• Školská knižnica

     • Oznamujeme čitateľom školskej knižnice, že knižnica bude otvorená každý štvrtok od 13:00 hod. do 14:00 hod.

     • Čachtické ľahkoatletické hry

     • V stredu 25. 9. 2019 sa 12 športovcov z 3. a 4. ročníka pod vedením p. uč. Mgr. Miroslavy Jacolovej zúčastnilo v susednej obci na tradičných Čachtických ľahkoatletických hrách. A hoci pred súťažou veľmi netrénovali, dokázali, že sú to rodení športovci, pretože zo 7 zúčastnených škôl skončili na krásnom 2. mieste a priniesli diplom za družstvo. Získali spolu 82 bodov, predbehli ich len športovci z Beckova s počtom bodov 99. Individuálne na stupienkoch víťazov stáli Barbora Jankechová (2. miesto hod kriketkou), Roderik Bučko (3. miesto beh na 500 m) a Erik Augustín (3. miesto skok do diaľky). Všetkým športovcom ďakujeme za super reprezentáciu a blahoželáme k úspechu. FOTOALBUM

     • Prvé zasadanie žiackej školskej rady

     • V stredu 25. 9. 2019 zvolala p. riaditeľka prvé zasadanie Žiackej školskej rady. Oboznámila členov s úlohami rady. Nasledovala voľba, z ktorej vzišiel predseda Kristínka Valovičová z 9.A a podpredseda Samuel Hutta z 8.A. Zberovými referentami sa stali Lukáš Čuchran zo 7.B a Daniel Miklo zo 7.A a nástenku si vzali na starosť Emma Ganobčíková zo 7.B a Nikola Snohová zo 7.A.  K nasledujúcemu stretnutiu si majú členovia naplánovať, aké akcie chcú pripraviť pre svojich spolužiakov.

     • Prednáška "Prevencia zubného kazu"

     • V utorok 24.9.2019 zavítala do našej školy mladá pani zubárka MUDr. Zuzana Bednárová, ktorá spravila prednášku o zúbkoch a starostlivosti o chrup najskôr pre deti materskej školy a potom počas dvoch hodín pre deti prvého stupňa. FOTOALBUM

     • Rodičovské združenie a Rada rodičov

     • V pondelok 23. 9. 2019 sa v pobedných hodinách konali triedne rodičovské schôdzky, na ktorých prešli učitelia s rodičmi hospodárenie RZ za r. 2018/19, školský poriadok na r. 2019/20, zvolili triedneho dôverníka do Rady rodičov, rozdiskutovali zrušenie papierových žiackych knižiek a zaoberali sa triednymi záležitosťami. Po triednych schôdzkach sa konala Rada rodičov, kde bola jednohlasne zvolená nová predsedníčka Rady rodičov p. Miroslava Igazová. Rada rodičov rozhodla, že tradičný Fašiangový školský ples usporiada aj v tomto školskom roku, určil sa termín 1. február 2020, bude hrať kapela LAGUNA.
      Plenarna_schodza_RZ_pri_ZS_a_MS_Podolie_23_september_2019.ppt​​​​​​​

     • Pracovná porada

     • V pondelok 23. 9. 2019 sa konala pracovná porada zamestnancov školy.  Okrem iného prítomní boli oboznámení s novým dochádzkovým systémom zamestnancov, ktorý začneme využívať od októbra 2019.

     • Upozornenie k stravovaniu

     • Vážení rodičia detí, ktoré sa prihlásili na stravovanie!

      Pripomíname, že do 15.9.2019 bolo potrebné zaplatiť prvotný poplatok za stravu, v poplatku bola zarátaná zábezpeka 20 € a doplatok za stravu na mesiac (1. st. 0,01 €, 2. st. 0,10 €, MŠ predškoláci 0,34 € za obed  - ide o doplatok na potraviny k štátnej dotácii). Evidujeme k dnešnému dňu veľa stravníkov, ktorí nemajú poplatok ešte zaplatený. Urýchlene ho prosím zaplaťte a všetci, ktorí platili po 15.9., príďte zdokladovať vedúcej jedálne, že je strava uhradená (prineste ústrižok šeku), inak dieťaťu od štvrtka 19.9.  stravu nebudeme poskytovať.  Ďakujeme za pochopenie.

