• Fašiangový karneval v ŠKD1 a ŠKD2

     • Dňa 27.1.2022 pani vychovávateľka Štefániková a p. uč. Kusenda zorganizovali pre deti fašiangový karneval, súčasťou ktorého boli rozličné pohybové hry, súťaže i tance. Každá ŠKD mala karneval zvlášť vo svojej triede. Deti boli oblečené na karneval tak, ako sa patrí, mali nádherné masky a kostýmy. Touto formou by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí svojim deťom zadovážili príspevok na pizzu a taktiež poslali do jednotlivých ŠKD občerstvenie vo forme nápojov a drobných pokrmov. Patrí Vám veľká vďaka.
      FOTOALBUM

     • Prednáška o oslobodení Československa

     • Vo štvrtok 27. 1. 2022 z príležitosti Dňa obetí holokaustu si prapravili naši dejepisári Mgr. Kusenda a Mgr. Čechvala zaujímavú prednášku pre žiakov 8. a 9. roč. na tému oslobodzovania Československa. Súčasťou prednášky bola ukážka odevu a výstroja vojaka v 2. svetovej vojne ako aj výstava výtvarných prác na tému holokaustu, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. Art. Angermayer. Bližšie o akcii čítajte TU.

      FOTOALBUM

     • Harmonogram vyučovania etickej výchovy na 2. stupni

     • Z dôvodu nemiešania sa skupín žiakov z rôznych tried na hodinách etickej výchovy na 2. stupni vytvoril vyučujúci predmetu Mgr. Kusenda harmonogram, podľa ktorého žiaci prihlásení na etiku majú chodiť na hodiny ETV. Zverejňujeme ich aj tu pre rodičov, každá trieda má harmonogram aj v triede na nástenke: 
      ​​​​​​​Etika_harmonogram_jan-mar.pdf

     • Oznámenie o výnimke z karantény

     • Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronicky na Edupage alebo papierovo tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény, aby sme mali podchytených žiakov, ktorí v prípade karantény triedy sa môžu zúčastňovať prezenčného vyučovania. Ak bude takýchto detí v triede viac ako polovica, budeme sa snažiť v prípade karantény triedy vyučovať deti s výnimkou prezenčne s tým, že deti v karanténe sa na hodinu pripoja dištančne.  Na Edupage nájdete tlačivo v časti Žiadosti/Vyhlásenia - teda v časti, kde nahlasujete robenie testov alebo bezinfekčnosť.
      Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 definuje, že výnimku z karantény má žiak, ak 
      - je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      - je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
      - je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      - prekonal/a ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho/nej klinické príznaky ochorenia.

      Tlačivo: vynimka.pdf

     • Upozornenie rodičov - testovanie žiakov

     • Vážení rodičia! Boli sme dôrazne upozornení krajským školským úradom aj ministerstvom školstva, že pokiaľ rodičia nebudú nahlasovať vykonané testy a počet vykonaných testov z testov, ktoré škola dostala, nebude aspoň 50 %, škola (a teda hlavne vy) už žiadne testy z MŠVVaŠ nedostane. Každý týždeň vypĺňame pre ministerstvo formulár, kde v pondelok 13.12. 2021 sme hlásili pomer cca 1700 vykonaných a 5705 prijatýchčo je nepomer.  Na žiaka sme už dostali 35 testov. Je potrebné, aby ste si ich chodili pravidelne vyzdvihovať (dávame rodičom všetky, ktoré si doteraz nevyzdvihli). Treba testovať aj prekonaných a očkovaných žiakov. Testy nie sú určené iným rodinným príslušníkom, ale našim žiakom. Prosím všetkých  rodičov o zodpovedný prístup.

