• Beseda s policajtkou

     • V utorok 26. 2. 2019 sa stretli žiaci 5. a 6. ročníka na besede s p. policajtkou Kmeťovou z OR PZ v Trenčíne. Besedovali s ňou na tému "Bezpečne na internete".

     • Vši v 4.A

     • Vážení rodičia! Upozorňujeme Vás, že máme hlásený opätovný  výskyt vší  medzi deťmi 1. stupňa (4.A). Prosíme Vás, aby ste deťom pravidelne kontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.

      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi.pdf

     • Nový dizajn nášho webu

     • Milí učitelia, rodičia, žiaci! Iste ste si všimli, že naša školská webová stránka zmenila svoj šat. Využili sme responzívny dizajn webu od firmy, ktorá našu stránku spravuje. Tento dizajn má umožňovať ľahšie prezeranie web stránky v mobiloch a tabletoch bez nutnosti zväčšovania stránky a vodorovného posúvania. Zaujíma nás Váš názor na tento dizajn, preto sme pripravili k nemu anketu s jedinou otázkou. Anketu nájdete po prihlásení na web v časti komunikácia. Prosíme Vás o jej vyplnenie.

     • Valentínska pošta

     • Vo štvrtok 14. februára 2019 sa oslavoval aj na našej škole „Deň Svätého Valentína“. Poňali sme ho nielen ako sviatok zamilovaných, ale aj sviatok priateľstva a opekných kamarátskych vzťahov. Všetci, čo chceli vyjadriť svoje sympatie spolužiakom, učiteľom, vychovávateľkám, alebo aj pani upratovačkám, kuchárkam či pánovi školníkovi, mohli tak  urobiť prostredníctvom našej Valentínskej pošty. Poštová schránka na valentínky sa nachádzala na dolnej chodbe a bola k dispozícii od pondelka 11.2. do stredy 13.2. do 13:50. Valentínska
      pošta sa roznášala v priebehu štvrtka 14.2. Bližšie o akcii si prečítaj tu.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Vo štvrtok 14. februára 2019 sa traja naši žiaci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády a dvaja z toho skončili ako úspešní riešitelia. Na 9. mieste  zo 17 žiakov so 67 b. zo 100 skončil Adam Urban z 9.A, na 5. mieste z 15 súťažiacich skončil s počtom bodov 65 zo 100 Samuel Hutta zo 7.A. Nedarilo sa Peťovi Burzovi a bohužiaľ nám ochoreli dve šikovné dievčatá, ktoré sa na DO tiež poctivo pruipravovali - Evka Hochelová a Sabina Kožáková. Obom chlapcom aj p. uč. kikovi a Čechvalovi blahoželáme k úspechu.

     • Karneval v ŠKD

     • Dňa 7. 2. 2019 si deti z ŠKD tradične vychutnali karnevalovú atmosféru. Začali módnou prehliadkou krásnych a originálnych masiek. Po prehliadke deti súťažili, zabávali sa  tancovali. Občerstvenie v podobe chutnej pizze a sladkého čajíku od pani kuchárok deťom veľmi chutilo. Vytancovaní a spokojní odchádzali domov s úsmevom na perách, diplomom a sladkou odmenou.

      FOTOALBUM

     • 15. ročník Fašiangového školského plesu

     • V sobotu 9. februára 2019 zorganizovala Rada rodičov v spolupráci so školou a obcou Podolie 15. ročník tradičného Fašiangového školského plesu. Ples sa vydaril a za to patrí veľké ĎAKUJEM hlavne všetkým maminkám z Rady rodičov, ktoré sa kvôli plesu veľakrát stretli, ukrojili si zo svojho voľného času, brali si v piatok dovolenky z práce, aby pomohli s výzdobou sály a varením kapustnice a počas plesu organizovali, obsluhovali, umývali riady, upratovali až do rána, a veruže za to ani jedna nebola školou platená. Robili tak s vedomím, že výťažok plesu pomôže zase škole zlepšiť prostredie, v ktorom sa učia ich deti.

      Bližšie o plese píšeme na stránke venovanej tejto akcii.

      FOTOALBUM Z PRÍPRAVY
      FOTOALBUM Z PLESU

     • Okresné kolo geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 7. 2. 2019 sa sedem žiakov našej školy zúčastnilo na okresnom kole geografickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Najlepšie sa darilo Petrovi Burzovi z 9.A, ktorého pripravovala p. uč. Rosinská. Peťo skončil na peknom 4. mieste z 22 súťažiacich spočtom bodov 81,5.  Úspešným riešiteľom sa stal aj Samuel Hutta zo 7.A, ktorého pripravovala p. uč. Muľová. Samo skončil na 10. mieste z 30 súťažiacich s počtom bodov 65,5 (na úspešnosť bolo treba aspoň 65 bodov). Z piatakov, ktorí začínajú, sa najlepšie darilo Matúšovi Pollákovi, získal 63,5 b., bohužiaľ k úspešnosti mu chýbalo 1,5 b. Všetkým súťažiacim a učiteľom ďakujeme za prípravu a účasť na súťaži a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • Žiacky parlament

     • V pondelok 4. 2. 2019 zasadal cez veľkú prestávku žiacky parlament. S p. riaditeľkou sa jeho členovia dohodli na pravidlách súťaže v čistote tried. Pravidlá sú zverejnené na nástenke na dolnej chodbe, kde sú už aj výsledky prvého bodovania.

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Vo štvrtok 30. 1. 2019 sa štyria piataci a jeden deviatak zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Menovite nás reprezentovali Adam Urban z 9.A, Matúš Pollák, Tadeáš Gono, Matej Moravčík a Nikoleta Pokorná z 5.A. Úspešným riešiteľom súťaže sa stal Matúš Pollák, ktorý skončil na 6. mieste, 1 bod k úspešnosti chýbal Tadeášovi Gonovi a 3 b. Adamovi Urbanovi. Matúšovi blahoželáme a ostatným ďakujeme za snahu a účasť.