• Dôležité pre nástup žiakov 6. - 9. ročníka do školy

     • Upozorňujeme žiakov a rodičov 6. - 9. ročníka, že aj od 22. 6. na škole treba dodržiavať pravidlá ako pri nástupe žiakov 1.-5. roč. Zhrnieme:

      1. žiak prinesie prvý deň nástupu vypísané a  rodičmi podpísané tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave, tu je na stiahnutie a tlač: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf
      2. žiak príde s rúškom a balíčkom jednorazových vreckoviek
      3. žiak 6. - 9. roč. vchádza hlavným vchodom, kde prejde cez ranný filter (teda nepoužíva vchod od šatní)
      4. žiak chorý alebo s podozrením na ochorenie do školy nepríde, informuje triedneho učiteľa
      5. žiak sa do začiatku vyučovania zdržuje v triede, nebehá voľne po chodbách školy 
      6. žiak dodržiava hygienu (umytie rúk pri príchode do triedy, umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, používanie jednorazových uterákov)
      7. ostatné si prečítate nižšie v usmernení pre 6. - 9. roč. (rozpisy, čo si doniesť a kedy ktorá trieda príde,...)
     • Rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov

     • Vo štvrtok 18. 6. 2020 sme zorganizovali rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám nastúpia od septembra 2020. Keďže ridaiteľstvu školy bola v apríli doručená petícia za zachovanie spojitého písma na škole, chceli sme poznať názor všetkých rodičov a prispôsobiť výuku väčšinovému rodičovskému názoru.  Na stretnutí porozprávali p. uč. Mgr. Trpíšková a Mgr. Jacolová o nespojitom písme Comenia Script, s ktorým sa na našej škole pracuje už 4. školský rok. Dali sme priestor aj rodičom na diskusiu, mnohí prejavili otvorene svoj názor. Po diskusii prebehol akt hlasovania. Prijali sme 22 prvákov, stretntia sa zúčastnilo 21 rodičov, 19 rodičov súhlasilo s výučbou nespojitého písma Comenia Script, 2 rodičia s tým nesúhlasili. Výsledok teda znamená, ža aj ďalší naši prváci sa budú učiť písať jednoduchším a modernejším  nespojitým písmom Comenia Script. Stretnutie využila p. riad. RNDr. Schriebreová na odovzdanie rozhodnutí o prijatí rodičom. 

     • Výsledky súťaže Genius Matematicus

     • Prišli nám diplomy pre 10 súťažiacich, ktorí sa ešte v decembri 2019 borili s logickými úlohami súťaže Genius Matematicus. Dvaja súťažiaci získali len základnú úroveň ZAČIATOČNÍK, ostatní v tejto celoslovenskej súťaži skončili pekne, ich výsledky si pozrite v časti Žiaci - Úspechy - medzi celoslovenskými súťažami. Blahoželáme hlavne trom chlapcom - Samuelovi Hadbábnemu, Matúšovi Pollákovi a Petrovi Círovi, ktorí získali najvyšíí titul  Vynikajúci riešiteľ.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov 6. - 9. roč. !!!

     • Po dohovore so zriaďovateľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade sme sa rozhodli, že neotvoríme bránu školy pre žiakov 6. - 9. ročníka od 22. 6. 2020 na všetkých sedem pracovných dní, ale len na dva dni. V týchrto ročníkoch budeme naďalej pokračovať s online vzdelávaním až do piatka 26. júna 2020.

      Žiaci povinne prídu do školy podľa nižšie uvedeného harmonogramu jeden deň o 8.00 hod. na 4 vyučovacie hodiny, kedy si prinesú všetky učebnice, pero, izolepu, gumu. V tento deň si spravia v škole poriadok s učebnicami a odovzdajú ich. Taktiež si vyprázdnia šatňové skrinky, odovzdajú kľúče a prístupové kartičky a vypracú svoje veci zo skríň v triedach. Celý deň budú s triednym učiteľom a riadia sa hygienickými pokynmi, ktoré sú zverejnené na našom webe v súvislosti s otvorením školy pre 1. - 5. roč. V deň, keď budú títo žiaci v škole, nebudú prebiehať online hodiny.

      • Pondelok 22. 6. 2020 - príde do školy 9.A
      • Utorok 23. 6. 2020 - príde do školy 8.A
      • Streda 24. 6. 2020 - príde do školy 7.A a 7.B
      • Štvrtok 25. 6. 2020 - príde do školy 6.A

      Okrem tohto pracovného dňa prídu všetci žiaci 1. - 8. roč. do školy na posledný deň v utorok 30. 6. 2020. Príchod žiakov je  od 7:30 hod. do 7:45 hod., triednická hodina s triednym učiteľom začne o 7:50 hod., bude trvať jednu hodinu, učitelia zhodnotia druhý polrok a rozdajú vysvedčenia. Žiaci 1. - 5. roč. vstupujú do školy dverami od šatní podľa rozpisu tried tak ako doteraz a žiaci 6. - 8. roč. vstupujú do školy hlavným vchodom, kde absolvujú dezinfekciu. Žiaci prídu s rúškami. 

      Žiaci 9. ročníka prídu o 9.00 hod. do kultúrneho domu, kde prebehne oficiálne odovzdaneie vysvedčení v sále KD za prítomnosti p. starostu, p. riaditeľky školy a pod vedeném p. tr. učiteliek.

      Dňa 30. 6. 2020 sa v školskej jedálni už nevarí (varí sa len pre materskú školu). Taktiež v tento deň už nebude fungovať žiadne oddelenie školského klubu detí.

      V prípade, že dieťa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, rodič oznámi triednemu učiteľovi, že dieťa nemôže prísť do školy a dohodne si spôsob odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčenia.

       

     • Kuchárska kniha siedmakov tvorená v čase "korony"

     • Milé maminy! decká sú už dlho doma, stále hladné a Vy neviete, čo variť? Počas online vzdelávania písala p. uč. Zemková so siedmakmi  dynamický opis - kuchársku knihu. Viacerí to síce odflákli, ale poniektorí si na tom dali záležať. A tak vznikli  "Delikatesy od siedmakov" - ako si knihu sami nazvali. Možno Vás niektorý z receptov nadchne. Vyskúšajte. Delikatesy_od_siedmakov.pdf