• Vianočné ekotrhy

     • V piatok 21. 12. 2018 sme boli posledný deň v škole. Akčná skupina ekoAlarmu a žiacky parlament vymysleli pre nás akciu Vianočné ekotrhy. Bližšie o nich napíšeme na stránke Akcie, zatiaľ len toľko, že sme boli príjemne prekvapení tým, koľko hračiek, kníh, výrobkov deti podonášali a tiež koľko veľa sa toho nakúpilo. Predávalo sa za symbolické sumy, teda ozaj veľmi lacno. Výťažok z ekotrhov bol 280 €. Tieto peniažky venujeme útulku psíkov v Piešťanoch na lieky pre nich a neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova.  Bližšie o akcii si prečítajte tu.

      FOTOALBUM

     • Vianočné posedenie zamestnancov

     • V pondelok 17. decembra 2018 v poobedných a večerných hodinách strávili zamestnanci našej školy v školskej jedálni na vianočnom posedení. Už od rána varili p. uč. Trpíšková s p. uč. Hanzlíkovou v kotlíku od p. uč. Čechvalu výbornú domácu kapustnicu, na ktorú zabezpečila materiál naša vedúca školskej kuchyne. Každý priložil ruku k dielu, či už napečením, pomocou s prípravou stolov, či nákupmi. Riaditeľka školy Janka Schreiberová poďakovala zamestnancom za vykonanú prácu pre organizáciu v r. 2018 a popriala všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky.

      FOTOALBUM

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. A tak sme sa aj my na našej škole zapojili do výzvy: "Spravme Vianoce neznámym starkým!" a tvorili sme na hodinách výtvarnej výchovy aj na hodinách slovenčiny vianočné pozdravy, ktoré sme rozposlali starkým v domovoch dôchodcov. Veríme, že sme im našimi pozdravmi spravili radosť. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na našej stránke akcie a tiež na stránke projektu: https://pohodovo.sk/projekty/vianocna-posta/

      FOTOALBUM POZDRAVOV triedy 4.A

     • Vianočné trhy v našej obci

     • V sobotu 15. decembra 2018 sme vytiahli svojich rodičov, babky a dedkov z predvianočných príprav. Prečo? Nuž obec Podolie poriadala pred kultúrnym domom vianočné trhy. A my - deti z materskej školy, oboch družín ŠKD1 aj ŠKD2, deti z 1. aj 2. stupňa, bývalí žiaci školy a aj decká zo ZUŠ sme tieto trhy spríjemnili vianočnými piesňami, básňami, scénkami, koledami aj muzicírovaním. Dokonca prítomným zaspievali aj naše pani učiteľky. A hoci nám soplíky v tom mraze stekali pod noštekmi, mali sme z tejto akcie krásny zážitok A veríme, že aj vy...

      Bližšie o vianočných trhoch si môžete prečítať na stránke obce Podolie.

      FOTOALBUM

     • First Lego League 2018

     • V piatok 14. 12. 2018 sa TAJM team v zložení Juraj Strýček, Timotej Macháč, Marek Kriššák a Šimon Pollák z 8.A zúčastnil po prvýkrát v histórii našej školy na regionálnom turnaji robotickej súťaže First Lego League v Žiline. Príprava na súťaž bola časovo aj obsahovo náročná. Trénerom tímu bola p. riaditeľka Janka Schreiberová. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

      • Robot Design
      • Robot Game
      • Prezentácia výskumného projektu (musí obsahovať inovácie a treba sa radiť s odborníkmi)
      • Tímová práca

      Súťaž je medzinárodná a je určená pre deti vo veku 9 - 16 rokov. Náš podolský tím bol nováčikom tejto súťaže. Chlapci výborne odprezentovali výskumný projekt,  a v robotickej časti, kde sa programovalo, splnili misie na 89 bodov.  Tím získal mimoriadnu cenu poroty, pretože ako nováčik súťaže zaujal a porotu veľmi príjemne prekvapil. K plakete bola pripojená aj taška plná rôznych darčekov. Celkovo náš TAJM team skončil na 6. mieste z 13 družstiev. Ak chcete vedieť o tejto zaujímavej súťaži viac, kliknite na stránku www.fll.sk.

      FOTOALBUM

     • Pytagoriáda - školské kolo

     • V stredu a štvrtok 12. a 13. decembra 2018 sa konalo aj na našej škole školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Účasť a úspešnosť žiakov bola nasledovná:

      P3 (3. ročník) úspešnosť 6 žiakov z 31, najlepší výsledok Sofia Fraňová 20 b. a Barbora Jankechová 20 b.
      P4 (4. ročník) úspešnosť 3 žiaci z 12, najlepší výsledok Samuel Hadbábny 24 b.
      P5 (5. ročník) úspešnosť 15 žiakov z 20, najlepší výsledok Laura Kosová 25 b.
      P6 (6. ročník) úspešnosť 5 žiakov z 28, najlepší výsledok Tereza Augustínová 17 b. 
      P7 (7. ročník) úspešnosť 3 žiaci zo 17, najlepší výsledok Samuel Hutta 21 b.
      P8 (8. ročník) úspešnosť 4 žiaci z 30, najlepší výsledok Juraj Strýček 19 b.

