• Protidrogové prednášky

     • V stredu 29. mája 2019 absolvovali žiaci starších ročníkov (7., 8., 9. roč.) postupne cez 1., 2., 3. hod. interaktívne protidrogové prednáška s p. Petrom Remterom z občianskeho združenia Bez drog.  Na prednáške sa žiaci dozvedeli viac o témach: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam, Falošné údaje o alkohole,  Aký účinok, vplyv majú drogy na myslenie, Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť, Aká je skutočná pravda o Marihuane, Téma extáza.

      FOTOALBUM

     • Športový deň detí pre 1. stupeň

     • V utorok 28. mája 2019 oslavovali naši prvostupniari blížiaci sa Deň detí. Po cirkuse Jacko sa prezliekli do športových úborov, posilnili sa desiatou a pustili sa do súťaženia. Ako to všetko prebiehalo a kto stál za touto akciou, sa dočítate na stránke Akcie.

      FOTOALBUM

     • Cirkus Jacko

     • V utorok 28. mája 2019 nás navštívil cirkus Jacko z Ukrajiny. Začínali sme s ním hneď ráno cez 1. hodinu a prišli sa naň pozrieť aj deti z našej MŠ. Vidlei sme známe aj menej známe vystúpenia. Zaujali nás hlavne šikovní žongléri, ale aj krásne bublinky. Zamýšľali sme nad šikovnosťou, s akou sa dokázala účinkujúca przliecť do 4 rôznych šiat za okamih. Ďakujeme členom cirkusu za spríjemnenie upršaného dňa a pekný darček ku Dňu detí.

      FOTOALBUM

     • Upozornenie

     • V tomto týždni chceme ukončiť akciu Záchrancovia stromov (zber papiera). Prosíme žiakov a rodičov, ktorí ešte plánujú priniesť nejaký papier do školy, aby tak spravili do tohto piatka 31. 5. 2019. 
      Aktuálne výsledky tejto medzitriednej súťaže ku dňu 27.5.2019 si pozrite tu.

     • Rozprávkové dopoludnie s Máriou Ďuríčkovou

     • Druháci sa v upršanú stredu 22. 5. 2019 rozhodli, že najlepšie pre nich bude, ak sa niekde zatvoria a budú čítať. A tak aj urobili. Nasadli do autobusa, dáždniky a pršiplášte vzali so sebou a hor sa do knižnice v Novom Meste nad Váhom. Aby však vedeli dobre počúvať a čítať, posilnili sa zákuskom a osviežili nápojom. Po mlákach a v silnom lejaku konečne prišli do knižnice, kde ich privítala pani knihovníčka. A tu sa začalo rozprávkovo. Rozprávali sa o spisovateľoch, hlavne o pani Márii Ďuríčkovej, čo nám veľmi padlo vhod, pretože od nej čítame Danku a Janku. Dostávali hádanky, smiali sa, skúšali sa a nakoniec si popozerali, aké zaujímavé knihy ich v knižnici čakajú, ak by sa rozhodli do nej prihlásiť.

      Výlet bol mokrý, no veselý, poučný, farebný a hlavne sladko rozprávkový. FOPTOALBUM

      Mgr. Gabriela Hercegová

     • Aktuálny stav v Záchrancoch stromov

     • Žiacky parlament v pondelok pred 6. hodinou sčítal priebežné výsledky v zbere papiera. Zatiaľ sme spoločnými silami ako škola zachránili 45 stromov a vyzbierali spolu 5730 kg papiera. Zatiaľ je na 1. mieste 5.A, na 2. mieste 6.A a tretí sú 3.B. Súťaž však nie je ukončená, ešte je voľného asi polovica druhého kontajnera, jeden kontajner sme už odovzdali. Súťažíme ďalej, poradie sa ešte môže obrátiť. Neotálajte, lebo len čo kontajner naplníme, súťaž ukončíme. Priebežné výsledky nájdete tu.

     • Školská 8-kolová súťaž "Matematický oktagon"

     • Skončila sa osemkolová celoročná školská matematická súťaž MATEMATICKÝ OKTAGON. Blahoželáme víťazom súťaže - Samovi Huttovi, Jurajovi Kriššákovi a Peťovi Círovi. Súťaž vymyslela a celoročne realizovala a vyhodnocovala naša p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Bližšie o súťaži píšeme na stránke akcie.

