• Prezentácie projektov Podolský HIT - programuj microbit

     • V piatok 28. mája 2021 sa 22 žiakov 2. stupňa pod vedením p. riaditeľky podujalo prezentovať žiakom 1. stupňa najlepšie projekty, ktoré vznikli počas projektových dní v rámci projektu Podolský HIT - programuj microbit. Celkovo sa prezentovalo 11 rôznorodých projektov. Išlo o interaktívne prezentácie, pretože žiaci 1. stupňa si takmer všetko, čo naprogramovali druhostupniari, mohli aj sami vyskúšať. Počítali reťazové príklady, ktpré im vymýšľal náhodne microbit. Mohli si zahrať na banánovom piáne, rozozvučať elektrickú gitaru, zahrať tóny na vodivostnom piáne, uhádnuť pesničku z jukeboxu. Hádali, aké asi číslo si vymyslí mocrobit, pozreli si, ako vie microbit rozsvietiť svetlá a LED pásiky, mohli vďaka microbitu otáčať žeriavom a zdvíhať predmety. A zakončili náročnou hrou s horúcim drôtom, kde úlohou bolo prejsť kľukatým drôtom s kovovou slučkou bez dotyku. Poďakovanie patrí všetkým žiakom 2. stupňa, ktorí pekne a sebavedome dokázali svoju tvorbu ukázať mladším žiakom a motivovať ich tak ku kreativite v predmete informatika.

      FOTOALBUM - v príprave

     • YPSILON - slovina je hra

     • V piatok 28. mája 2021 riešilo 37 detí hlavne z 1. stupňa úlohy súťaže Ypsilon - slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Sme zvedaví na výsledky, ako naši žiaci tieto interaktívne testy zvládli.

     • Projekt Modernejšia škola

     • V stredu 26.5.2021 sa stretli naši učitelia na projektovej porade. Po dvoch týždňoch času, kedy učitelia hľadali možnosti, čo by chceli vo výučbe v budúcnosti zmeniť, inovovať a ako by k tomu mali mať zmenené prostredie tried, či chodieb, najlepšie nápady nakoniec pretavili do návrhu projektu "Modernejšia škola", ktorý spracovala p. riad. Schreiberová. Na projektovej porade bol ped. zbor oboznámený zo strany vedenia, ktoré nápady boli najkreatívnejšie a najviac súvisiace s inováciami vo vyučovaní. Návrh projektu sa na porade ešte doladil a v piatok 28.5.2021 bol odoslaný. Ak by sme uspeli, získali by sme pre školu cez 16.000 € na modernizáciu niektorých priestorov.  

     • Projektové dni

     • V dňoch 17. - 20. 5. 2021 na našej škole zorganizovali vyučujúce informatiky Mgr. Monika Muľová a RNDr. Janka Schreiberová triedne projektové dni v rámci projektu PODOLSKÝ HIT - programuj microbit s triedami 6., 7., 8. a 9. ročníka. Úlohou žiakov bolo premyslieť si doma, čo a s kým budú projektovať a programovať. Počas projektového dňa žiaci mali svoju programátorskú myšlienku zrealizovať (mali na to dostatok času). Museli microbit nielen správne naprogramovať, ale pripojiť k nemu externé zariadenia, vyrobiť k nemu pomôcky a nakoniec svoj výtvor pred spolužiakmi odprezentovať. Mnohí žiaci boli tvoriví a príjemne nás prekvapili. A tak vznikli projektíky ako fungujúci žeriav, ktorý nielen zdvíhal predmety, ale sa aj otáčal; ovocné piano; hrajúce gitary; dotyková hra; trojtónové piáno pracujúce na princípe vodivosti; programátor matematických príkladov; krokomer; rôzne svietiaci vianočný stromček; párty jukebox; automatický polievací stroj, atď. Najlepšie projekty odprezentujú žiaci deckám z 1. stupňa. Všetkým žiakom, ktorí zodpovedne pristúpili k tvorbe, ďakujeme za snahu a kreatívny výstup ich práce. S microbitom sa budeme ešte na hodinách informatiky stretávať.

