• Pokyny - prevádzka školy od 2. 9. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme dokument "Pokyny riaditeľky školy upravujúce prevádzkové podmienky a vnútorný režim ZŠ s MŠ Podolie 804 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre šk. rok 2020/21", ktorým sa budeme riadiť od začiatku šk. roka:

     • Otvorenie školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok 2020/21 otvárame v stredu 2. 9. 2020 o 8:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nebude konať zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka v kultúrnom dome. Škola bude pre Vás otvorená už od 7:30 hod.

      • Každý žiak 2. - 9. ročníka musí prísť s rúškom, prejde ranným filtrom a odchádza do svojej triedy. Žiaci sa pred budovou nezhromažďujú a nečakajú sa navzájom, pri príchode do areálu školy idú hneď do svojich tried.
      • Sprevádzajúce osoby majú vstup do budovy školy zakázaný. Ak rodičia potrebujú rozprávať so zamestnancami školy, zvonia a čakajú vonku.
      • Zamestnanci pri rannom filtri žiaka usmernia, ak nebude vedieť, kde má svoju triedu. Noví žiaci z Častkoviec a prisťahovaní žiaci sa hlásia u učiteľa na dozore na dolnej chodbe, ktorý ich usmerní do príslušnej triedy.
      • Prvý deň nie je nutné priniesť si prezúvky.
      • Žiak je povinný pri prvom nástupe do školy priniesť zdravotný dotazník a vyhlásenie podpísaný rodičom (príloha 1). Tu si stiahnite, vytlačte tlačivo, ktoré podpíšu rodičia: priloha_1.pdf
      • Žiaci prvého ročníka prídu do školy s  rodičmi, stačí prísť tesne pred 8.00 hod. a čakajú v odstupoch a s rúškami vonku. V prípade pekného počasia máme pre ne pripravené slávnostné privítanie v exteriéri školy medzi budovou školy a telocvične aj za prítomnosti pána starostu. V prípade zlého počasia slávnosť uskutočníme na chodbe školy. Aj prváci sú povinní pri prvom nástupe do školy priniesť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie" podpísaný rodičom (priloha_1.pdf​​​​​​​). 
      • V prípade, že žiak si nemá ako vytlačiť potrebný dokument "Zdravotný dotazník a vyhlásenie", žiak príde ku škole aj s rodičom, kde pri rannom filtri bude možnosť tlačivá podpísať.