      FOTOALBUM

     • Projekt "Najväčší Slovák" - záver

     • Projekt sme venovali 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Žiaci II. stupňa niekoľko týždňov v mesiacoch apríl a máj pátrali po informáciách o jeho živote. Výstupom ich činnosti mali byť rôzne útvary na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, informatiky, techniky, výtvarnej výchovy. Realizácia projektu vyvrcholila v piatok 17. 5. 2019 na dolnej chodbe, kde sa všetci žiaci 2. st. zišli počas 4. vyučovacej hodiny, odprezentovali svoju tvorbu a kde bola tiež spravená výstava žiackych prác. Bližšie informácie získate na stránke projektu.        FOTOALBUM

     • Krajské kolo súťaže Baltie 2019

     • V stredu 15. mája 2019 sa traja ôsmaci - Juraj Strýček, Marek Kriššák, Timotej Macháč zúčastnili s p. riaditeľkou na programátorskej súťaži Baltie 2019 v ZŠ s MŠ Čereňany, kde riešili 9 úloh krajského kola. Výsledky zatiaľ nie sú známe, dozvieme sa ich až v sobotu 25. 5. 2019.

      FOTOALBUM

     • eTestovanie 2019

     • Vyučujúci žiakov 8. ročníka využili aj tento rok možnosť otestovať žiakov z matematiky a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom elektronického testovania. Žiaci riešili testy v dňoch 9. a 14. mája 2019. 

     • Deň matiek

     • V nedeľu popoludní dali naše deti z materskej školy, základnej školy a školkých klubov detí svojim mamičkám krásny darček k sviatku Dňu matiek. Pod vedením svojich pani učiteliek nacvičili pre nich hodnotný kultúrny program, ktorý predviedli 12. 5. 2019 mamičkám i babičkám v podolskom kultúrnom dome. Bližšie si prečítajte tu.   FOTOALBUM

     • Na čom pracuje žiacky parlament

     • Zberoví referenti spolu s p. riaditeľkou monitorujú priebeh zberu papiera (akcia Záchrancovia stromov) a zverejňujú na nástenke na dolnej chodbe priebežne počet zachránených stromov jednotlivými triedami. Aktuálny stav si môžete pozrieť TU.

      Žiacky parlament začal pripravovať zábavné dopoludnie na Deň detí. Ak máte nejaké nápady na stanovištia, môžete ich posunúť šéfom tried, ktorí sú v žiackom parlamente.

      Na stretnutí 6.5.2019 členovia ŽP rozhodli, že z vlaňajších peňazí získaných za zber papiera zakúpime vonkajší kôš na triedený odpad a dáme ho k novému multifunkčnému ihrisku.

     • Futbal Cup - okresné kolo

     • Vo štvrtok 2. mája 2019 sa 9 žiakov 7.- 9. ročníka zúčastnilo po víťazstve v obvodnom kole na okresnom kole  súťaže v malom futbale starších žiakov ZŠ Futbal Cup. Súťažili za nás žiaci Jakub Burza, Juraj Hrušovský, Samuel Hutta, Nicolas Križák, Roman Lacko, Kristián Paulech, Filip Porubský, Adam Vrba, Jozef Zámek. Na súťaž ich sprevádzal p. uč. Ostrovský. Výsledky zápasov: so ZŠ Odborárska NM sme prehrali 7:1, so ZŠ Nálepkova sme vyhrali 0:3. Chlapci získali 2. miesto. Ďakujem im za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Stavanie mája

     • V utorok 30. 4. 2019 sa množstvo detí a učiteľov našej školy spolu s rodičmi a verejnosťou stretlo o piatej popoludní pred kultúrnym domom, kde sa konala akcia Stavanie mája, ktorú pripravila obec Podolie spolu so školou. P. starosta privítal v KD prítomných a pozval ich von k postaveniu mája. Ostužkovali ho vystupujúci žiaci zo školy a postavili chlapi z obce aj s p. starostom pomocou žeriava. Potom sme sa vrátili v chladnom počasí do KD, kde bol pripravený bohatý program. Vystúpili deti z ŠKD1 a ŠKD2, predviedli sa aj deti z materskej školy, nasledoval folklórny krúžok a speváci zo základnej školy. Množstvo detí vytiahlo a oprášilo naše podolské kroje. Vystúpili s piesňami aj naše dôchodkyne. Podmaz robila ako vždy DH Podolanka. Na záver vystúpil folklórny súbor Slnečnica z Piešťan s 10 tancami z rôznych oblastí Slovenska.

      Počas programu sa podávalo aj občerstvenie, o ktoré sa starli poslanci OcÚ a naši školskí zamestnanci. 

      FOTOALBUM