• Výsledky súťaže YPSILON - slovina je hra

     • V stredu 12. 12. 2018 sa 18 žiakov školy zapojilo do súťaže YPSILON - slovina je hra. Súťaž bola spoplatnená. Už k nám dorazili aj výsledky, ktoré visia na nástenke na dolnej chodbe. Z našich nik nezískal vecnú cenu, hoci Samo Hadbábny vyriešil súťaž na 100 %. Nad 80 % úlohy vyriešili aj ďalší šiesti súťažiaci, výsledky si pozrite na stránke Úspechy. Všetci zúčastnení získali diplom a tiež trošku iný pohľad na svoje znalosti zo slovenského jazyka.

     • Výsledky Všetkovedka

     • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa mohli dňa 29. 11. 2018 zapojiť do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, v ktorej druháci odpovedali na 24 otázok, tretiaci a štvrtáci na 30 otázok počas 40 minút. Na našej škole súťaž riešilo 16 druhákov, 8 tretiakov a 6 štvrtákov. Už nám prišli výsledky. Najlepšie sa v súťaži darilo Samovi Hadbábnemu, ktorý získal titul Všetkovedko školy a diplom Všetkovedko s vecnou cenou. Medzi 30 % najúspešnejších sa zaradili aj Timotej Beran a Karolína Kališová, obaja získali diplom Všetkovedko a vecnú cenu. Ostatní súťažiaci dostali diplom Všetkovedkov učeň a ako poďakovanie za účasť ceruzku. /spešným Všetkovedkom blahoželáme. Podrobné výsledky sú na dolnej nástenke na chodbe.

     • Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 24. 1. 2019 sa tri naše deti zúčastnili na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v Novom Meste nad Váhom, a to Lucas Šima, Laura Kosová, Timea Kapcová. Na stupienok víťazov vyšiel najmladší z recitátorov - Lucas Šima, ktorý skončil na 3. mieste. Lucasovi aj p. uč. Jacolovej blahoželáme k úspechu a ostatným dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

      FOTOALBUM

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V nedeľu 20. januára 2019 nasadlo 35 žiakov starších ročníkov spolu s tromi učiteľmi pred Bufetom pod lipami do autobusu a vybrali sa smer Donovaly. Tu absolvujú týždenný lyžiarsky výcvikový kurz. Ich šťastný návrat očakávame v piatok 25. 1. 2019.

      FOTOALBUM

     • Výsledky T5 - 2018

     • Tu si môžete pozrieť výsledky T5 -2018 našej školy: T5-2018.JPG

      • Testovanie piatakov sa konalo tretíkrát v histórii slovenského školstva, prebehlo  21. 11. 2018, testovali sa kompetencie získané na 1. stupni ZŠ.
      • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 5. ročníka.
      • V oboch predmetoch  naši piataci skončili okolo slovenského priemeru, v slovenskom jazyku málo pod priemerom (o 0,7%), v matematike zarovno priemerom (+0,1%).
      • V porovnaní s výsledkami minulého roka boli výsledky trochu horšie, vlani bol priemer z MAT o 0,7% lepší a zo SJL o 4,3% lepší od tohtoročných výsledkov.
      • V matematike spravilo T5 nad 80% 7 žiakov, z toho 1 žiačka na  100%, 1 žiačka 96,7%, 1 na 90%.
      • V slovenskom jazyku spravilo T5 nad 80% iba 3 žiaci, z toho 1 žiačka na 93,3%.
      • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 13 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 13 žiakov.

      Oznamujeme rodičom piatakov, že sme do internetovej žiackej knižky detí rozposlali výsledky celoslovenského testovania piatakov z matematiky a slovenského jazyka.