• Okresné kolo - Futsal Cup

     • Vo štvrtok 29. 11. 2018 sa naši starší žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale, ktoré sa uskutočnilo v športovej hale v Novom Meste n/V. Súpermi nám boli školy: ZŠ Bošáca, ZŠ Tematínska, ZŠ Odborárska. V prvom zápase sme dokázali vyhrať nad Bošácou 2:1. V druhom zápase s Tematínskou sme nedokázali zužitkovať našu hernú prevahu a množstvo šancí, do ktorých sme sa dostali a prehrali sme tesne 1:2. Do tretieho zápasu chalani už nastúpili s vedomím, že nemôžeme postúpiť. To sa prejavilo tromi rýchlymi gólmi. Zápas s Odborárskou sme nakoniec prehrali 1:3. Celkovo sme skončili na 3. mieste. Potešením pre našich žiakov môže byť pochvala od pána Bartoviča (dlhoročného mládežníckeho trénera futbalu), ktorý povedal, že naši chalani boli "najfutbalovejší", len sme sa nevedeli presadiť v koncovke.

      Reprezentovali nás:  Jakub Burza, Kristián Paulech, Adam Vrba, Filip Porubský, Jozef Zámek, Samuel Hutta, Juraj Hrušovský, Roman Lacko.

     • Babička z vajíčka v MsK Piešťany

     • Dňa 26. 11. 2018 sa deti z ŠKD zúčastnili na bábkovej rozprávke "Babička z vajíčka". Predstavenie sa
      konalo v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany. Bábkovú rozprávku o obyčajnom vajíčku s veľkými
      zázrakmi nám predstavilo bábkové divadlo – PIK z Pezinka, ktoré účinkovalo aj v televíznych programoch.
      Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a svoju spokojnosť prejavovali smiechom a potleskom. Po
      skončení programu sa deti občerstvili horúcou čokoládou a naplnení spomienkami a umeleckým zážitkom sa šťastne vrátili domov.

      FOTOALBUM

     • Výsledky iBobra

     • Tak už máme výsledky informatickej súťaže iBobor. U nás riešilo 51 súťažiacich, z toho bolo 26 úspešných riešiteľov a z toho dvaja žiaci so 100% percentilom - Daniel Miklo a Matúš Pollák. Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom tohtoročného iBobra.

      Tu si môžete pozrieť kompletné výsledky:  iBOBOR_2018_vysledky.pdf (549 kB)

     • 1. klasifikačná porada

     • V pondelok 26. 11. 2018 zasadala v poobedných hodinách pedagogická rada. Zhodnotila výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok, pričom sa zamerala hlavne na žiakov s problémovým správaním a žiakov s nedostatočným prospechom. Žiaci budú mať priebežné hodnotenie zapísané v žiackych knižkách do konca týždňa.

     • Súťaž Náboj Junior 2018

     • V piatok 23. 11. 2018 sa tím v zložení Peter Burza, Adam Urban, Juraj Strýček a Sabina Kožáková zúčastnili na súťaži Náboj Junior na Gymnáziu Pierra de Coubetrtina v Piešťanoch. Ide o súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Nášmu tímu sa však veľmi nedarilo, skončili na 7. mieste z 9 prihlásených družstiev a za 120 minút dokázali vypočítať 9 príkladov.

     • T5-2018

     • V stredu 21. novembra 2018 sa aj na našej škole povinne zúčastnili žiaci 5. ročníka na celoslovenskom testovaní T5-2018 zo slovenského jazyka a matematiky. Testovanie prebehlo bez problémov. Žiaci 6. - 9. roč. mali v tento deň riaditeľské voľno.

     • Jeseň v družine

     • Tohtoročná jeseň je nádherná a plná farieb. Deti v ŠKD 1 zbierali listy, ktoré padali zo stromov, vylisovali a vytvorili z nich účesy a zvieratká. Dostali sme aj tekvice, ktoré vyzdobili a krášlia nám triedu. Tvorivá práca našich malých družinárov veľmi baví.

      FOTOALBUM

     • iBobor

     • V pondelok 12. 11., v stredu 14. 11. a v piatok 16. 11. 2018 riešili vybraní žiaci 2. stupňa celoslovenskú informatickú súťaž iBobor. Už sme veľmi zvedaví na výsledky, jeden z našich žiakov dosiahol 80 z 80, zatiaľ neprezradíme, kto. Mnohým súťažiacim sa však výborne darilo. Unás súťažilo 14 Kadetov (8.-9. roč.), 27 Benjamínov (6.-7. roč.) a 9 Bobríkov (5. roč.) Presné výsledky zverejníme asi o týždeň po sprístupnení na serveri.

      FOTOALBUM

     • 3. modul projektu EkoAlarm

     • V piatok 9. 11. 2018 sa všetci žiaci školy poslednýkrát stretli počas druhej alebo štvrtej hodiny s členmi akčnej skupiny projektu EkoAlarm a zapojili sa do aktivít posledného tretieho modulu, ktorý bol hlavne pre žiakov 1. stupňa dosť náročný. Cieľom posledného modulu bolo rozmýšľať o budúcnosti v súvislosti s odpadmi a zamýšľať sa nad tým, ako množstvo odpadu minimalizovať (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Každý má začať od seba už dnes. Treba sa držať zásad 4R: REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

      Bližšie o projekte sa dočítate na stránkach proiektu.
      FOTOALBUM

     • Súťaž Hovorme o jedle

     • Tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle, ktorá prebiehala v týždni od 15. októbra 2018 do 19. októbra 2018. So žiakmi sme sa zapojili do aktivity pod názvom „OČAMI GURMÁNA“. Bližšie o tom píšeme na stránke akcie.

      FOTOALBUM

     • Projekt "Čo sa stalo pred 100 rokmi?"

     • V pondelok 29. 10. 2018 malo množstvo škôl riaditeľské voľno, no na našej škole bežali tri zaujímavé akcie. Jednou z nich bolo aj projektové vyučovanie "Čo sa stalo pred 100 rokmi?", ktoré realizovala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov pod vedením Mgr. Veroniky Zemkovej. Do projektu boli zapojení schopní žiaci 8.A, 8.B a 9.A triedy. Žiaci sa zahrali na redaktorov a učitelia na šéfredaktorov. Výsledkom projektu boli úžasné SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY z obdobia pred 100 rokmi. Bližšie píšeme na stránke projektu.

      FOTOALBUM