• Informácie k otvoreniu šk. roka 2021/22

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vedenie Základnej školy s materskou školou Podolie Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod.

      • Rodičia a žiaci 1. ročníka sa zhromaždia v telocvični základnej školy.
      • Žiaci 2. - 9. ročníka prídu priamo do svojich tried. Nie je potrebné priniesť si v prvý deň prezúvky.
      • Deti materskej školy privedú rodičia do 8.00 hod. do tried materskej školy (priniesť pyžamko, papučky).
      • V celom areáli školy je potrebné mať prekryté horné cesty dýchacie rúškom (platí pre žiakov aj rodičov).
      • V prvý deň nástupu je potrebné, aby žiaci prišli s vyplneným tlačivom Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf. Tlačivo môže rodič vyplniť aj elektronicky cez svoje edupage konto. Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivo, papierovú verziu tlačiva si môžete prísť prevziať aj do školy 30. alebo 31.8. od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vysoko odporúčame všetkým rodičom, aby si nainštalovali edupage aplikáciu do mobilov, zjednoduší sa nám tak v priebehu roka vypĺňanie rôznych tlačív (ale nielen to...)
      • Do vnútorných priestorov ZŠ, ŠKD a ŠJ vstupujú len žiaci a zamestnanci. Rodičia a návštevníci školy, ktorí potrebujú vstúpiť do priestorov školy, vypisujú pri vstupe tlačivo Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf
     • Ako a kedy budeme testovať žiakov kloktacími testami

     • Milí rodičia!

      V piatok 27.8.2021 sme obdržali informácie, ako treba postupovať pri realizácii testovania detí kloktacími testami.

      Organizácia testovania kloktacími testami na našej škole bude nasledovná:

      • testovanie zrealizujeme v piatok 3.9.2021 počas vyučovania podľa nasledovného rozpisu:
       7.50 - 8.10 ... 1.A, 1.B
       8.15 - 8.35 ... 2.A
       8.40 - 9.00 ... 3.A
       9.05 - 9.25 ... 4.A
       9.30 - 9.50 ... 5.A, 5.B
       9.55 - 10.15 ... 6.A, 6.B
       10.20 - 10.40 ... 7.A
       10.45 - 11.05 ... 8.A
       11.10 - 11.30 ... 9.A
      • je potrebné, aby dieťa 1 hodinu pred testovaním nejedlo, nepilo, neumývalo si zuby
      • všetky potrebné informácie, ako aj inštruktážne video, ako budeme pri testovaní postupovať, nájdete na webstránke: https://testujemeskoly.sk/ a taktiež v tomto informačnom letáku:Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      • škola bude spracúvať podklady cez Edupage, od dieťaťa bude zisťovať aj informáciu, či bolo dieťa posledných 6 mesiacov pozitívne na COVID-19

      • v piatok 3.9., keď sa dieťa vráti zo školy domov, pýtajte od neho kartičku s 8-miestnym kódom testu a starostlivo si ju uschovajte

      • škola bude vzorky testov odovzdávať v pondelok 6.9.2021

      • v prípade, že Vaše dieťa nebude v piatok 3.9. v škole, vieme ho ešte otestovať v pondelok ráno

      • výsledok testovania dostane rodič najneskôr 9.9.2021 do 17.30 hod. do mailovej schránky a ako SMS na mobil (ak ste menili číslo mobilu alebo mailovú adresu, prosíme o urýchlené zaslanie aktuálnych kontaktných údajov).

      Veríme, že to spolu zvládneme a aj týmto spôsobom zabezpečíme bezpečnejšie prostredie v našej škole.

     • Výsledky prihlasovania na testy

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za súčinnosť. Mnohí ste reagovali hneď a sme radi, že sledujete web stránku školy alebo Edupage aplikáciu aj cez prázdniny. Ktorí rodičia nereagovali na prihlasovanie na testy, tých kontaktovali triedni učitelia telefonicky. Niektorých rodičov sme nedokázali skontaktovať. Dnes 26.8.2021 p. riaditeľka školy objednala nasledovné počty testov:

      • 189 antigénov samotestov (z 223 žiakov)
      • 109 kloktacích testov

      Ako bude testovanie prebiehať, budete podrobne informovaní, akonáhle budeme mať testy na škole.

     • Prihlasovanie na kloktacie testy a samotestovacie AG testy

     • Vážení rodičia!

      Prosím o prečítanie nasledovných pokynov a rýchlu reakciu - najneskôr do 26.8.2021 do 6.00 hod.

      1. Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1.-9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  a súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiakao, aby Vaše dieťa bolo na začiatku šk. roka otestované kloktacími PCR testami. Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.
      2. Ministerstvo školstva ďalej na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  o antigénové samotesty.  Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.

      Môžete deti prihlásiť súčasne na oba druhy testovania. Kloktanie sa uskutoční len raz na začiatku šk. roka. Antigénové testovanie krátkymi tyčinkami budete deťom robiť sami doma po obdržaní balíčka. ODPORÚČAME Vám využiť obe ponúkané možnosti v záujme vytvorenia čo najbezpečnejšieho školského prostredia.

      Vedenie školy musí ​​​​​​do 26.8.2021 nahlásiť záujem nadriadeným orgánom, po tomto termíne nebude možné testy objednať. Ďakujeme Vám za súčinnosť a rýchlu reakciu.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com