• Škaredé káčatko

     • Dňa 28.9.2020 deti z ŠKD I. a ŠKD II. pod vedením Slavky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusendu navštívili Piešťanskú elektráreň, v ktorej sa konalo divadelné predstavenie pre deti 1. stupňa s názvom Škaredé káčatko. Toto predstavenie bolo súčasťou 11. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2020, ktorý organizuje Mestská knižnica Piešťany v spolupráci s RTVS. Po predstavení si deti mohli pozrieť výstavu rozprávkových ilustrácií. V divadle boli len naše deti a boli dodržané  hygienické opatrenia.

      FOTOALBUM

     • Voľby do Rady školy

     • V týždni od 21.9.2020 prebiehajú na našej škole voľby do Rady školy. V pondelok volili ráno nepedagogickí zamestnanci jedného zástupcu, do Rady školy bola zvolená p. Mariana Porubská. Poobede volili pedagógovia ZŠ, najviac hlasov získala Mgr. Veronika Zemková. Na rodičovskom združení volili rodičia žiakov ZŠ troch svojich zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 160 z 215 rodičov, čo je 74,4%. Voľby sú platné, na prvých troch miestach skončili p. Zuzana Čuchranová, p. Erika Augustínová a p. Vita Mrekajová. Za pedagogických zamestnancov MŠ bola zvolená p. Lenka Janegová. Ešte prebehnú voľby za rodičov v materskej škole a delegovanie členov za OcÚ.

     • Zmena zvonenia

     • Od utorka 22. 9. 2020 nastávajú nasledovné zmeny:

      • rušia sa 4 smeny na obedy, vraciame sa do normálu a budeme fungovať na obedoch na 3 smeny (po 4., po 5. a po 6. vyučovacej hodine) a menia sa aj dozory na obedoch
      • mení sa čas zvonení, pričom sa skracuje veľká 15 min. prestávka na 10 min. 
      • rozpis zvonenia si pozrite tu
     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 21. 9. 2020 sa o 15.30 hod. uskutočnilo triedne rodičovské združenie v kmeňových učebniach žiakov za prísnych hygienických opatrení. Na schôdzkach sa rodičia zúčastnili na voľbách 3 rodičov za ZŠ do Rady školy, zvolili si triedneho dôverníka, dozvedeli sa informácie  o hospodárení rodičovského združenia, boli oboznámení so školským poriadkom na tento školský rok a zistili ďalšie informácie od triedneho učiteľa, ako budeme fungovať v škole v tomto šk. roku a boli oboznámení s tým, že je potrebné zriadiť si rodičovské edupage konto. 

      Po triednych schôdzkach prebehlo 1. zasadanie Rady rodičov s 11 triednymi dôverníkmi. Zloženie Rady rodičov si môžete pozrieť tu. Predsedkyňou RZ bola jednohlasne zvolená p. Mirka Igazová. Rada rodičov si dohodla, ako bude tento šk. rok fungovať, čím chce v tomto roku pomôcť škole. S p. riaditeľkou školy rodičia predebatovali z ich pohľadu, ako škola zvládla dištančné vzdelávanie v čase vlaňajšieho zatvorenia škôl.

      RZ.pptx - prezentácia o hospodárení
      SK_PORIADOK_RZ_uprava.pptx​​​​​​​ - výťah zo školského poriadku pre rodičov

     • Matematický klokan

     • Prišli nám výsledky Matematického klokana, ktorý riešili v júni 2020 deti 1. st. Blahoželáme k výbornému výsledku Natálii Podhradskej z bývalej 1.A, ktorá riešila súťaž v škole a zvládla ju na 100% a získala 5 klokanov. Taktiež blahoželáme Timei Gúčikovej z bývalej 3.A, ktorá súťaž riešila z domu a zvládla ju taktiež na 100% a získala všetkých 5 klokanov.

     • Žiadne zdržovačky, začíname

     • Vo štvrtok 3. 9. 2020 dostali všetci žiaci školy učebnice na tento školský rok. Niektoré učebnice a pracovné zošity škola zakúpila z financií uvoľnených Ministerstvom školstva na tento účel. Ušetrili sme tak rodičom platby za pracovné zošity hlavne na predmety SJL, MAT, ANJ, NEJ, na 1. st. aj ďalšie. Počas triednických hodín boli žiaci podrobne poučení o školskom poriadku. No a od piatka 4. 9. 2020 začíname učiť podľa rozvrhu. Výpadok bol veľký, máme čo doháňať. Tak teda s chuťou sa pusťme do toho!

     • Organizačné pokyny

     • pre rodičov a žiakov:

      • každý deň dve rúška a obal na odkladanie rúška (sáčik a pod.), jedno rúško v taške, jedno k dispozícii,
      • každý deň balíček papierových vreckoviek,
      • po viac ako 3 dňoch chýbania - Vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      • rozvrh už je vypublikovaný na webe školy v časti Žiaci / Rozvrh
      • nový školský poriadok na štúdium pre rodičov a žiakov nájdete tu, pozrite hlavne bod 17!!!
      • aktualizovaný systém hodnotenia žiakov nájdete tu.
     • Prvý deň v škole

     • V stredu 2. septembra 2020 sme otvorili brány našej základnej aj materskej školy pre všetky naše deti a žiakov. Rodičom i žiakom patrí veľká pochvala, pretože sme to napriek všetkým opatreniam zvládli výborne. Všetci žiaci prišli do školy vzorne s rúškami a taktiež všetci mali vyplnené alebo prišli s rodičmi vyplniť potrebné Zdravotné dotazníky pri prvom nástupe. Školský rok sme otvorili netradične v triedach a manažovali si ho triedni učitelia. Len prváci s rodičmi začínali hymnou a slávnostným otvorením šk. roka v exteriéri školy s príhovorom p. starostu PaedDr. Bobockého, p. riaditeľky RNDr. Schreiberovej a s pokynmi od p. učiteľky Mgr. Trpíškovej. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce, prvákov obdaril p. starosta prvou knižkou, vyriešili zopár organizačných vecí, spravili sme spoločnú prvú foto triedy 1.A a žiačikovia si išli už bez rodičov pozrieť svoju krásnu triedu. 
      A čo dodať? Úspešný školský rok pre nás všetkých - žiakov, učiteľov aj rodičov. Nech sa nám darí čo najlepšie!

      FOTOALBUM