• Okresné kolo MO

     • V stredu 27. januára 2021 sa konalo online okresné kolo matematickej olympiády 9. ročníka. Zúčastnila sa na ňom deviatačka Simona Augustínová pod vedením p. zást. RNDr. Daniely Marákovej. Simonka skončila na 8. mieste ako úspešná riešiteľka OK MOm. K úspechu blahoželáme.

     • Ponuka záujmovej činnosti

     • Dávame do pozornosti možnosť zapojenia sa do záujmovej činnosti: https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky
      Občianske združenie Krúžky v škole ponúka jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov.

     • Polročné vysvedčenia

     • Milí žiaci, vážení rodičia!
      Máme za sebou 1. polrok šk. roka 2020/21. So žiakmi 1. stupňa sme postupovali až na posledné dva týždne prezenčne a s hodnotením ich práce sme nemali žiaden problém. Prvákov podľa rozhodnutia ministra školstva hodnotíme slovne. Žiaci 2. stupňa sú vzdelávaní už viac ako 3 mesiace dištančne. Prevažná väčšina žiakov mala dostatočný počet známok, preto nepredlžujeme obdobie klasifikácie do 31.3.2021 (robíme tak len u 4 žiakov z dôvodu malého počtu známok). 98,2 % žiakov si už dnes nájde v internetovej žiackej knižke pdf dokument výpisu klasifikácie. Hlavné predmety sme okrem prvákov známkovali, výchovné predmety sú hodnotené len slovami absolvoval/neabsolvoval. Prosíme Vás, milí rodičia, aby ste si výpis pozreli a podpísali ho. Nie je potrebné ho tlačiť. po návrate do školy ho žiaci dostanú vytlačený a podpísaný tr. učiteľom. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom hodnotenia prospechu, či správania  kontaktujte triedneho učiteľa. Upozorňujeme Vás, že sledujeme veľmi poctivo pripojenie žiakov na hodiny a evidujeme dochádzku. V prípade technických problémov alebo choroby dieťaťa je nutné do 3 dní kontaktovať tr. uč. a žiaka ospravedlniť. Bohužiaľ, napriek tomu, že sme na mnohých rodičov a žiakov počas polroka apelovali a upozorňovali ich na nedostatky, nenastala u niektorých náprava, museli sme prikročiť k zníženým známkam zo správania niektorým žiakom za vysoký počet neospravedlnených hodín v zmysle nášho školského poriadku. Ľudovo povedané, ani počas dištančného vzdelávania naša škola nie je holubník ;-)

      Tu si môžete pozrieť prehľad prospechu a dochádzky tried za 1. polrok:

     • Pedagogická rada - 1. polrok

     • V pondelok 25.1.2021 mali naši pedagogickí zamestnanci online pedagogickú radu, kde zhodnotili prospech, správanie a dochádzku žiakov počas prezenčného aj dištančného vyučovania za 1. polrok. Výsledné známky za 1. polrok budú zverejnené v piatok 29.1.2021 v internetovej žiackej knižke (ako výsledná známka a pravdepodobne aj ako výpis hodnotenia v pdf).

     • Online rodičovské združenie

     • Milí rodičia!
      Ďakujeme Vám za hojnú a aktívnu účasť na včerajších online rodičovských združeniach. Veríme, že ste dostali od učiteľov všetky potrebné informácie a boli zdopdovedané všetky Vaše otázky a pripomienky. Ak nie, adresujte svoje otázky na zspodolie@gmail.com. 

     • Oznam pre žiakov a rodičov - ako od 18.1.2021

     • Oznamujeme žiakom aj rodičom, že budúci týždeň (18.1. - 22.1.) pokračujú žiaci 1. stupňa aj 2. stupňa v dištančnom vzdelávaní, škola je zatvorená. Prevádzkujeme len jednu triedu MŠ a jedno oddelenie ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry alebo rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. 

     • Rekonštrukcia okien a hydroizolácia časti strechy v MŠ

     • V polovici decembra sa začala v našej materskej škole rekonštrukcia okien niektorých častí budovy. Rekonštrukcia skončila po Vianociach. Momentálne p. školník s niektorými zamestnancami školy vykonávajú maliarske a upratovacie práce po rekonštrukcii okien. Boli vymenené okná v celom pavilóne telocvične a na spojovacej chodbe. Taktiež sme realizovali novú hydroizoláciu zatekajúcej strechy nad spojovacou chodbou.  Ďakujeme obci Podolie za poskytnutie finančných prostriedkov na okná vo výške 13.880 €, na strechu vo výške 2760,98 € z financií na správu budov. 

