• Oznam pre týždeň od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle vyhlášky 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v týchto okresov prezenčnou výučbou prevádzkovať základné a materské školy. Stále sme v čiernej farbe na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, preto v týždni od 1.3. do 5.3.2021 ostáva škola zatvorená, učíme sa dištančne. Školu navštevuje len jedna skupinka detí MŠ a jedna skupinka detí ZŠ, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo sú obaja rodičia zamestnaní bez možnosti pracovať na home office. Žiaci bez internetu si prídu pre dú ako vždy v stredu v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

     • Oznam pre prvákov

     • Oznamujeme žiakom 1. ročníka a ich rodičom, že v pondelok 22.2.2021 žiakom odpadne online vyučovanie. Ďakujem za pochopenie.

     • Ako v týždni od 22.2.2021 po jarných prázdninách

     • Podľa COVID automatu bol okres Nové Mesto nad Váhom vyhodnotený v utorok 16.2.2021 v IV. stupni varovania (čierna farba). Preto základná aj materská škola ostávajú v týždni od 22.2.2021 zatvorené. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní podľa platného rozvrhu rozvrh_06_2020_21.

      Do ZŠ aj do MŠ sa môžu vrátiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí sú obaja zamestnaní a nemôžu pracovať na home office. Počítame s deťmi, ktoré ZŠ a MŠ navštevovali od 11.1. (6 detí v MŠ, 6 dertí v ZŠ). V prípade, že vzniká tento problém u ďalších rodičov a potrebujú dieťa umiestniť do školy, kontaktujte riaditeľstvo školy (0902886370). Uvedené deti sa vrátia do školy s podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a kópiou negatívneho testu jedného z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starším ako 7 dní. 

      1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf

      Žiaci 1. a 2. stupňa bez možnosti online vzdelávania si prídu v stredu od 11.00 do 12:00 do školy pre úlohy. (Len nevyhnutné prípady detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde nie je možné nijakým spôsobom zabezpečiť pripojenie na internet). 

     • Usmernenie k otvoreniu školy po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia, milí žiaci! 
      Aby ste zistili, ako to bude s otváraním školy po jarných prázdninách, je potrebné sledovať našu web stránku, príp. sledovať v médiách epidemiologickú situáciu okresu vždy v utorok - prezentovanú p. ministrom zdravotníctva.

      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v čiernej farbe na regionálnej úrovni (IV.stupeň varovania), škola bude nasledujúci týždeň (22.2.-26.2) zatvorená, otvoríme MŠ a ŠKD len pre deti z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých práca je striktne viazaná na pracovisko bez možnosti home office (čiže pôjdeme v režime ako v januári). deti rodičov, ktorí nemajú možnosť online vzdelávania, si prídu v stredu po prázdninách 24.2.2021 do školy pre prac. listy a domáce úlohy od 11.00 do 12.00 hod.
      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v bordovej farbe na regionálnej úrovni (III. stupeň varovania), otvárame ZŠ aj MŠ tak, ako to bolo v týždni od 8.2.2021 - do školy sa môžu vrátiť deti MŠ, žiaci 1. stupňa, skupina 5 + 1 pre deti, ktoré nemajú možnosť online vzdelávania. Deti sa opäť vracajú do školy s čestným prehlásením o bezinfekčnosti a negatívnym testom 1 rodiča, u žiakov 2. st. aj s negatívnym testom žiaka.  
      • Mobilné odberné miesto pri obci Podolie opäť testuje na ochorenie COVID-19 v sobotu 20.2.2021 aj v sobotu 27.2.2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. v miestnom KD.
      • 1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
      • 2._stupen_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že po dohode vedenia školy so zriaďovateľom školy bude škola počas jarných prázdnin v čase od 15.2. do 19.2.2021 zatvorená vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany rodičov detí materskej školy. 

     • Ustanovujúca schôdza Rady školy

     • Vo štvrtok 11.2.2021 sa vo večerných hodinách konala online ustanovujúca schôdza Rady školy. Za predsedu Rady školy bola nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolená p. Mariana Porubská a za podpredsedu p. Veronika Zemková. Schôdzu viedla riaditeľka školy a bol prítomný starosta obce. Scôdze sa zúčastniklo 9 z 11 členov RŠ, oboznámili sa so Štatútom rady školy. Týmto je Rada školy plne funkčná a vedenie sa ujalo svojej funkcie.

