• Poďakovanie

     • Dňa 28. marca pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenskeého oslavujú všetci pedagogickí zamestnanci svoj stavovský sviatok - Deň učiteľov. Predsedníčka rodičovského združenia pri našej škole p. Mirka Igazová poslala pri tejto príležitosti našim učiteľom, asistentom, vychovávateľom tento ďakovný list: Podakovanie.pdf​​​​​​​

     • Oznam pre týždeň od 29.3.2021 do 31.3.2021

     • Naďalej ostáva v platnosti vyhláška RÚVZ Trenčín 121 o zákaze prezenčného vyučovania v okrese Nové Mesto nad Váhom, pokračujeme teda v režime online vyučovania všetkých žiakov, MŠ zatvorená. Od štvrtka 1. apríla do utorka 6. apríla 2021 máme veľkonočné prázdniny. Veríme však, že po Veľkej noci sa situácia zmení, sledujte preto pravidelne oznamy v novinkách. 

     • Zber papiera - Záchrancovia stromov

     • Ahojte decká! Všetci dúfame, že po Veľkej noci sa už mnohí stretneme v škole. Ale keby aj nie, rozhodli sme sa s našimi učiteľmi, že v tomto šk. roku po vlaňajšom vynechaní opäť zopakujeme našu medzitriednu súťaž v zachraňovaní stromov (čiže v zbere papiera). Na jeden zachránený strom je potrebné priniesť do školy 125 kg papiera. Zmena v tomto roku je, že sa môžu doniesť aj kartóny, ale musia byť oddelené od ostatného papiera. P. riaditeľka už objednala kontajner, ktorý bude pristavený v škole po Veľkej noci od stredy 7. apríla. Kontajner však môžeme mať v škole len dva týždne. Preto Vás prosíme, nachystajte starý papier, poviažte ho a po 7. apríli ho privezte čo najrýchlejšie do školy. Neotáľajte. P. školník bude  v škole od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ak by Vám čas nevyhovoval a potrebovali by ste doviezť papier v inom čase, volajte na 0902886370, vieme sa prispôsobiť. Samozrejme pri odovzdávaní papiera dodržíme všetky protiepidemiologické opatrenia (rúško, odstup, negatívny test).

     • 2 % z dane - prosba

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod - tu, ako na to.

     • Postup do OK Pytagoriády

     • S radosťou oznamujeme našim matematickým hlavičkám - žiakom nižšie uvedeným, že postupujú do okresného kola súťaže Pytagoriáda, ktoré sa bude konať online dňa 13.4.2021 pre 3.-5. ročník a 14.4.2021 pre 6.-8. ročník. Bližšie vás budú usmerňovať vaši učitelia matematiky. 
      Postupujúci žiaci: 
      3. ročník: Ondrej Zemko
      4. ročník: Filip Tinka, Oliver Mucska
      5. ročník: Eliška Huttová, Simona Valovičová, Aneta Čechvalová, Zara Igazová
      6. ročník: Samuel Hadbábny, Timea Čavojská, Emma Okrucká
      8. ročník: Peter Toráč, Adam Bobocký, Daniel Miklo, Lukáš Čuchran 

     • Oznam pre týždeň od 22.3. do 26.3.2021

     • Vzhľadom na vyhlášku RÚVZ v Trenčíne č. 121, ktorá nadobúda účinnosť 22.3.2021, sa aj naďalej pre okres Nové Mesto nad Váhom zakazuje prezenčná výučba žiakov základných škôl a prevádzka materských škôl v týždni od 22. 3. 2021.

      Akonáhle nastane zmena vyhlášky, budeme vás informovať.
      Tu je Vyhláška k nahliadnutiu.

     • Online krúžky pre škôlkárov a 1. stupeň

     • Občianske združenie Krúžky v škole nás požiadalo o propagáciu ich činnosti. Ponúkajú jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov. Bližšie info na  https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22

     • Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Pripravujeme zápis žiakov do 1. ročníka. Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu ešte upresňovať. Zatiaľ predpokladajme, že situácia bude priaznivá a bude môcť prísť jeden z rodičov s budúcim prváčikom osobne do školy na zápis. Zápisu sa povinne zúčastňujú deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Na našej škole zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.Čo všetko je potrebné spraviť pred zápisom alebo počas zápisu, si prečítajte na stránke Rodičia / Zápis do 1. ročníka.

     • Oznam pre týždeň od 8.3. do 12.3.2021 !!!ZMENA!!!

     • V piatok 5.3.2021 sme boli oboznámení s tým, že je vydaná nová Vyhláška č.102/2021 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorá sprísňuje výnimky zo zákazu prezenčnej výučby žiakov v ZŠ a MŠ od 8.3.2021 pre náš okres. Vzhľadom k tomu, že u nás pripadajú do úvahy len 3 deti zdravotníckych zamestnancov a prevádzka pre ne by bola mimoriadne nerentabilná, rozhodlo sa vedenie školy so zriaďovateľom, že ZŠ, MŠ, ŠKD budú od 8.3.2021 úplne zatvorené pre všetky deti a žiakov. Tu si pozrite vyhlášku: 
      Vestnik_vlady_SR_z_dna_4.3._vyhlaska_c._102.pdf

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com