• Všetkovedko

     • 28. 11. 2019 sa 29 žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, v ktorej riešili druháci 24 a ostatní 30 otázok v čase 40 mionút. Otázky boli z rôznych predmetov, v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti. Žiaci si ňou môžu precvičiť aj čítanie s porozumením a otestovať sa v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Žiakom sa veľmi páčila – primerané úlohy, vhodné obrázky.  Všedkovedkom našej školy sa stal Oliver Mucska s počtom bodov 188 z 210. Diplom Všetkovedko získali ďalší žiaci: Andrej Halčin, Erik Augustín, Bianka Borovská, Nikola Brestovská, Filip Hlísta a Eliška Huttová. Srdečne im blahoželáme k úspechu. Ostatní riešitelia získali titul Všetkovedkov učeň.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V nedeľu 26. 1. 2020 v čase obeda odišlo 35 žiakov a 3 vyučujúci našej školy (Mgr. Hanzlíková, Mgr. Vienerová, Mgr. Ostrovský) na týždňový lyžiarsky kurz do strediska ParkSnow Donovaly.  Veríme, že si výcvik užijú, nelyžiari sa naučia základy lyžovania a lyžiari sa zlepšia v technike.

     • Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 23.. 1. 2020 sa zúčastnili 4 žiačky (Vanesa Prídavková, Mária Magdaléna Kahajová, Anička Augustínová a Timea Kapcová) na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Diplom ani cenu žiadna z nich nepriniesla, dievčatá naberali skúsenosti a možno o rok budú v recitácii lepšie ako v tomto roku.

     • Obdobie klasifikácie

     • V pondelok dňa 20. 1. 2020 mali naši učitelia predklasifikačnú pracovnú porad, kde sa zaoberali okrem iného výchovnými opatreniami. Po návrhoch učiteľov mali možnosť rodičia problémových žiakov na základe predvolania prísť skonzultovať výchovné opatrenie s učiteľmi. 
      V piatok 24. 1. 2020 sme mali klasifikačnú pedagogickú radu, hlavným bodom programu bola klasifikácia žiakov za 1. polrok. Žiaci dostanú v piatok 31. 1. 2020 výpisy klasifikácie. Prosíme rodičov podpisom na návratkách alebo v slovníčkoch potvrdiť, že výpis klasifikácie videli.

     • Výsledky súťaže YPSILON - slovina je hra

     • 40 žiakov 1. aj 2. stupňa riešilo 12. decembra 2019 úlohy celoslovenskej súťaže Ypsilon-slovina je hra. Už máme výsledky tejto súťaže. Celkovo môžeme konštatovať veľmi dobré umiestnenie pre žiakov 1. stupňa, 2. stupeň je na tom trošku slabšie, predsa len toho musia starší žiaci už vedieť oveľa viac, ale aj medzi druhostupniarmi  sú excelentní žiaci. 4 deti (Simona Sovišová 1.A, Matúš Bartoš 1.A, Eliška Huttová 4.B, Juraj Strýček 9.A) získali 100% a boli zaradení do žrebovania o mobilný telefón. Ďalšie  4 deti mali krásny výsledok 99 %. Až 27 detí zo 40 dosiahlo úspešnosť nad 90 %. Všetkým úspešným blahoželáme. Prišli už aj diplomy a ceny za súťaž a tiež radostná správa, že Jurko Strýček bol vyžrebovaný a získal mobilný telefón.

     • Napísali nám z Útulku psíkov z Piešťan

     • "Touto cestou chceme vyjadriť obrovské ďakujeme ZŠ s MŠ Podolie, ktorí pred sviatkami spolu s pedagógmi a rodičmi usporiadali vianočné ekotrhy a výťažok s krásnou sumou 460€ jednohlasne darovali našim útulkáčom. Veľmi si ceníme prístup pani riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej, pedagógov a rodičov, ktorí vedú deti k láske k prírode a zvieratkám. Je to neuveriteľne krásne gesto a všetci sme boli dojatí.Tí malí žiačikovia ukázali krásne srdiečka a my veríme, že z nich vyrastú dobrí ľudia. Je to naša budúca generácia, tak im držíme palce, aby rástli v tomto duchu,k eď človek má zostať človekom a rozdávať nezištne dobro, súcit a ľudskosť. Deti, čakáme vás s našimi psíkmi v útulku aj s prekvapením pre vás. "
      Ľubomíra Baleková,  predseda   RC   Sloboda  zvierat
      https://www.facebook.com/UtulokPiestany/

     • Výsledky iBobra

     • Naši žiaci sa zapojili do riešenia informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaž na škole organizovala Mgr. Monika Gahérová spolu s Mgr. Monikou Muľovou. Výborné výsledky dosiahli žiaci 4. a 5. ročníka v kat. Bobríci, kde 17 žiakov z 21 získalo diplom a stalo sa úspešnými riešiteľmi iBobra. Darilo sa aj žiakom 8. a 9. roč. v kat. Kadeti, kde 8 žiakov z 13 úspešne vyriešilo úlohy a získalo diplom. Najslabšie to bolo v kat. Benjamíni (6. a 7. roč.), z 13 súťažiacich sa podarilo len dvom prekonať hranicu úspešnosti. O súťaži sa dozviete viac na stránke ibobor.sk

      A tu si môžete pozrieť výsledky žiakov našej školy: iBOBOR_2019_vysledky.pdf​​​​​​​


     • Návšteva divadelného predstavenia v novom SND

     • V piatok 10. 1. 2020 sa vybralo 32 zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, aj aktívnych žiakov do Bratislavy na divadelné predstavenie "Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch", ktoré sa konalo v novej budove Slovenského národného divadla. Ďakujeme za organizáciu tohto podujatia predmetovej komisii slovenského jazyka, hlavne Mgr. Alexandre Fabokovej a Mgr. Veronike Zemkovej, ktoré akciu organizačne zastrešili. Akciu sme uskutočnili z príležitosti 100. výročia založenia prvého slovenského divadla - Slovenského národného divadla v Bratislave.    FOTOALBUM

     • Výsledky Testovania T5-2019

     • Už sú známe výsledky celoslovenského testovania piatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Sme veľmi spokojní s výsledkami našich žiakov. V matematike dosiahli priemer 72,7 % (priemer v SR je 64,8%), boli lepší od celoslovenského priemeru o 7,9%. Aj v slovenskom jazyku boli naši žiaci nad priemerom SR o 7,4%, dosiahli priemer 70,8% (priemer v SR je 63,4%). V slovenskom jazyku mali dve žiačky test na 100% a 4 žiaci nad 80%. V matematike mal 1 žiak 100% a ďalších 8 žiakov nad 80 %. Výsledky žiakov by mali rodičia vidieť v internetovej žiackej knižke. Bližšie výsledky a porovnania s minulými rokmi nájdete v časti Rodičom - Poradenstvo - Testovanie T5.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
    • Podolie 804
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
   • Prihlásenie