• Pracovné maily učiteľov

     • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že sme zverejnili na hlavnej stránke školy vpravo hore nové pracovné maily ped. zamestnancov ZŠ a ŠKD, ktoré budú na stránke stále k dispozícii. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi začali používať výhradne tieto maily, nie ich súkromné maily, ktoré používali doteraz.  Mailové adresy sú ľahko zapamätateľné, pretože väčšinou sú tvorené ako priezvisko@zspodolie.sk.  Ľahko si ich vedia nájsť aj žiaci v prostredí MS Teams. Ďakujeme za pochopenie.

      Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf​​​​​​​ (134 kB)

     • Upresnenie k nástupu detí a žiakov od 10.1.2022

     • Pripomíname rodičom, aby nezabudli na povinnosť pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni vyplniť cez edupage Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, príp. dať v pondelok  podpísané tlačivo dieťaťu.

      Taktiež upresňujeme, že na škole máme už aj druhú várku AG samotestov (zatiaľ po 5 ks na žiaka), na ktoré sme zisťovali záujem v decembri 2021. Rodičia si môžu pre tieto nové samotesty prísť.

      Viacerí rodičia si ešte nevyzdvihli všetky testy z prvej várky, na ktorú sme zisťovali záujem v auguste 2021 (pre každého žiaka, u ktorého rodičia vyjadrili záujem, sme už dostali všetkých sľúbených 25 samotestov). Prosíme preto rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť aj zvyšné testy z 1. várky.

     • Nástup žiakov ZŠ a detí MŠ

     • Oznamujeme všetkým žiakom ZŠ, rodičom žiakov ZŠ aj detí MŠ, že v pondelok dňa 10. januára 2022 obnovujme prezenčný výchovno-vzdelávací proces. V ZŠ pôjdeme podľa rozvrhu 5 ako pred vianočnými prázdninami. Fungovať budú 2 ŠKD. V MŠ sa otvárajú obe triedy.

      Prosíme rodičov žiakov ZŠ, aby deti v nedeľu pred nástupom do školy pretestovali a výsledky testov cez edupage škole oznámili ako sa to robilo doteraz. Prosíme taktiež v prvé týždne školy, aby rodičia žiakov testovali dvakrát do týždňa (napr. v nedeľu večer, vo štvrtok ráno). V prípade, že sa Vám minuli testy, je možné prísť si ich vyzdvihnúť v piatok 7.1.2021 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. alebo v dňoch od 10.1. v čase od 7.00 do 17.00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
    • Podolie 804
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
   • Prihlásenie