     • Aladinova zázračná lampa

     • V utorok 17. 9. 2019 k nám zavítali traja herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Na dolnej chodbe zahrali deťom z 1. stupňa a deťom z 2. triedy MŠ divadlo "Aladinova zázračná lampa". Humorne ladená rozprávka zaujala všetkých a deti sa na nej výborne zabavili. Predstavenie bolo hradené z kultúrnych poukazov.
      FOTOALBUM

       

     • Veselý deň na 1. stupni s vĺčikom GOOOLY

     • Utorok 17. september 2019 bol pre našich prvostupniarov vskutku mimoriadne zábavný. Už ráno si privstal vĺčik Goooly z Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom a prišiel navštíviť všetky triedy 1. stupňa. Deti od neho dostali letáčiky s informáciami, kam sa majú rodičia obrátiť, ak by chceli dieťa zapísať do hokejového klubu. Plagát: plagat_A3_bez_Macejka.pdf​​​​​​​
      FOTOALBUM

     • Trenčianske noviny u nás na škole

     • Medzi prváčikov v utorok 17. 9. 2019 zavítal novinár Martin Jurčo z Trenčianskych novín, aby si odfotil prvácku triedu. Spolu s informáciou o našej škole bude fotka zverejnená v Trenčianskych novinách budúci pondelok 23.9.2019. Okrem našej školy tam budú fotky prváckach tried z celého okresu. Zopár výtlačkov novín prinesie redakcia aj do školy, rodičia si ich môžu v prípade záujmu  zakúpiť počas rodičovského združenia za sumu 0,90 €. Aj takýmto spôsobom sa naša škola chcela zviditeľniť v rámci nášho kraja.

     • Strelecký krúžok začína

     • Milí záujemci o strelecký krúžok!

      Vedúci krúžku Ing. Peter Košút Vám oznamuje, že tento piatok 20.9.2019 o 1400 hod. začína prvé stretnutie streleckého krúžku. Čakajte vedúceho na lavičkách na dolnej chodbe.

     • Využívanie multifunkčného ihriska

     • V letných mesiacoch bolo nové multifunkčné ihrisko otvorené a voľne prístupné pre verejnosť. Mnohí žiaci, ale aj dospelí to využívali. Obec Podolie ako prevádzkovateľ ihriska ako aj naša ZŠ s MŠ neboli spokojní s tým, ako sa ihrisko využívalo. Okolo ihriska vznikal veľký neporiadok, odpadky boli všade. Napriek tomu, že škola zakúpila štvorzložkový odpadkový kôš, odpad sa takmer vôbec neseparoval. Nedodržiaval sa prevádzkový poriadok. Priamo na tráve ostávali po verejnosti potraviny, sklené fľaše, vstupovalo sa na ihrisko aj v kopačkách, na ihrisku sa púšťala hlučná hudba.

      Z týchto dôvodov všetkým oznamujeme, že multifunkčné ihrisko bude bývať zamknuté a jeho využitie bude presne v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý je zverejnený na stránke obce aj školy. 

      Pozrite si ho tu: Prevadzkovy_poriadok_multifunkcneho_ihriska.pdf​​​​​​​

     • Prihlasovanie na krúžky

     • V utorok 10. 9. 2019 dostanú všetci žiaci 1. - 9. ročníka vzdelávacie poukazy, prostredníctvom ktorých sa môžu prihlásiť na niektorý zo záujmových krúžkov, ktorý ponúkame v šk. roku 2019/20. Všetky potrebné informácie dostanú žiaci na letáku k vzdelávaciemu poukazu.

      PONUKA_ZaUJMOVYCH_KRUZKOV.pdf (216 kB)


     • Projekt "Odborné učebne"

     • Vo štvrtok 5. 9. 2019 nám firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na dodávku vybavenia troch odborných  učební, dodala do školy veľa techniky a pomôcok do dielní. Budúci týždeň nás čaká nachystať priestory pre vybavenie učební. Z pomôcok sa veľmi tešíme a dúfame, že prispejú k modernizácii vyučovacieho procesu na našej škole.  Poďakovanie patrí chlapcom z 8.A a 9.A, ktorí pomohli vykladať dodávky s pomôckami.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20

     • V pondelok 2. 9. 2019 sa zišli v podolskom kultúrnom dome všetci naši žiaci, pedagogický aj nepedagogický zbor, starostovia Podolia a Očkova, predsedníčka RZ, p. matrikárka a veľké množstvo rodičov. Slovenskou hymnou a básňou v podaní Vanesky sme začali slávnosť otvorenia šk. roka 2019/20.  Slávnosťou nás previedla p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Žiakom, zamestnancom aj rodičom sa postupne prihovorili p. starosta Podolia PaedDr. Rastislav Bobocký, p. starosta Očkova Miroslav Beňovič, p. predsedníčka RZ Ing. Adriana Gašparíková a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. Nasledovalo predstavovanie nových žiačikov prváčikov. Tí dostali od p. uč. triednej Mgr. Miriam Hanzlíkovej uvítacie listy a označovacie štítky, darček od obce Podolie aj od policajného zboru SR. Nasledovalo predstavovanie zamestnancov školy a organizačné pokyny. Po nich sa všetci odobrali z KD do tried školy, kde deťom dali prvé pokyny k utorku triedni učitelia. A kolotoč pracovných povinností sa začal.

      Príhovor riaditeľky školy: .................

      FOTOALBUM