• Všetkovedko

     • Žiaci 1. stupňa, ktorí sa prihlásili a zpalatili polovičný poplatok, sa zúčastnili vo štvrtok 28. 11. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. v školskej jedálni na veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Všetkovedko. Ako uspeli, uvidíme, až prídu výsledky.

     • Irán - zahalená krása - projekt Svet okolo nás

     • Vo štvrtok 28. 11. 2019 sme mali trošku skrátené hodiny a prestávky, aby sme sa mohli po 5. vyučovacej hodine o 11:45 hod. presťahovať do kina v podolí, kde nás už čakali ľudia zo vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, s ktorými sme sa stretli už v minulom školskom roku, keď nám rozprávali o Kube. Tento rok nám priblížili formou videí, fotiek, animácii aj rozprávania pre nás všetkých neznámu krajinu Irán. Programy tohto projektu umožňujú žiakom lepšie pochopiť celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Našim žiakom sa páčilo, na konci mali hlavne piataci a šiestaci množstvo otázok na realizátorov projektu. Veríme, že sa ešte v budúcnosti na podobnej prezentácii stretneme.

     • OK v TO

     • Vo štvrtok 28. 11. 2019 sa traja naši žiaci zúčastnili na okresnom kole technickej olympiády v Novom Meste nad Váhom pod vedením p. uč. Čechvalu. Všetkým trom chlapcom sa na súťaži darilo, skončili ako úspešní riešitelia. Adam Bobocký skončil na krásnom 3. mieste, Juraj Strýček na 5. mieste a Peter Círa tiež na 5. mieste. Ďakujeme za krásnu a úspešnú reprezentáciu školy a za prípravu pánovi učiteľovi.

     • OK v SJL

     • V stredu 27. 11. 2019 sa zúčastnila Eva Hochelová, žiačka 9.A spolu s p. uč. Zemkovou na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku. Počet bodov, ktoré získala, však nestačil na úspešné riešenie olympiády.

     • Klasifikačná porada

     • V pondelok 25. 11. 2019 mali naši učitelia a asistenti v poobedných hodinách pedagogickú radu, ktorej hlavným bodom bolo hodnotenie správania a prospechu žiakov tried za 1. štvrťrok šk. roka 2019/20. Vzhľadom k tomu, že sa správanie niektorých žiakov veľmi zhoršilo, bolo udelených veľa riaditeľských pokarhaní, pričom niektoré sú tak závažné, že už teraz je jasné, že dotyční žiaci budú mať na polroka znížené známky zo správania.

     • Náboj Junior

     • V piatok 22. 11. 2019 sa traja deviataci a jeden ôsmak - Evka Hochelaová, Juraj Strýček, Šimon Pollák a Samuel Hutta - zúčastnili spolu s p. riaditeľkou na tímovej adrenalínovej matematicko-fyzikálnej súťaži JUNIOR NÁBOJ. Na súťaž žiakov pripravovali p. riaditeľka (fyziku) a p. zástupkyňa s p.uč. Bohovicovou (matiku). Naše družstvo sa snažilo do poslednej chvíle a nikto z tímu nebol outsiederom, každý vypočítal minimálne 5 príkladov. Hoci nám medailové umiestnenia ušli, naši skončili na krásnom 5. mieste z 10 družstiev o 1 príklad za 4. tímom a o 3 príklady za prvými tromi tímami.  Predbehli nás len dva tímy z gymnázia a dva tímy zo ZŠ Piešťany. Žiakom ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy. Výsledky súťaže si môžete overiť tu. FOTOALBUM

     • Film "Kto je ďalší"

     • Vo štvrtok 21. 11. 2019 žiaci 7., 8. a 9. ročníka trávili vyučovací deň trošku inak ako zvyčajne. Začínali deň triednickou hodinou, na ktorej vypĺňali anonymné dotazníky k šikanovaniu, či preberali pojmy týkajúce sa šikanovania. Už o pol deviatej ich čakali dva autobusy, ktoré odviezli žiakov aj učiteľov ku kinu Považan v Novom Meste nad Váhom, kde mali možnosť spolu so žiakmi z Čachtíc a Považian pozrieť si 90-minútový film režiséra Miroslava Drobného "Kto je ďalší". Po filme a návrate do školy sa ešte hodinu venovali so svojimi triednymi filmu, hľadali východiská zo situácií, kde mladí ľudia zlyhali, hľadali chyby, ktorých sa dopustili aktéri príbehov a ich okolie, rozprávali sa s učiteľmi o tom, ako by sa dalo nešťastiam predísť a aké nástrahy na mladých ľudí dnes číhajú. Mnohých žiakov, ale aj učiteľov tri príbehy silne zasiahli.  Tu sú názory našich žiakov na film: Kto_je_dalsi.pdf (428 kB); Postrehy_ziakov_8A.pdf​​​​​​​ (534 kB)

     • T5-2019

     • V stredu 20. 11. 2019 sa naši piataci spolus rovesníkmi z celého Slovenska zúčastnili na testovaní piatakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Ostatní žiaci 2. stupňa mali v tento deň z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Na našej škole bolo testovaných 17 piatakov. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 sa dozvieme 20. decembra 2019Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané elektronicky v druhej polovici januára 2020FOTOALBUM

     • Ekoexkurzia do Jihlavy

     • Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa v  skorých ranných hodinách  žiaci 7., 8., a 9. ročníka vybrali na ekoexkurziu do Jihlavy. Žiaci sa prešli po dvoch veľkých halách, v ktorých nám bližšie vysvetlili a ukázali, ako sa ďalej spracuváva odpad, ktorý už my triedime. V hale pri triedení plastu a papiera nám bol predvedený spôsob rozdeľovania plastov podľa druhu a farby. V druhej hale sme videli  priebeh recyklácie spotrebičov. Domov sme si odniesli nové vedomosti, suveníry v podobe zlata a medi na oblečení a výborné pocity. Žiaci nám dokázali, že dobrý kolektív a super nálada môže byť aj bez novodobých vymožeností. Sme na nich hrdé.

      Mgr. G. Hercegová, Mgr. M. Muľová

      FOTOALBUM

     • eTestovanie piatakov

     • V stredu 6. 11. 2019 si piataci mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky v rámci skúšobného elektronického testovania, ktoré pripravil NUCEM. Uvidíme, či im to pomôže k blížiacemu sa celoslovenskému testovaniu.

     • Exkurzia štvrtákov

     • Štvrtáci z A aj B triedy sa spolu s p. učiteľkami Jacolovou a Gahérovou vybrali v stredu 6. 11. 2019 do Hlohovca, kde navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika a vlastivedné múzeum. Ak si chcete prečítať postrehy štvrtákov z exkurzie, kliknite tu.

      FOTOALBUM

     • Súťaž zručnosti

     • V utorok 29. 10. 2019 sa štyria naši žiaci zúčastnili na Súťaži zručnosti, ktorú organizuje SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Najlepšie sa darilo Šimonovi Pollákovi, ktorý skončil v kategórii informatika na krásnom 5. mieste, Timotej Macháč bol 16-y. V strojárstve skončil Juraj Strýček na 8. mieste a Peter Círa na 13. mieste. V oboch kategóriách súťažilo 22 žiakov z 11 škôl. Chlapcom a učiteľom MGr. Monike Gahérovej a Mgr. Bohumilovi Čechvalovi ďakujem za prípravu a reprezentáciu školy na súťaži.