• Noc v škole - 6.A

     • V piatok 27.5.2022 spali v škole naši šiestaci, konkrétne 6.A. Bola to sľúbená akcia, na ktorú sa všetci veľmi tešili. A dopadla... vynikajúco (viď foto) 🙂. Najskôr sme si zašportovali vo vybíjanej, potom sme sa navečerali (pizza prišla celkom rýchlo, len objednaný kebab nám zabudli odovzdať) a nasledovala skvelá hra s indíciami od p. uč. Muľovej. Keďže chvíľku popŕchalo, nachystali sme si spanie v triede a po zotmení sme sa pustili do schovávačky s baterkami. Ej, to bol zážitok! Po návrate do triedy sme si pustili večerný film, ktorý umocnil krvavý zážitok so spolužiačkou Ninkou. Karaoke na dolnej chodbe nás trochu roztancovalo a po nej už všetci padli do svojich spacích vakov. Triedna prišla s "inou" rozprávkou na dobrú noc... horko-ťažko sa jej podarilo uspať takmer všetkých...Ale spanie netrvalo dlho. Po rannej hygiene a uprataní triedy šiestaci znova nabehli na ihrisko, na rannú vybíjanú. O 7:30 sme sa rozlúčili a mnohí rodičia, ktorí prišli pre svoje deti, ďakovali za túto "nočnú aktivitu".  Veľké poďakovanie patrí aj p. uč. Muľovej za pomoc a dozor pri tejto akcii. 
      FOTOALBUM

      Mgr. Veronika Zemková

     • 4.A bola v útulku

     • Štvrtáci dlho rozmýšľali nad tým, ako minúť peniaze, ktoré vyhrali v zbere papiera v minulom školskom roku. Nakoniec sa dohodli, že nepotrebujú nič a peniaze radšej venujú útulku v Novom Meste nad Váhom. Na odporúčanie vedúcej útulku kúpili 15 kg krmiva pre psov, ktoré si tam deň pred návštevou priviezli autom. V stredu 25. 5. po vyučovaní mohli tí, ktorí chceli, ísť útulok navštíviť. Dopoludnia si cestu spoločne naplánovali. Pomocou Street View pohľadu si prešli trasu, ktorá ich bude čakať. Na internete si našli autobusové spoje, ktorými budú cestovať z Podolia a späť. Po dôkladnej príprave a výdatnom obede sa 12 detí vybralo na cestu. Niektorí zobrali z domu nejaké hračky a ďalšie krmivo. V útulku si pozreli všetkých malých i veľkých psíkov. Jedného, sučku Katy, si zobrali na prechádzku na detské ihrisko. Bola veľmi prítulná a poslušná. Všetkým bolo ľúto, že ju musia vrátiť. Cestou späť sa zastavili v pizzerii, kde im pani Čechvalová kúpila pizze a nápoje. Všetci mali príjemný pocit z dobrého skutku a z príjemne prežitého popoludnia. FOTOALBUM

     • Výtvarno-dejepisný projekt "Rímske stavby"

     • Na prelome mesiacov apríl a máj žiaci 6.A a 6.B boli zapojení do výtvarno-dejepisného projektu "Rímske stavby" pod vedením p. uč. Kusendu. Cieľom tejto aktivity bolo vymodelovať repliky rímskych stavieb, ktoré sa mohli v minulosti nachádzať v rímskych mestách. Aktivita bola rozdelená na dve vyučovacie hodiny, počas ktorých na prvej hodine priamo modelovali a na druhej hodine svoje dielo maľovali. Žiaci boli šikovní a vznikli naozaj pekné kúsky, ktoré sú momentálne vystavené na chodbe pri ŠKD II.
      FOTOALBUM

     • Záchrancovia stromov - ukončenie akcie

     • V pondelok 16.5. nám neočakávane zberné suroviny zobrali kontajner a tak sme prudko ukončili sme zber papiera Záchrancovia stromov. Výsledky nájdete TU. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí prispeli do zberovej akcie. Spolu sme zachránili menší hájik - 38 stromov, ako škola sme nazbierali skoro 5 ton starého papiera. Nepodarilo sa nám však naplniť celý kontajner  ani predbehnúť rekordy z minulých rokov. Už teraz si môžeme odkladať papier k budúcemu šk. roku, kedy plánujeme zberať okrem papiera aj kartón. Víťazné triedy získavajú finančnú odmenu 30, 25 a 20 € do triednych fondov, ktoré minú podľa svojho uváženia.