      Zoznam všetkých úspešných riešiteľov nájdete na stránke Úspechy.

     • Súťaž "Ypsilon - slovina je hra"

     • V stredu 12. decembra 2018 sa niektorí žiaci školy zúčastnili na novej súťaži, do ktorej sme sa zapojili. Išlo o súťaž Ypsilon – slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Zúčastnilo sa 18 žiakov od 3. po 9.ročník. Najviac súťažiacich bolo z triedy 3.B a 5.A. Žiaci riešili za 45 minút hlavne pre 1. stupeň náročné testy zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie. Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž organizovala spoločnosť LEXICON Košice. Výsledky súťaže sa dozvieme až v januári.

     • Návštevný deň pre rodičov

     • V pondelok 10. decembra 2018 boli dvere školy otvorené pre všetkých rodičov. Na škole sa konal návštevný deň. Rodičia sa mohli v čase od 15.00 do 17.00 hod. informovať u triednych učiteľov aj u ostatných vyučujúcich o študijných výsledkoch a správaní svojich ratolestí. Túto možnosť využilo množstvo zodpovedných  rodičov.

     • ...a slovo bolo u Boha...

     • V piatok 7. 12. 2018 sa žiačky Petra Sedláčeková a Eva Hochelová zúčastnili na recitácii kresťanskej prózy a poézie ...a slovo bolo u Boha... Na medailové umiestnenia však nedosiahli. Za prípravu a veľkú snahu im ďakujeme.

     • Mikuláš zavítal do kina

     • Vo štvrtok 6. 12. 2018 sa deti z MŠ aj žiaci z 1. stupňa ZŠ stretli v miestnom kine s Mikulášom. Ten sa potom prišiel pozrieť aj do školy, kde navštívil druhostupniarske  triedy.  Ako to prebiehalo, si môžete prečítať tu.

      FOTOALBUM

     • Straňanská laťka

     • Vo štvrtok 6. 12. 2018 nás reprezentovali 4 žiaci z 8. a 9. ročníka na súťaži Straňanská laťka, ktorú každý rok organizuje družobná škola v Strání. Jakub Burza si vyskákal zlato krásnym výkonom 165 cm. Emma Ščepková skončila na 4. - 5. mieste s výkonom 130 cm, Ivan Snoha na 8. mieste z 11 s výkonom 140 cm a Lea Hrušovská na poslednom mieste s výkonom 120 cm. Jakubovi blahoželáme k zlatu a všetkým ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Beseda s odborníčkou na zdravé stravovanie

     • V stredu 5. 12. 2018  sme mali na našej škole certifikovanú výživovú špecialistku Mgr. Veroniku Mičianovú, PhD., ktorá mala prednášku "Rozhodni sa správne a vyber si zdravie" pre žiakov 8.A, 8.B a 9.A. Podľa otázok v niektorých triedach bolo vidieť, že žiakov a hlavne žiačky táto téma zaujala. Prednášku sprostredkovala Mgr. Monika Muľová - koordinátor prevencie. Bližšie si prečítate na stránke tejto akcie.

      FOTOALBUM

     • Všetkovedko

     • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí sa prihlásili, riešili v doobedných hodinách náročné úlohy súťaže Všetkovedko. Ako vyriešili, sa dozvieme až z výsledkov z Bratislavy.

     • Dve tváre slobody

     • V stredu 28. 11. 2018 sa žiaci z 2. stupňa vybrali do kina, kde za kultúrne poukazy si pozreli zaujímavý cestopis o Kube a mali možnosť sa autorov cestopisu pýtať, čo aj naši žiaci využili.

     • Matematický oktagon

     • V poobedných hodinách dňa 27. 11. 2018 riešili súťažné úlohy 2. kola školskej súťaže Matematický oktagon trojice žiakov z 2. stupňa.  Čaká ich ešte 7 kôl.

     • COMDI testovanie

     • Naši deviataci sa 27. 11. 2018 zúčastnili na testovaní COMDI. Ide o poradenský nástroj na zisťovanie potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností, intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti pre život, osobných vlastností, študijných predpokladov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce. Poradenský nástroj zisťuje predpoklady pre kvalifikáciu, záujmy o povolanie alebo pracovné činnosti, potrebné schopnosti, osobné charakteristiky, duševnú a fyzickú zdatnosť a zdravotný stav klienta. Výsledky testovania môžu byť pre žiakov smerodajné pri výbere vhodnej strednej školy a budúcej kariére.

     • Kurz korčuľovania

     • V týždni od 26. do 30. novembra chodili denne prihlásené deti z 1. stupňa na kurz korčuľovania do Nového Mesta nad Váhom, kde ich už čakali inštruktori z Penguin sport clubu. Denne sa im venovali dve hodinky. Celkovo sa na kurz prihlásilo 48 detí. Hoci bolo vyučovanie trošku narušené, veríme, že to stálo za to a všetky deti zvládli techniku tak, akoby sa s korčuľami narodili ;-) Bližšie si prečítajte na stránke akcie.

      FOTOALBUM