emma Ščepková, Anežka Porubská. Ako prvé štartovali dievčatá. Najlepšie sa umiestnila Izabela Burzová, ktorá skončila na 9. mieste (z 35). Celkovo dievčatá skončili na 7. mieste z 12 škôl. Po dievčatách sa na štart postavili chalani, ktorí aj  tento rok bojovali o tie najvyššie priečky. Všetci naši traja žiaci sa umiestnili v prvej desiatke. Najlepšie sa umiestnil Filip Porubský- 5. miesto. Adam Vrba skončil na 8. mieste a Jakub Burza na 10. mieste. Súťažilo 38 žiakov. Celkovo naše družstvo chlapcov skončilo na krásnom 3. mieste z 13 škôl. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za reprezentáciu školy na okresnej úrovni a chlapcom blahoželanie k zisku krásneho 3. miesta.

     • Výstava "ENERGIA ZBLÍZKA"

     • Od piatka 21. 9. do stredy 3. 10. 2018 bola na našej škole inštalovaná výstava v rámci projektu "Energia zblízka".  Výstavy sa zúčastnila každá trieda 2. stupňa počasj dvoch vyučovacích hodín. Výstavu spolu navštívilo 118 žiakov. Na výstave nešlo o prezeranie exponátov, ale o realizáciu rôznych pokusov, vypĺňanie pracovných listov, súboj robotov a záverečný kvíz vo virtuálnej realite. Výstavou žiakov sprevádzalo 10 vyškolených lektorov z radov žiakov 8. a 9. ročníka.

      FOTOALBUM

     • Exkurzia "Oživené učebnice" - Bratislava

     • Dňa 2. 10. 2018 sa výber žiakov z 5. A a 6. A zúčastnil exkurzie do Bratislavy. Múzeum mesta Bratislava v rámci projektu "Oživené učebnice" pripravilo pre žiakov základných škôl špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu zameranú na spropagovanie múzeí. Po dlhej ceste, spôsobenej zápchami, sme pred desiatou dorazili na miesto. Hneď sa nás ujali lektorky múzea. Zaujímavou hravou formou sa naši žiaci oboznámili s múzeom ako inštitúciou zameranou na uchovávanie a sprístupňovanie predmetov z minulosti širokej verejnosti. Žiaci sa dozvedeli, ako sa predmety do múzea dostávajú, ako sa reštaurujú, zapisujú údaje o nich. Po dvoch hodinách zaujímavostí nás čakala ešte cesta pešo na hrad. A práve vtedy sa počasie zhoršilo, preto žiaci len v rýchlosti videli Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, kde je múzeum zbraní..V rýchlosti si prezreli hradné nádvorie, pokúpili suveníry a pred nami bola už len cesta domov.

      FOTOALBUM

     • Rodičovské združenie a Rada rodičov

     • V pondelok 1. 10. 2018 sa uskutočnilo triedne rodičovské združenie, na ktorom bol okrem triednych záležitostí prebraný školský poriadok školy pre tento šk. rok a taktiež vyúčtovanie príjom a výdavkov RZ za šk. rok 2017/18. Boli zvolení triedni dôverníci, ktorí sa o piatej zišli na prvom stretntí, kde zvolili predsedníčku RZ a rozhodli o pomoci škole zorganizovaním 15. ročníka školského plesu (9. 2. 2018).