     • Majstrovstvá Slovenska v streľbe

     • V piatok 20. mája 2022 reprezentoval našu školu Lukáš Čuchran z 9.A pod vedením a v sprievode svojho trénera Ing. Petra Košúta na Majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní vo Svätom Petri. Nastrieľal 282 bodov z 300 možných a v silnej konkurencii obsadil pekné 7. miesto. Lukášovi a trénerovi ďakujeme za prípravu, účasť i dobrý výsledok. Bližšie čítajte TU.      FOTOALBUM

     • T5-2022

     • V stredu 18. 5. 2022 sa zúčastnili naši piataci tak ako všetci slovenskí piataci na celoslovenskom testovaní z matematiy a slovenského jazyka a literatúry.  Vyučujúci skonštatovali, že úlohy a otázky boli z učiva 1. stupňa, zo 4. ročníka. Veríme, že naši piataci budú mať dobré výsledky. Budeme o nich informovať.

      FOTOALBUM

     • Deti z ŠKD 1 a 2 navštívili MsK v Piešťanoch

     • Deti ŠKD sa dňa 20.5.2022 zúčastnili na podujatí v Mestskej knižnici v Piešťanoch s názvom Zázračný oriešok. Bolo to stretnutie s herečkou Zuzanou Krónerovou, ktorá prezentovala knihu Opice z našej police. Deti veľmi dobre reagovali na otázky, ktorými ich herečka zapájala do besedy o knihe. Sprevádzala ju šikovná moderátorka, ktorá deti vyzývala na aktivity napr. africký tanec, zmenené slová a vety, hranie na hudobných nástrojoch, spoločné pečenie torty pre Zuzanu Krónerovú, ktorá v týchto dňoch oslávila 70-tku. Na záver ju deti vystískali a kričali ako ju majú rady. Tomuto stretnutiu predchádzala prehliadka detských obrazov od Adely Režnej, ktorá ilustrovala detské knihy odp. Rušára. Títo autori sa s deťmi osobne stretli a bližšie  sa s nimi porozprávali o vystavovaných knihách a obrazoch. Deti mali veľký zážitok, čo samy potvrdili svojím nadšením.

      FOTOALBUM

     • Exkurzia 3.A a 4.A do Hlohovca

     • Vo štvrtok 12. mája 2022 sa vybrali naši tretiaci a štvrtáci pod vedením p. učiteliek triednych na prírodovedno-vlastivednú exkurziu do Hlohovca. Prečítajte si, čo o nej napísali žiaci, ktorí sa jej zúčastnili.

      Ráno 12. mája sme museli byť v škole o 7:20, pretože nás čakal autobus, ktorý nás odviezol do Hlohovca. Cestou sme videli, ako prerábajú most.  O 8:15 sme už boli pri vlastivednom múzeum. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých vecí ako napríklad kostra, vypchaté zvieratá, staré mince, stará keramika, fotoaparáty, betlehem, folklórne kroje.  Najviac sa nám páčili staré objektívy a kamery. Potom sme si mohli kúpiť suveníry. Po prehliadke múzea sme sa najedli. Autobus nás odviezol kúsok cez Hlohovec až do hvezdárne. Najprv sme boli v premietacej miestnosti a na strope sa zobrazoval film. To sa nám asi páčilo najviac. Potom sme išli pozorovať Slnko obrovským ďalekohľadom. Opäť sme si mohli kúpiť niečo na pamiatku - perá, magnetky, pohľadnice. Na záver sme sa odviezli za Hlohovec na vyhliadku, odkiaľ bolo krásne vidieť celé okolie. Bol to super deň.

      Ondrejko, Romanko (4. A)

      Vo štvrtok 12.5. sa štvrtáci a tretiaci vybrali na výlet do Hlohovca. Navštívili vlastivedné múzeum a planetárium. V múzeu boli zaujímavé mince, nábytky, kosti z mamuta a zo skrčenca. Mohli si tam kúpiť zvončeky, perá a pohľadnice. V planetáriu boli  vesmírne kamene. Zaujalo ich ako vo vákuu dopadli dva predmety rôznej hmotnosti naraz. Zasmiali sa na rozprávke Krava na Mesiaci.