      FOTOALBUM

     • ONLINE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy! Srdečne Vás pozývame na online rodičovské združenie, ktoré uskutočníme v pondelok 18.1.2021 v dvoch termínoch - 1. stupeň o 16.00 hod., 2. stupeň o 17.00 hod. Na schôdzku sa prihlásite z pohodlia domova cez prihlasovacie údaje Vašich detí v MS Teams, kde učitelia pripravia pre Vás tím s názvom "Rodičovské združenie Názov triedy". Na schôdzku sa prihlásite buď cez kalendár alebo z kanála Všeobecné. Poproste svoje deti, aby Vám pomohli pri prihlásení sa na schôdzku. Tešíme sa na viruálne stretnutie s Vami. 

     • Otvorenie MŠ a ŠKD

     • Po prieskume medzi rodičmi, ktorý sme uskutočnili do 8.1.2021, informujeme verejnosť, že od pondelka 11.1.2021 otvárame pre detiktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo nemajú možnosť práce z domu, musia chodiť do práce a nevedia inak zabezpečiť starostlivosť o deti:

      • 1 spojenú triedu v materskej škole  - nahlásených je 7 detí,
      • 1 oddelenie školského klubu detí -  nahlásené 4 deti.

      Pri nástupe do MŠ alebo ŠKD vyžadujeme:

      ŠKD bude fungovať od 7.30 hod. do 15.00 hod., pričom v čase vyučovania sa deti budú z ŠKD pripájať na online hodiny podľa svojho rozvrhu, vo zvyšnom čase budú vypracovávať domáce úlohy a zaoberať sa voľnočasovými aktivitami. 
      Školská jedáleň bude pripravovať jedlá pre príttomné deti v MŠ a v ŠKD, ako aj pre zamestnancov prítomných na pracovisku.

       

     • Informácie k fungovaniu školy od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021. Tu nájdete upresnenia  pre našu školu - zatiaľ pre týždeň 11.1.-17.1.2021:

      • Žiaci 2. stupňa od pondelka 11.1.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu ako pred Vianocami.
      • Žiaci 1. stupňa od pondelka 11.1.2021 prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa nasledovného rozvrhu: ROZVRH_DV_1.st._2020_21.pdf​​​​​​​ pričom sa držíme časovo zvonenia ako v škole, zvonenie pozrite tu. (V pondelok je zvonenie inak ako v ostatné dni.) Žiaci 1. stupňa dostali prihlasovacie údaje na MS Teams v 1. polroku a skúšali sa už pripájať na stretnutie s triednym učiteľom. Prosíme vás, milí rodičia, aby ste si ešte v tomto týždni skontrolovali, či sa vaše deti vedia pripojiť na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte triednu učiteľku alebo vedenie školy (zspodolie@gmail.com). 
      • Rodičia žiakov 1.st., ktorí musia zostať s deťmi doma, majú nárok na pandemickú OČR.
      • Prosíme rodičov, ktorí sú z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, lekári, policajti, hasiči,...) a potrebujú dať dieťa do školy, lebo musia v tejto situácii pracovať a byť k dispozícii a dieťa nemajú komu zveriť, aby nás kontaktovali (0902886370, zspodolie@gmail.com). Pre tieto deti sme schopní otvoriť jedno oddelenie ŠKD v čase od 7:00 do 15:00 hod. tak, že deti sa pripoja na dištančné vzdelávanie 1. st. a vo zvyšnom čase budú mať aktivity v ŠKD. Oddelenie však bude fungovať LEN pre rodičov z kritickej infraštruktúry.
      • Testovanie žiakov a rodičov, ktoré bolo plánované na sobotu 9.1.2020, sa nekoná.
      • Ako to bude s testovaním v súvislosti s návratom detí do školy a ako to bude v týždni od 18.1. 2021 včas upresníme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení nadriadených orgánov.
      • Predpokladané termíny Ministerstva školstva si pozrite tu.
      • Sledujte aj stránku https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
     • Materská škola - ako s nástupom od 11.1.2021 - prieskum

     • Vážení rodičia detí z materskej školy!  Vzhľadom na usmernenie MŠVVaŠ z 3.1.2021 a vzhľadom na lockdown do 24.1.2021 potrebujeme pre rozhodnutie, či MŠ otvoríme, poznať situáciu vo Vašich domácnostiach. Prosíme všetkých rodičov, z ktorých povahy práce vyplýva, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce a nemajú kde nechať svoje dieťa, aby najneskôr do štvrtka 7.1.2021 napísali mail na adresu mspodolie@gmail.com alebo nás kontaktovali telefonicky (0902886370). V piatok 8.1.2021 rozhodne zriaďovateľ s vedením školy, či bude MŠ od 11.1.2021 otvorená.