     • Prihlasovanie na NBV - ETV a na cudzí jazyk

     • Vážení rodičia, už od 16. mája 2021 je na našom webe otvorené prihlasovanie všetkých žiakov školy pre budúci šk. rok 2021/22 na jeden z voliteľných predmetov Náboženská výchova rímskokatolícka, Náboženská výchova evanjelická alebo Etická výchova. Pre terajších šiestakov (budúcich siedmakov) je otvorené ešte prihlasovanie na druhý cudzí jazyk (výber je z dvoch jazykov: nemecký jazyk - ruský jazyk). Je nutné, aby ste svoje dieťa prihlasovali z rodičovského konta. V prípade, že ho nemáte a prihlasujete ho zo žiackeho konta, zobrazuje sa oranžový trojuholník s výkričníkom. Prihlásenie v takom prípade čaká na potvrdenie rodičom. Bolo by nanajvýš potrebné, aby rodičia mali vytvorené rodičovské kontá (je k tomu potrebná mailová adresa rodiča, ktorú musí rodič poskytnúť vedeniu školy; keď ju nahodíme do systému, až potom bude možné zriadiť rodičovské konto). Ak je to problém, pošleme do rodiny prihlasovanie v papierovej forme.

      Prosíme Vás, aby ste prihlasovanie zrealizovali do štvrtka 27. mája do 8.00 hod. ráno.

     • Rozvrh od 17.5.2021

     • V piatok 13.5.2021 končí adaptačné obdobie žiakov 5.-7. ročníka po návrate do školy. Vraciame sa k rozvrhu prezenčnej výučby, ktorý je však trochu upravený vzhľadom na dlhodobú PN vyučujúceho SJL. Od pondelka 17.5.2021  bude platný rozvrh č. 13. Prosíme všetkých žiakov  2. stupňa, aby si rozvrh pozreli. V budúcom týždni je náš okres v ružovej farbe, preto sa už bude aj telesná a športová výchova môcť realizovať v telocvični (statické cvičenia s odstupmi). Je nutné, aby žiaci mali v skrinkách športové oblečenie a obuv na telocvik. 

     • PIRLS 2021

     • Medzinárodným centrom štúdie PIRLS 2021 bolo vybraných 236 základných škôl v SR do tohto testovania.  Naša škola bola jednou z vybraných škôl. Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ v SR.  Štúdia prebieha v 55 krajinách sveta. Je zameraná na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov na konci 4.  ročníka, teda na konci obdobia, keď sa žiaci učia čítať s porozumením, pred prechodom na 2. stupeň, kedy by žiaci mali byť schopní učiť sa čítaním. U nás sa do štúdie zapojilo 28 žiakov 4. ročníka, ktorí riešili v utorok 11. 5. 2021 dve časti štúdie a nakoniec vypĺňali dotazník pre žiaka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý nám veľmi promptne vyplnili papierovo alebo online dotazník pre rodiča. Výsledky štúdie budú zverejnené v decembri 2022. 
      FOTOALBUM

     • Pokyny od 10.5.2021- zmena pravidiel pre čestné vyhlásenia, aktualizácia rozvrhu

     • Okres Nové Mesto nad Váhom je pre týždeň od 10.5.2021 v červenej farbe, všetky ročníky pokračujú v prezenčnej výučbe, pridáva sa  aj trieda 4.A, ktorá sa vyučovala dištančne kvôli karanténe do 7.5.2021. V zmysle materiálu Návrat do škôl 2021 pre červené okresy platí: Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8). Preto nie je potrebné v pondelok 10.5.2021 predkladať papierovo alebo elektronicky čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov, ktorí chodili riadne do školy. Povinnosťou rodičov je čestné vyhlásenie prikladať vtedy, keď žiak nie je v škole 4 dni a viac (napr. v sobotu, nedeľu, pondelok, utorok ---> v stredu je nutné doložiť čestné vyhlásenie.) Pre budúci týždeň je nutné, aby si žiaci znovu skontrolovali rozvrh, pretože im pribudli hodiny telesnej výchovy v exteriéri - v zozname rozvrhov pod tlačidlom vpravo "Stály rozvrh" hľadajte rozvrh 12 (od 9.5.) 

     • Záchrancovia stromov

     • Pozrite si aktuálne výsledky v zbere papiera. Pretože pre kontajner si z firmy môžu prísť až o týždeň, ešte ho budeme mať chvíľku na školskom dvore a ešte je v ňom trošku miesta. tak ak si chcete vylepšiť výsledky v súťaži, ešte stále tak môžete urobiť. Kliknite TU a uvidíte, ako ste zatiaľ na tom v zbere.