     • Trochu štatistiky

     • V pondelok 8.2.2021 nastúpilo do ZŠ Podolie 82 detí 1. st. z 94 detí, čo je 87 %. Nenastúpilo 12 detí, z toho 4 plánujú nastúpiť, zatiaľ sú chorí. Žiakom 1. st. sme v rozvrhu zrušili telesnú výchovu, keďže nemôžu cvičiť v uzavretom priestore, hudobnú výchovu, keďže nemôžu spievať a tiež etickú výchovu, aby sa nemiešali žiaci zo všetkých tried 1. stupňa. U štvrtákov sme rozdelili náboženskú výchovu zvlášť pre 4.A a zvlášť pre 4.B.  Od utorka 9.2.2021 platí pre 1. stupeň rozvrh_08_2020_21.

      V MŠ nastúpilo 12 detí v I. triede a 11 detí v II. triede, spolu 23 detí zo 45, čo je 51 %.

      V skupine žiakov 2. st., ktorí majú problém s pripájaním sa na online vzdelávanie, zatiaľ pracujú zo školy 3  žiaci.

     • Otvárame MŠ a ZŠ 1. st. od 8. 2. 2021

     • Vážení rodičia detí MŠ aj žiakov ZŠ!

      Oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 2. 2021 otvárame

      • materskú školu pre všetky deti,
      • základnú školu pre žiakov 1. stupňa,
      • základnú školu pre žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú prístup na internet a nie sú schopní vzdelávať sa online (evidujeme aktuálne 8 takýchto žiakov)
      • oba školské kluby detí .

      Musíte však splniť ako rodičia podmienku, že aspoň jeden z rodičov sa bude vedieť pri nástupe dieťaťa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri žiakoch 2. stupňa sa musí okrem 1 rodiča dať otestovať aj žiak 2. stupňa. Žiaci 1. stupňa sa nemusia testovať (ani 10-roční.) Treba sa pripraviť na to, že kým budeme v čiernej alebo bordovej farbe, bude sa testovať pravidelne každý týždeň. Otestovať sa môžete v sobotu 6. 2. 2021 v miestnom KD Podolie v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.s prestávkami od 12.15 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod. do 17:45 hod. Testovanie nie je určené len pre žiakov, rodičov a zamestnancov, ale pre verejnosť.

      Všetky deti MŠ a všetkých žiakov 1. st., ktorí sa stravovali,  sa budú považovať automaticky za prihlásených na stravovanie. V prípade pozitivity testu rodičov alebo v prípade, že dieťa MŠ, či ZŠ nedáte do školy, je nutné najneskôr do nedele 7. 2. 2021 do 14.00 hod. odhlásiť dieťa zo stravovania prostredníctvom edupage stránky alebo telefonicky na 7408415 (číslo nefunguje po pracovnej dobe), inak mu bude strava zarátaná.

      Upozorňujeme taktiež rodičov žiakov ZŠ 1. st., že učitelia nedokážu plnohodnotne zabezpečiť súčasne prezenčné vyučovanie pre žiakov v škole a dištančné vzdelávanie pre žiakov doma. Preto zvážte Vaše kroky v otázkach vzdelávania dieťaťa. 

      Pri príchode dieťaťa do školy v pondelok dieťa prinesie a odovzdá podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti od rodiča (tlačivo pripravuje ministerstvo školstva, zavesíme ho tu) a k nahliadnutiu poskytne potvrdenie o negatívnom výsledku testu niektorého z rodičov (dieťa môže mať odfotený certifikát vo svojom mobile alebo spravemú kópiu, ktorú neodovzdáva v škole, iba sa tým pri vstupe preukáže alebo s dieťaťom príde rodič a preukáže sa originál certifikátom).

      V prípade otázok nás kontaktujte na zspodolie@gmail.com alebo 0902886370.
       

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com