     • Karanténa detí z I. triedy MŠ

     • Zápisnica z RÚVZ (pravidlá karantény): RUVZ-2022-00838-035_1.tr._MS_Podolie.pdf
      Vzhľadom na pozitivitu pedagogického zamestnanca nahlásenú vedeniu školy dňa 19.1.2022 prechádza 16 detí, ktoré boli v MŠ v pondelok 18.1. alebo v utorok 19.1.,  do karantény až do 28.1.2022 vrátane. Deti, ktoré v MŠ v pondelok, utorok neboli, môžu do MŠ prísť. Prosíme rodičov, aby sa riadili pravidlami v priloženom dokumente RÚVZ.

     • Školské kolá dejepisnej olympiády

     • V predvianočnom čase riešili niektorí žiaci školské kolá dejepisnej olympiády

      Z riešiteľov sú úspešní a ďalej postupujú títo žiaci:
      Kategória F - 6. ročník = Barbora Jankechová a Eliška Huttová
      Kategória E - 7. ročník = Timotej Beran a Samuel Hadbábny
      Kategória C - 9. ročník = Adam Bobocký a Natália Tóthová

     • Školské kolo biologickej olympiády

     • V utorok 11.1.2022 sa 4 naši deviataci pripravujúci sa na prijímacie pohovory z biológie zapojili do školského kola biologickej olympiády, ktoré prebehlo online formou. Všetci štyria žiaci skončili ako úspešní riešitelia a dvaja z nich - Daniel Miklo a David Herceg postupujú do okresného kola. Bližšie výsledky si môžete pozrieť TU.

     • Pracovné maily učiteľov

     • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že sme zverejnili na hlavnej stránke školy vpravo hore nové pracovné maily ped. zamestnancov ZŠ a ŠKD, ktoré budú na stránke stále k dispozícii. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi začali používať výhradne tieto maily, nie ich súkromné maily, ktoré používali doteraz.  Mailové adresy sú ľahko zapamätateľné, pretože väčšinou sú tvorené ako priezvisko@zspodolie.sk.  Ľahko si ich vedia nájsť aj žiaci v prostredí MS Teams. Ďakujeme za pochopenie.

      Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf​​​​​​​ (134 kB)

     • Upresnenie k nástupu detí a žiakov od 10.1.2022

     • Pripomíname rodičom, aby nezabudli na povinnosť pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni vyplniť cez edupage Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, príp. dať v pondelok  podpísané tlačivo dieťaťu.

      Taktiež upresňujeme, že na škole máme už aj druhú várku AG samotestov (zatiaľ po 5 ks na žiaka), na ktoré sme zisťovali záujem v decembri 2021. Rodičia si môžu pre tieto nové samotesty prísť.

      Viacerí rodičia si ešte nevyzdvihli všetky testy z prvej várky, na ktorú sme zisťovali záujem v auguste 2021 (pre každého žiaka, u ktorého rodičia vyjadrili záujem, sme už dostali všetkých sľúbených 25 samotestov). Prosíme preto rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť aj zvyšné testy z 1. várky.

     • Nástup žiakov ZŠ a detí MŠ

     • Oznamujeme všetkým žiakom ZŠ, rodičom žiakov ZŠ aj detí MŠ, že v pondelok dňa 10. januára 2022 obnovujme prezenčný výchovno-vzdelávací proces. V ZŠ pôjdeme podľa rozvrhu 5 ako pred vianočnými prázdninami. Fungovať budú 2 ŠKD. V MŠ sa otvárajú obe triedy.

      Prosíme rodičov žiakov ZŠ, aby deti v nedeľu pred nástupom do školy pretestovali a výsledky testov cez edupage škole oznámili ako sa to robilo doteraz. Prosíme taktiež v prvé týždne školy, aby rodičia žiakov testovali dvakrát do týždňa (napr. v nedeľu večer, vo štvrtok ráno). V prípade, že sa Vám minuli testy, je možné prísť si ich vyzdvihnúť v piatok 7.1.2021 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. alebo v dňoch od 10.1. v čase od 7.00 do 17.00 hod.