      Pozerali cez ďalekohľad s filtrom na Slnko, a nakoniec sa išli pozrieť na mesto Hlohovec z diaľky. Bol to pre nich zábavný deň.

      Nellka, Natálka, Sofinka (4. A)

      FOTOALBUM

     • Atletický štvorboj - okresné kolo

     • Vo štvrtok 19.5.2022 sa 5 žiakov a 5 žiačok našej školy zúčastnilo na okresnom kole atletického 4-boja mladších žiakov a žiačok na štadióne v Novom Meste nad Váhom za účasti 11 základných škôl nášho okresu. Celkovo súťažilo 110 pretekárov, všetci museli absolvovať 4 disciplíny:  beh na 50 m,  skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a  beh na 1000 metrov. Vyhodnotení boli iba najlepší traja žiaci a tri žiačky podľa dosiahnutých bodov vo všetkých štyroch disciplínach. Naši žiaci zaznamenali dielčie úspechy v niektorých disciplínach, po sčítaní bodov za všetky disciplíny však na stupienky víťazov nedosiahli. Podrobnejšie výsledky sme neobdržali. Súťažiacim ďakujeme za snahu podať najlepší výsledok a reprezentáciu školy.

      FOTOALBUM

     • Výsledky našej školy v T9-2022

      • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 9. ročníka.

      • V oboch predmetoch  naši deviataci skončili vysoko nad hranicou slovenského priemeru, v slovenskom jazyku o 7,1 %, v matematike až o 11,6 %.

      • Oba predmety spravila nad 90% jedna žiačka, nemusela teda robiť prijímacie pohovory.

      • V matematike spravilo T9 nad 80 % 8 žiakov z 22, z toho 2 žiaci so stratou 1b., 1 žiak so stratou 2b.

      • V slovenskom jazyku spravili T9 nad 80 %   2 žiaci, jeden so strartou 2 b., 1 so stratou 3 b.

      • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 15 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 15 žiakov. Všetkým týmto žiakom patrí naša pochvala.

      • Poďakovanie patrí p. zást. Marákovej a p. uč. Fabokovej za dôkladnú a systematickú prípravu žiakov na testovanie.

     • T5-2022 a riaditeľské voľno

     • V stredu 18. 5. 2022 sa bude konať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V tento deň sa 1. stupeň učí riadne podľa rozvrhu, 5. ročník sa zúčastní povinne testovania. Pre stravujúcich sa žiakov z 1. - 5. ročníka je riadne zabezpečený obed a fungujú aj obe ŠKD. Žiakom 6., 7., 8., 9. ročníka udeľujem so súhlasom zriaďovateľa na stredu 18. 5.  2022 riaditeľské voľno. Tí žiaci, ktorí sa stravujú, sú automaticky odhlásení zo stravy.

     • Okresné kolo Slávik Slovenska

     • V stredu 11.5.2022 sme si boli zaspievať na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska. Emmka Okrucká (7.A) a Filip Tinka (5.A) reprezentovali našu školu v II. a III. kategórii. Konkurencia bola vysoká, a tak víťazstvo nezískali. Obom však patrí veľké poďakovanie, pretože spievali vynikajúco.

     • Klokanko

     • Už k nám dorazili aj výsledky celoslovenskej matematickej súťaže Klokanko, určenej žiakom 1. stupňa, do ktorej sa u nás zapojilo 27 riešiteľov. Z nich úspešnosť nad 80  % mali traja chlapci - Robko Augustín z 3.A, Daniel Ščepko z 3.A a Michal Škarka z 1.A. Chlapcom blahoželáme k dobrému výsledku. Iba 8 detí skončilo s úspešnosťou pod 50%, 19 detí malo úspešnosť nad 50%. Bližšie výsledky nájdete na stránke Úspechy a na nástenke na dolnej chodbe.

     • Matematický klokan

     • V týchto dňoch nám boli doručené výsledky celoslovenskej súťaže Matematický klokan 2022 (2. stupeň).  Najlepším riešiteľom súťaže v našej škole sa stal Samo Hadbábny zo 7.A, ktorý skončil na 36. mieste v SR s úpešnosťou 93,3%, za ním skončilo 98,64% ostatných riešiteľov v rovnakej kategórii. Výborne sa darilo aj Filopvi Tinkoviz 5.A, Bianke Pobjeckej zo 6.B, Andrejovi Halčinovi z 5.A, Eliške Huttovej zo 6.B a Radke Durcovej zo 6.A. Pre bližšie informácie kliknite na stránku Úspechy, príp. žiaci si môžu pozrieť podrobnejšiu tabuľku na nástenke úspechov na dolnej chodbe.

     • Integrované tematické vyučovanie na 1. stupni

     • V piatok 6. mája 2022 prebiehalo vo všetkých triedach 1. stupňa integrované tematické vyučovanie zameranú k Dňu matiek. Okrem rôznych "mamičkovských" aktivít v slovenskom jazyku, či matematike sa deti sústredili na výrobu darčekov pre mamičky. Veríme, že naše deti svoje maminky v nedeľu príjemne prekvapili ručne vyrobeným darčekom z lásky. 
      FOTOALBUM z ITV vo 4.A

     • Návštevný deň

     • V utorok 3. mája 2022 sme po dlhšom čase zorganizovali opäť návštevný deň pre rodičov. Konečne po dlhšom čase v období dodržiavania epidemiologických opatrení kvôli COVID-19 sa mohli rodičia stretnúť naživo s učiteľmi a porozprávať sa o správaní a výsledkoch svojich detí v škole na hodinách. Zazneli mnohokrát slová chvály, slová povzbudenia, motivácie, spoločného hľadania riešení ako pomôcť. Ďakujeme rodičom, že sa prišli pozrieť do školy a majú záujem o napredovanie svojich detí a spoluprácu so školou. Výborná účasť rodičov bola v triedach 3.A, 1.B, 1.A, 5.B, 2.A, a 4.A. Účasť cez 60% bola v triedach 5,.A, 6.A, 6.B. Najmenej rodičov prišlo z tried 8.A a 9.A. 

     • Stavanie mája

     • V piatok 29. apríla 2022 sme pomohli našej obci Podolie zorganizovať tradičné "Stavanie mája". Akcia sa uskutočnila pred Kultúrnym domom Podolie. Začala ju Dychová hudba Podolanka rezkými piesňami. Prítomných privítal p. starosta Rastislav Bobocký. A potom už nasledoval náš vstup. Najskôr vystúpili deti
      z II. triedy materskej školy s piesňami a tancami na rezkú ľudovú nôtu. Spievali a tancovali s oduševnením. Po nich nasledovali družinári zo školy z oboch školských klubov detí a vypomohli aj žiaci z 2.A a  z 5.B. Kto mohol, prišiel na vystúpenie v kroji a tak to pred kulturákom svietilo farbami. Za sprievodu dychovky naši žiaci zaspievali zopár ľudových piesní, ba aj si na ne zakrepčili.  Nakoniec na rozveselenie predviedli aj známy kačací tanec. Poďakovanie za pripravený program patrí p. zást. Fogašovej, p.uč. Janegovej, p. uč. Štefánikovej, p.uč. Trpíškovej a za technickú pomoc p. uč. Kusendovi. Veľké poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa zapojili do programu, ako aj rodičom za oblečenie detí do krojov. Po našich vystúpeniach sa všetci presunuli k máju položenému na ceste. Vystupujúci za pomoci p. učiteliek okrášlili máj stužkami a chlapi so žeriavom sa postarali o jeho postavenie. Bude dlhší čas dominantou našej obce a bude nám pripomínať, že s láskou je na svete oveľa lepšie. 

      A potom už nasledovala hudba Rovenec a tanečníci z folklórneho súboru Čakanka.  Naši učitelia poslanci aj dobrovoľníci pomohli s občerstvením, poďakovanie teda patrí aj p. zást. Marákovej, p. uč. Čechvalovi, p. asistentke Augustínovej. Pri jedle, pití a piesňach si mnohí prítomní posedeli do večerných hodín.

      FOTOALBUM